CONSILIUL LOCAL

 Consiliul local este format din urmatorii membri: