BUGET

SITUATII FINACIARE  ASUPRA EXECUTIEI BUGETARE 31.12.2017

BILANT 31.12.2017

CONTUL DE EXECUTIE – CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.12.2017 CONTUL DE EXECUTIE – CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.12.2017 CONTUL DE EXECUTIE – VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.12.2017 CONTUL DE EXECUTIE – VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.12.2017 CONTUL DE EXECUTIE -CHELTUIELI 31.12.2017 

CONTUL DE EXECUTIE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL- CHELTUIELI 31.12.2017

CONTUL DE EXECUTIE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL- VENITURI 31.12.2017

CONTUL DE EXECUTIE- VENITURI 31.12.2017

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31.12.2017

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

PLATI RESTANTE

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE 31.12.2017

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA 31.12.2017

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 2 LA 31.12.2017

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2017

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE 31.12.2017

BILANT 30.06.2017.

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2017    

BUGETUL INSITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017 

 

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI- 30.06.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL -CHELTUIELI- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30.06.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL -CHELTUIELI- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PRORII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL -CHELTUIELI- 30.06.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI – 30.06.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30.06.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL -VENITURI – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.2017

DETALIEREA INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DEZVOLTARE 30.06.2017

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURILE PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.2017

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.06.2017

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI AERIERATELOR 30.06.2017

BILANT 31.03.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI 31.03.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI – SECTIUNEA DEZVOLTARE 31.03.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL -VENITURI- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.03.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL – VENITURI 31.03.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL – VENITURI – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.03.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL – VENITURI – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.03.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.03.2017 

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.03.2017   

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL -CHELTUIELI 31.03.2017

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.03.2017

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.03.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI 31.03.2017

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31.03.2017

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA 31.03.2017

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.03.2017

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.03.2017.

PLATI RESTANTE 31.03.2017

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR 31.03.2017

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI SI A PERSOANELOR CU HANDICAP 31.03.2017

SITUATIE PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANE CU HANDICAP 31.05.2017