Hotărâri 2022

 

ABRUD HCL NR. 98 DIN 21.07.2022 ACORD DE REABILITARE CU S.C. GOLDRUSH MINING S.R.L. site

ABRUD HCL NR. 97 DIN 21.07.2022 MODIFICARE ART. 1 DIN H.C.L. ABRUD NR 76 DIN 2022 site

ABRUD HCL NR. 96 DIN 21.07.2022 APROBARE ACORD DE COLABORARE CU AVP CERBUL CARPATIN ZLATNA-FOND CINEGETIC site

ABRUD HCL NR. 95 DIN 21.07.2022 APROBARE DOCUMENTAȚIE TEH-EC ȘI INDICATORI FAZA DALI REFACERE SAU REABILITARE POD ȘERBINA site

ABRUD HCL NR. 94 DIN 21.07.2022 APROBARE CONT DE EXECUȚIE BUGET LOCAL TRIM II 2022 site

ABRUD HCL NR. 93 DIN 21.07.2022 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL AL ORAȘULUI ABRUD 2022 site

ABRUD HCL NR. 92 DIN 21.07.2022 APROBARE RECTIFICARE VENITURI ȘI CHELTUIELI SLUP ABRUD site

ABRUD HCL NR. 91 DIN 21.07.2022 ATRIBURIRE DENUMIRE „MARIN PREDA” BIBILIOTECA site

ABRUD HCL NR. 90 DIN 21.07.2022 APROBARE TABĂRĂ DE CREAȚIE EDIȚIA A VII A site

ABRUD HCL NR. 89 DIN 21.07.2022 STABILIRE LOCAȚII COLECTARE DEȘEURI DE LA LOCUITORII ORAȘULUI ABRUD site

ABRUD HCL NR. 88 DIN 21.07.2022 STABILIRE CONTRAVENȚII ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII ORAȘULUI ABRUD site

ABRUD HCL NR. 87 DIN 21.07.2022 APROBARE PRELUNGIRE CONTRACT ÎNCHIRIERE CU S.C. LIOVET S.R.L site

ABRUD HCL 86 DIN 08.07.2022 APROBARE DEVIZ ZIUA MEDIULUI-BIOS ABRUD EDIȚIA A II A site

ABRUD HCL 85 DIN 08.07.2022 AROBARE FESTIVAL „INIMI FIERBINȚI ÎN ȚARA DE PIATRĂ” EDIȚIA 38 site

ABRUD HCL NR. 84 DIN 30.06.2022 MODIFICARE ANEXA 3 LA HCL NR. 7 DIN 2020 site

ABRUD HCL NR. 83 DIN 30.06.2022 APROBARE PARTICIPARE LA SVSU ABRUD LA CONCURS ÎN JUD. HARGHITA site

ABRUD HCL NR. 82 DIN 30.06.2022 DESEMNARE MEMBRI COMISII DE CONCURS SPITAL ABRUD site

ABRUD HCL NR. 81 DIN 30.06.2022 ACORDARE SPRIJIN FINANCIAR UNITĂȚI DE CULT site

ABRUD HCL NR. 80 DIN 25.05.2022 APROBARE TEMĂ PROIECTARE REABILITARE ȘI AMENJARE LOC DE JOACĂ ORAȘ ABRUD site

ABRUD HCL NR. 79 DIN 25.05.2022 APROBARE ACTIVITĂȚI ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI-BIOS ABRUD site

ABRUD HCL NR. 78 DIN 25.05.2022 APROBARE MODIFICARE STRATEGIE SIDU ORAȘ ABRUD site

ABRUD HCL NR. 77 DIN 25.05.2022 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL AL ORAȘULUI ABRUD 2022 site

ABRUD HCL NR. 76 DIN 25.05.2022 CONSTITUIRE COMISIE RECEPȚIE LUCRĂRI ASFALT ORAȘUL ABRUD site

ABRUD HCL NR. 75 ATRIBUIRE ÎN PROPRIETATE TEREN APARTAMENT DE LA BLOC site

ABRUD HCL NR. 74 DIN 25.05.2022 APROBARE PREDARE MDLPA TEREN PROIECT CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1 STR. 1 MAI NR. 2 site

ABRUD HCL NR. 73 DIN 25.05.2022 APROBARE PLAN ASIGURARE RESURSE UMANE, MATERIALE, FINANCIARE SITUAȚII DE URGENȚĂ ABRUD site

ABRUD HCL NR. 72 DIN 25.05.2022 ÎNCETARE INTERES PUBLIC ȘI TRECERE ÎN DOM. PRIVAT ÎN VEDEREA DEMOLĂRII IMOBIL PIAȚA CUZA VODĂ NR. 9 site

ABRUD HCL NR. 71 DIN 25.05.2022 MODIF ȘI COMPLET HCL 37 DIN 2022 PROIECT CONSTRUIRE CREȘĂ MICĂ STR. 1 MAI NR. 2 site

ABRUD HCL NR. 70 din 25.05.2022 MODIF ȘI COMPLET HCL 27 DIN 2022 PROIECT BAZIN DE ÎNOT STR. 1 MAI NR. 2 site

ABRUD HCL NR. 69 DIN 25.05.2022 APROBARE ACORD DE COOPERARE CU ASOCIAȚIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA FILIALA JUDEȚEANĂ ALBA site

ABRUD HCL NR. 68 DIN 25.05.2022 APROBARE MONTARE INDICATOARE RUTIERE ȘI IDENTITATE ORAȘUL ABRUD site

ABRUD HCL NR. 67 DIN 16.05.2022 APROBARE PROIECT ACHIZIȚIE SISTEM INTEGRAT T.I.C. site

ABRUD HCL NR. 66 DIN 16.05.2022 APROBARE PROIECT ELABORARE DOCUMENTAȚII TEHNICE FAZA PMUD, PUZ, PUG site

ABRUD HCL NR. 65 DIN 16.05.2022 APROBARE PROIECT STAȚII ÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE site

ABRUD HCL NR. 64 DIN 16.05.2022 APROBARE PROIECT PISTE DE BICICLETE site

ABRUD HCL NR. 63 DIN 16.05.2022 APROBARE PROIECT ACHIZIȚIONARE AUTOBUZ ELECTRIC site

ABRUD HCL NR. 62 DIN 16.05.2022 APROBARE PROIECT CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PENTRU TINERI site

ABRUD HCL NR. 61 DIN 13.05.2022 APROBARE PROIECT PIAȚA CUZA VODĂ NR. 9 SITE

ABRUD HCL NR. 60 DIN 13.05.2022 APROBARE PROIECT LICEU „H.C.C. ABRUD” SITE

ABRUD HCL NR. 59 DIN 28.04.2022 APROBARE VALORIFICARE MATERIAL LEMNOS DIN PĂDUREA PROPRIETATE A ORAȘULUI ABRUD site

ABRUD HCL NR. 58 DIN 28.04.2022 APROBARE NOTĂ CONCEPTUALĂ PROIECT „REABILITARE STRĂZI ORAȘ ABRUD” site

ABRUD HCL NR. 57 DIN 28.04.2022 APROBARE RECTIFICARE BUGET VENITURI ȘI CHELTUIELI SLUP ABRUD 2022 site

ABRUD HCL NR. 56 DIN 28.04.2022 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL AL ORAȘULUI ABRUD PE ANUL 2022 site

ABRUD HCL NR. 55 DIN 28.04.2022 PENTRU MODIFICAREA ART. 4 ȘI 5 DIN HCL 39 DIN 2021 site

ABRUD HCL NR. 54 DIN 28.04.2022 APROBARE VALOARE ACTUALIZATĂ A PROIECTULUI REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ site

ABRUD HCL NR. 53 DIN 28.04.2022 ATRIBUIRE TEREN APARTAMENT GÎTA site

ABRUD HCL NR. 52 DIN 28.04.2022 ATRIBUIRE TEREN APARTAMENT STANCA MARIETA site

ABRUD HCL NR. 51 DIN 28.04.2022 APROBARE ORGANIZĂRII APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN ORAȘUL ABRUD site

ABRUD HCL NR. 50 DIN 28.04.2022 APROBARE CONT DE EXECUȚIE BUGET LOCAL 2022 TRIM I site

ABRUD HCL NR. 49 DIN 28.04.2022 APROBARE STRATEGIE S.I.D.U. ABRUD 2022-2030 site

ABRUD HCL NR. 48 DIN 26.04.2022 aprobarea PROIECT„ ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN ORAȘUL ABRUD, JUDEȚUL ALBA”

ABRUD HCL NR. 47 DIN 06.04.2022 APROBARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-EC ȘI IND PROIECT MODERNIZARE, REABILITARE CLĂDIRE PIAȚA CUZA VODĂ NR. 9 site

ABRUD HCL NR. 46 DIN 06.04.2022 APROBARE NOTĂ CONCEPTUALĂ ȘI TEMĂ PROIECTARE MODERNIZARE, REABILITARE CLĂDIRE PIAȚA CUZA VODĂ NR. 9 site

ABRUD HCL NR. 45 DIN 2022 APROBARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-EC ȘI IND PROIECT CREȘTERE EFICENȚĂ ENERGETICĂ CLĂDIRE LICEU HCC ABRUD site

ABRUD HCL NR. 44 DIN 06.04.2022 COMPLETARE HCL 27 DIN 2022 PROIECT TIP BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC ȘI AGREMENT site

ABRUD HCL NR. 43 DIN 31.03.2022 APROBARE ADERARE LA ASOCIAȚIA ORAȘELOR DIN ROMÂNIA site

ABRUD HCL NR. 42 DIN 24.03.2022 APROBARE TEMĂ PROIECTARE REFACERE POD STR. ȘERBINA site

ABRUD HCL NR. 41 DIN 24.03.2022 RECTIFICARE BUGET LOCAL 2022 site

ABRUD HCL NR. 40 DIN 24.03.2022 PRELUNGIRE CONTRACT DE ÎNCHIRIERE LOCUINȚĂ site

ABRUD HCL NR. 39 DIN 24.03.2022 ATRIBUIRE TEREN APARTAMENT DE LA BLOC site

ABRUD HCL NR 38 DIN 24.03.2022 APROBARE BURSE SEM II 2021-2022 site

ABRUD HCL NR 37 DIN 24.03.2022 APROBARE PROIECT TIP ,,CREȘĂ MICĂ” site

ABRUD HCL NR 36 DIN 24.03.2022 MODIF HCL 27 PROIECT BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC ȘI DE AGREMENT site

ABRUD HCL NR 35 DIN 24.03.2022 DARE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ ASOCIAȚIA FILANTROPIA ORTODOXĂ ALBA IULIA site

ABRUD HCL NR 34 DIN 24.03.2022 APROBARE PRELUNGIRE CONTRACT ÎNCHIRIERE CU AV. DRĂGOIU site

ABRUD HCL NR 33 DIN 24.03.2022 PLAN ANUAL ACȚIUNI SERVICII SOCIALE site

ABRUD HCL NR. 32 DIN 24.02.2022 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL AL ORAȘULUI ABRUD PE ANUL 2022 SITE

ABRUD HCL NR. 31 DIN 24.02.2022 APROBARE CONT DE EXECUȚIE BUGET LOCAL LA DATA DE 31.12.2021 SITE

ABRUD HCL NR. 30 DIN 24.02.2022 APROBARE AMPLASAMENT STAȚIEI PUBLICE TRANSPORT RUTIER PERSOANE SITE

ABRUD HCL NR. 29 DIN 24.02.2022 APROBARE REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE APARAT DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SITE

ABRUD HCL NR. 28 DIN 24.02.2022 DESEMNARE RESPEREZENTANȚI C.L. ABRUD ÎN COMISIA DE EVALUARE A PROBEI DE INTERVIU PT FUNCȚIA DE DIRECTOR, DIRECTOR ADJ. LA UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SITE

ABRUD HCL NR. 27 DIN 24.02.2022 APROBARE PREDARE MDLPA PRIN CNI PROIECT ,,BAZIN DE ÎNOT, DIDACTIC ȘI DE AGREMENT” SITE

ABRUD HCL NR. 26 DIN 24.02.2022 ATRIBUIRE TEREN LOCUINȚĂ RUSU NICOLAE SITE

ABRUD HCL NR. 25 DIN 24.02.2022 APROBARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCȚII APARAT DE SPECIALITATE PRIMAR ȘI SERVICII SUBORDONATE C.L. SITE

ABRUD HCL NR. 24 DIN 24.02.2022 APROBARE PELUARE IMOBILE-TERENURI DE LA CJ ALBA SITE

ABRUD HCL NR. 23 DIN 24.02.2022 APROBARE VÂNZARE IMOBIL CU DREP DE PREEMPȚIUNE SITE

ABRUD HCL NR. 22 DIN 24.02.2022 APROBARE PLAN DE ACȚIUNI BENEFICIARI AJUTOR SOCIAL 2022 SITE

ABRUD HCL NR. 21 DIN 24.02.2022 ÎNCETARE INTERES PUBLIC FOSTA GRĂDINIȚĂ NR. 2 ȘI DEMOLARE site

ABRUD HCL NR. 20 DIN 24.02.2022 ÎNCETARE INTERES PUBLIC IMOBIL STR. CLOȘCA NR. 3-5 ÎN VEDEREA DEMOLĂRII SITE

ABRUD HCL NR. 19 DIN 24.02.2022 ACORD PARTENERIAT CU CENTRUL DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” ALBA IULIA SITE

ABRUD HCL NR. 18 DIN 11.02.2022 APROBARE VALOARE ACTUALIZATĂ PROIECT CENTRU DE ZI, CENTRU DE PREPARARE A HRANEI SITE

ABRUD HCL NR. 17 DIN 11.02.2022 APROBARE VALOARE ACTUALIZATĂ PROIECT AMBULATORIU SPITAL SITE

ABRUD HCL NR. 16 DIN 11.02.2022 APROBARE BUGET SLUP ABRUD 2022 SITE

ABRUD HCL NR. 15 DIN 11.02.2022 APROBARE BUGET LOCAL ORAȘ ABRUD 2022 SITE

ABRUD HCL NR. 14 DIN 04.02.2022 APROBARE MĂSURI COMPENSATORII REDUCERE DISTANȚE MINIME PROIECT ȘCOALA GIMNAZIALĂ ABRUD

ABRUD HCL NR. 13 DIN 20.01.2022 DESEMNARE REPREZENTANȚI CONSILIU LOCAL ÎN COMISII DE CONCURS ȘI CONTESTAȚII LA SPITAL

ABRUD HCL NR. 12 DIN 20.01.2022 SITE APROBARE PROIECT CONSOLIDARE INFRASTRUCTURA MEDICALĂ ȘI CRESTERE SIGURANȚĂ PACIENTI SPITAL ABRUD

ABRUD HCL NR. 11 DIN 20.01.2022 ÎNSUȘIRE DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ DE DEZLIPIRE PT. STR. AVRAM IANCU

ABRUD HCL NR. 10 DIN 20.01.2022 APROBARE CONSTITUIRE DREPT DE ADMINISTRARE PENTRU SPITALUL ABRUD IMOBILE TEREN+CONSTRUCTII

ABRUD HCL NR. 9 DIN 20.01.2022 APROBARE COTĂ DE TĂIERE MASĂ LEMNOASĂ PĂDUREA ORAȘULUI ABRUD 2022

ABRUD HCL NR. 8 DIN 20.01.2022 DESEMNARE CONSILIERI PENTRU EVALUARE SECRETAR GENERAL

ABRUD HCL NR. 7 DIN 20.01.2022 APROBARE AGENDĂ CULTURALĂ ABRUD 2022

ABRUD HCL NR. 6 DIN 20.01.2022 SITE MODIFICARE ANEXĂ LA HCL. NR. 120 DIN 2021

ABRUD HCL NR. 5 DIN 20.01.2022 SITE APROBARE REȚEA ȘCOLARĂ 2022-2023 BUN

ABRUD HCL NR. 4 DIN 20.01.2022 SITE ATRIBUIRE TEREN APARTAMENT DE LA BLOC

ABRUD HCL. NR. 3 PRIVIND ACORDAREA ACCEPTULUI DE ÎNFIINȚARE A CONSORȚIULUI PREUNIVERSITAR ABRUD DIN ORAȘUL ABRUD SITE

ABRUD HCL NR. 2 DIN 07.01.2022 aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2021 site

ABRUD HCL NR. 1 DIN 07.01.2022 validare rectificare buget local pe anul 2021 prin Dispozitia Primarului site