Dispoziția nr.78 /2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

ORAŞUL ABRUD

PRIMAR

DISPOZIŢIA NR.78

privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral în Orașul Abrud la alegerea membrilor din România în Parlementul European în anul 2019

     Primarul oraşului Abrud, jud.Alba;

               Având în vedere :

  • Art. 40 din Legea nr.33/2007privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • Pct. 51 din Hotărârea Guvernului nr.81/2019 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019.

  În baza dispoziţiilor art.63 alin.2  şi art.64 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art.68 alin.1 şi art.115 alin.1 lit. ,,a’’ din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE

  ART.1 (1)Pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor membrilor din România în

Parlamentul European în  anul 2019, din data de 26 mai 2019, în Orașul Abrud se stabilesc locuri speciale de afișaj electoral, după cum urmează :

  • Piața Eroilor, nr.1 – lângă Primărie ;

  • Str. Republicii, nr.1 – lângă fostul Oficiu PTTR ;

  • Piața Cuza- Vodă, nr.9 – lângă clădirea fostului Centru de Îngrijire și Asistență Abrud ;

  • Str. Republicii, la intersecția cu Aleea Zorilor, vis- a- vis de Spitalul Orășenesc ,,Dr. Alexandru Borza” Abrud.

(2) Afișajul electoral se va face doar pe panouri special amenajate.

ART.2 Primarul Orașului Abrud, cu sprijinul Poliției Orașului Abrud, este obligat să asigure integritatea panourilor, afișelor electorale și altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate.

ART.3 Prezenta Dispoziţie se comunică:

                   – Instituţiei Prefectului Judeţului Alba;

                   – Poliției Orașului Abrud ;

                   – Dosar dispoziţii ;

                   – 1ex. se va afișa la sediul Primăriei.

ABRUD, 22.04.2019

                   Primar,                                                                                 Avizat,

         Ing. Simina Nicolae                                                              Secretar, Hodan Mira

 

DELIMITARE SI NUMEROTARE SECTII DE VOTARE ORAS ABRUD

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.