ANUNȚ CADASTRARE IMOBILE

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ORAȘUL ABRUD

Anunță că în perioada 24.02.2022-04.03.2022 are loc campania de colectare a actelor de proprietate și stare civilă pentru proprietarii deținători de terenuri în sectoarele cadastrale 1, 4, 7, 14, 15, 16, 20, 29 si 47, din locurile denumite topic Seliște parțial, Mecea parțial, Decebal parțial.

Proprietarii sunt rugați să se prezinte la sediul Primăriei orașului Abrud, str. Piața Eroilor nr. 1 de luni-vineri, între orele 08:00-16:00, cu acte care atestă dreptul de proprietate în copie legalizată (certificate de moștenitor/legatar, contracte de vânzare-cumpărare/donație/întreținere, sentințe civile), CI/BI copie simplă, acte de stare civilă (decese).

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

 

JOI 17.02.2021 DE LA ORA 10.00 LA CASA „HOREA”(FOSTA CASĂ A PIONIERULUI) PRIMĂRIA ORAȘULUI ABRUD ORGANIZEAZĂ O ÎNTÂLNIRE ÎNTRE CETĂȚENI ȘI REPREZENTANȚII FIRMEI CARE EFECTUEAZĂ CADASTRAREA PE SECTOARELE CADASTRALE NR.:1,4,7,14,15,16 28,29,47, RESPECTIV STRĂZILE: SELIȘTE PARȚIAL, MECEA PARȚIAL, DECEBAL PARȚIAL.