ANUNȚ

Primăria orașului Abrud anunță cetățenii, cu domiciliul pe raza Unității Administrativ Teritoriale – Oraș Abrud, că termenul de depunere a cererilor/ declarațiilor pentru reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice/gazelor naturale s-a prelungit până în data de 26.08.2022.

Cererile se depun la Serviciul Local de Utilitate Publică (S.L.U.P.) Abrud, str. Piața Eroilor, nr. 1 sau pe adresa de mail slupabrud@yahoo.com

 

 

Anunț

Primăria orașului Abrud, anunță cetățenii cu domiciliul pe raza Unității Administrativ Teritoriale – Oraș Abrud, că beneficiază de reducerea cu 50% a prețului final al energiei electrice/gazelor naturale aferent contractului de furnizare încheiat.

Cetățenii care beneficiază de facilitățile menționate, în nume propriu sau, după caz, al familiei pe care o reprezintă, vor depune o cerere la primărie, prin care solicită acordarea facilităților ce li se cuvin.

Cererea va fi insoțită de următoarele acte doveditoare:

1. Documentul de atestare a domiciliului stabil (buletinul/cartea de identitate).

2. Declarație pe propria răspundere, sancționabilă conform legii, pentru declarații false cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru acordarea facilităților.

3. Copia ultimei facturi emise de furnizor gaz/energie electrica (în scopul identificării furnizorului).

Cererea însoțită de documentele enumerate la punctele 1,2 și 3 se pot depune până în data de 15 august 2022 sau după dobândirea dreptului de a beneficia de această facilitate.
Cererile se depun la Serviciul Local de Utilitate Publică (S.L.U.P.), Abrud, str. Piața Eroilor, nr. 1 sau pe adresa de mail slupabrud@yahoo.com

Nu beneficiază de aceste reduceri persoanele fizice care nu și-au achitat facturile scadente la termen.

Cererea și declarația pe propria răspundere se pot descărca din următorul link:

https://docs.google.com/document/d/1jjVe_v7_nQA6HZ_or2AMEenKhaCUDjy-HkkzoBP1ahk/edit?usp=sharing