ADMINISTRATIE

PRIMAR: ALBU CRISTIAN ALEXANDRU

VICEPRIMAR: SIMINA SERGIU DAN

SECRETAR ORAȘ: HODAN DIANA MIRA

Primaria Abrud tel: 0258 780 519
Primaria Abrud fax: 0258 780 265
Adresa e-mail secretariat@primariaabrud.ro
Asistență socială
Descriere: Autoritate tutelară, asistență socială, protecție socială, informații publice,  arhivă
Responsabil: CIAMA MELANIA
Date de contact:
Birou unic
Email: social@primariaabrud.ro Telefon: 0258780519 inter. 27Registrul agricol Camera 1

Descriere: registrul agricol, locuințe, teren

Responsabil: David Gabriela

Email: agricol@primariaabrud.ro Telefon: 0258780519 int. 27

Compartiment Juridic
Descriere: Juridic
Responsabil: FURDUI SORINA DANIELA
Date de contact:
Camera 15
Email: juridic@primariaabrud.roTelefon: 0258780519 inter. 18
Impozite și taxe
Descriere: Impozite și taxe locale
Responsabil: COSTEA RODICA
Date de contact:
Camera 5
Email: impozitesitaxe@primariaabrud.ro
Telefon: 0258780519 inter. 29
Buget – Contabilitate
Descriere: Buget – contabilitate
Responsabil: MIGNEA MIRELA
Date de contact:
Camera 14
Email: contabilitate@primariaabrud.ro
Telefon: 0258780519 inter. 30
Secretariat
Descriere:  informații publice
Responsabil: LEACH NAIANA
Date de contact:
Camera 12
Email: secretariat@primariaabrud.ro
Telefon: 0258780519; fax 0258
Resurse umane
Descriere: Resurse umane – salarizare
Responsabil: MERA RODICA
Date de contact:
Camera 16
Email: resurseumane@primariaabrud.ro
Telefon: 0258780519 inter.19
Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare durabilă
Descriere: Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare durabilă
Responsabil: PLESA VIRGINIA ANA
Date de contact:
Camera 16
Email: urbanism@primariaabrud.ro
Telefon: 0258780519 inter. 19
Serviciul Administrarea domeniului public și privat
Descriere: Administrarea domeniului public și privat
Responsabil: MERA TIBERIU
Date de contact:
Camera 6
Email:  adpp@primariaabrud.ro
Telefon: 0258780519 inter.15
SPCLEP
Descriere: Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
Responsabil: DIG LUCIA
Date de contact:
Camera 3
Email:  spclep@primariaabrud.ro
Telefon: 0258780519 inter. 17
Starea civilă
Descriere: Serviciul Public Comunitar local de evidență a persoanelor
Responsabil: MIHEȚIU MIHAELA
Date de contact:
Camera 3
Email: starecivila@primariaabrud.ro
Telefon: 0258780519 int. 20
Registratura, informații publice
Descriere: Registratura, informații publice
Responsabil: CIOANCA MIRELA
Date de contact:
Camera 1
Email: birouunic@primariaabrud.ro
Telefon: 0258780519 int. 27
Casierie
Descriere: Casierie
Responsabil: CIOARA ANAMARIA
Date de contact:
Camera 4
Telefon: 0258780519 int. 28
SERVICIUL SVSU
Descriere: Serviciul voluntar pentru situații de urgențe
Responsabil:  Furdui Cristian Marian
Date de contact:
Camera 35
Email: svsu@primariaabrud.ro
Telefon: 0258780519 ; 0744 778 635

Telefon S.V.S.U: 0751 115 847

Arhitect Șef
Descriere: Arhitect șef, investiții
Responsabil: VATCA DANIEL
Date de contact:
Camera 16
Telefon: 0258780519