ORGANIGRAMA

HCL 138 Abrud modificare organigrama si stat de functii

HCL 252022 ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII PRIMARIA ABRUD

DISPOZIȚIA NR.11 PRIVIND MENȚINERE ÎN ANUL 2021 A UNOR DREPTURI BĂNEȘTI ACORDATE PERSONALULUI

ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII – NOIEMBRIE 2020

HCL ABRUD 36 25.06.2020 organigrama 2020

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A PRIMARIEI ORASULUI ABRUD

MODIFICARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII PTR. 2018

Hotărârea nr. 18 din 2013

Anexa 2 la HCL nr. 18/2013

Organigrama consiliului local Abrud

Organigrama aparatului de specialitate a primarului

Organigrama serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor Abrud