VICEPRIMAR

VICEPRIMAR: SIMINA SERGIU-DAN

Program audiențe:

  • Joi 9:00-12:00

 

ATRIBUȚIILE VICEPRIMARULUI LE SUNT DATE PRIN DISPOZIȚIA PRIMARULUI:

În situația în care primarul orașului este plecat din localitate, în concediu de odihnă, concediu medical, delegație oficială sau alte asemenea situații, viceprimarul este înlocuitorul de drept al primarului.

În situația în care se găsește în instituție, primarul delegă viceprimarului următoarele atribuții:

•  coordonează realizarea serviciilor publice de interes local;
•  asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate la procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor;
•  ia măsurile pentru controlul depozitării deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor de apă din raza orașului, precum și pentru decolmatarea văilor locale, podețelor, pentru asigurarea scurgerii apelor mari;
•  ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din următoarele domenii de activitate:
•  locuințe sociale și alte spații locative aflate în administrarea Consiliului Local;
•  punerea în valoare, în folosul comunității locale a resurselor naturale de pe raza orașului;
•  conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice.
•  controlează igiena și salubritatea localurilor publice și produselor alimentare puse în vânzare pentru populație, cu sprijinul serviciului de specialitate;
•  exercită controlul asupra activității din târguri, piețe, locuri și parcuri de distracție și ia măsuri pentru buna funcționare a acestora;
•  coordonează și participă la efectuarea lucrărilor privind întăbularea patrimoniului public și privat al orașului Abrud, împreună cu serviciul de specialitate;
•  coordonează și participă la efectuarea lucrărilor în vederea definitivării punerilor în posesie în baza legilor fondului funciar și eliberarea titlurilor de proprietate persoanelor fizice și asociației composesorilor „Abrud Silvana”.

Viceprimarul îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege și însărcinări date de primar și Consiliul Local.