Dispoziția nr.78 /2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

ORAŞUL ABRUD

PRIMAR

DISPOZIŢIA NR.78

privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral în Orașul Abrud la alegerea membrilor din România în Parlementul European în anul 2019

     Primarul oraşului Abrud, jud.Alba;

               Având în vedere :

  • Art. 40 din Legea nr.33/2007privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • Pct. 51 din Hotărârea Guvernului nr.81/2019 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019.

  În baza dispoziţiilor art.63 alin.2  şi art.64 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art.68 alin.1 şi art.115 alin.1 lit. ,,a’’ din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE

  ART.1 (1)Pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor membrilor din România în

Parlamentul European în  anul 2019, din data de 26 mai 2019, în Orașul Abrud se stabilesc locuri speciale de afișaj electoral, după cum urmează :

  • Piața Eroilor, nr.1 – lângă Primărie ;

  • Str. Republicii, nr.1 – lângă fostul Oficiu PTTR ;

  • Piața Cuza- Vodă, nr.9 – lângă clădirea fostului Centru de Îngrijire și Asistență Abrud ;

  • Str. Republicii, la intersecția cu Aleea Zorilor, vis- a- vis de Spitalul Orășenesc ,,Dr. Alexandru Borza” Abrud.

(2) Afișajul electoral se va face doar pe panouri special amenajate.

ART.2 Primarul Orașului Abrud, cu sprijinul Poliției Orașului Abrud, este obligat să asigure integritatea panourilor, afișelor electorale și altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate.

ART.3 Prezenta Dispoziţie se comunică:

                   – Instituţiei Prefectului Judeţului Alba;

                   – Poliției Orașului Abrud ;

                   – Dosar dispoziţii ;

                   – 1ex. se va afișa la sediul Primăriei.

ABRUD, 22.04.2019

                   Primar,                                                                                 Avizat,

         Ing. Simina Nicolae                                                              Secretar, Hodan Mira

 

DELIMITARE SI NUMEROTARE SECTII DE VOTARE ORAS ABRUD

 

 

 

 

 

 

 

 

Campania „România reciclează”

Joi, 25 aprilie 2019 , între orele 10.00 – 14.00, localnicii din Abrud  (Alba)  vor preda echipamentele electrice și electronice vechi și acumulatorii portabili uzați spre reciclare, în cadrul campaniei „România Reciclează” organizată de Asociația Environ și Asociația SNRB în parteneriat cu Primăria Abrud .
Pentru echipamentele voluminoase (mașini de spălat, frigidere), locuitorii pot solicita telefonic sau prin e-mail (031.827.0000 sau logistica@environ.ro) ridicarea de acasă.
Recompense:
Toți cei care vor preda deșeuri electrice sau baterii uzate vor fi premiați pe loc cu tichete cadou, conform regulamentului.
***
Atunci când nu sunt gestionate corect, DEEE-urile și bateriile uzate sunt extrem de periculoase pentru sănătatea umană și mediul înconjurător din cauza substanțelor toxice și a conținutului ridicat de metale grele.

Anunț

Săptămâna Mobilității la Abrud

               În săptămâna 16-22 septembrie, Primăria Abrud și Consiliul Local Abrud organizează mai multe activități menite să contribuie la promovarea unei atitudini practice în încercarea de a obține soluții alternative la utilizarea automobilului. Mișcarea în aer liber cu mijloace de transport nepoluante va spori calitatea vieții în orașe, ajutând la reducerea poluării aerului și a celei fonice.

Anunț

ZIUA NAȚIONALĂ DE CURĂȚENIE 2018

Primăria Abrud și Consiliul Local Abrud împreună cu echipa „Let’ s Do It, Romania!” invită locuitorii orașului Abrud să participe sâmbătă, 15 septembrie 2018 la Ziua Națională a Curățeniei.