HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ABRUD

ABRUD HCL NR. 109 DIN 07.10.2021 SITE APROBARE DEVIZ ACTUALIZAT PROIECT MODERNIZARE STRAZI ORAȘUL ABRUD

ABRUD HCL NR. 108 DIN 07.10.2021 SITE APROBARE DEVIZ PROIECT AMBULATORIU SPITAL ABRUD

ABRUD HCL NR. 107 DIN 07.10.2021 SITE APROBARE DEVIZ CENTRU DE ZI

ABRUD HCL NR. 106 DIN 07.10.2021 SITE APROBARE DEVIZ REABILITARE STRADA SOHARU

ABRUD HCL NR. 105 DIN 07.10.2021 SITE APROBARE DEVIZ MODERINIZARE STRĂZI SECUNDARE

ABRUD HCL NR. 104 DIN 29.09.2021 APROBARE MODIFICARE STAT DE FUNCTII

ABRUD HCL NR. 103 DIN 29.09.2021 ACORDARE TITLU CETATEAN DE ONOARE JURCA IOAN

ABRUD HCL NR. 102 DIN 29.09.2021 APROBARE DOC. CADASTRALA STR. CRISAN

ABRUD HCL NR. 101 DIN 29.09.2021 APROBARE BURSE SEMESTRUL II 2020-2021

ABRUD HCL NR. 100 DIN 29.09.2021 ACORDARE PREMIU FAMIILII 50 DE ANI DE CASATORIE

ABRUD HCL NR. 99 DIN 29.09.2021 DESEMNARE MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA SCOLI

ABRUD HCL NR. 98 DIN 29.09.2021 DESEMNARE MEMBRI IN COMISIA DE EVALUARE A CALITATII INVATAMANTULUI SCOLI

ABRUD HCL NR. 97 DIN 29.09.2021 APROBARE STRATEGIE LOCALA DE DEZVOLTARE SERVICIU ILUMINAT PUBLIC

ABRUD HCL NR. 96 DIN 29.09.2021 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL

ABRUD HCL NR. 95 DIN 29.09.2021 APROBARE LISTA REPARTIZARE LOCUINTE-CONTINUARE

ABRUD HCL NR. 94 DIN 29.09.2021 APROBARE VALORIFICARE MATERIAL LEMNOS

ABRUD HCL NR. 93 DIN 29.09.2021 REGULAMENT FINANTARI NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT

ABRUD HCL NR. 92 DIN 29.09.2021 ATRIBUIRE TEREN APARTAMENT DE LA BLOC

ABRUD HCL NR. 91 DIN 29.09.2021 INDREPTARE EROARE MATERIALA HCL NR. 60 DIN 2021

ABRUD HCL NR. 90 DIN 29.09.2021 APROBARE PROTOCOL CU CRUCEA ROSIE

ABRUD HCL NR. 89 DIN 27.09.2021 ACTUALIZARE DEVIZ ,,REABILITARE STRADA SOHARU ABRUD, JUDEȚUL ALBA” SITE

ABRUD HCL NR. 88 DIN 27.09.2021 ACTUALIZARE DEVIZ ,,MODERNIZARE STRĂZI SECUNDARE ÎN ORAȘUL ABRUD” SITE

ABRUD HCL NR. 87 DIN 09.09.2021 SITE RECTIFICARE BUGET LOCAL PE ANUL 2021

ABRUD HCL NR. 86 DIN 0.09.2021 SITE ACCEPTARE DONATIE BUN IMOBIL

ABRUD HCL NR. 85 DIN 26.08.2021.pdf site RECTIFICARE BUGET SERVICIUL LOCAL DE UTILITATE PUBLICA ABRUD

ABRUD HCL NR. 84 DIN 26.082021.pdf site RECTIFICARE BUGET LOCAL AL ORASULUI ABRUD

ABRUD HCL NR. 83 DIN 26.08.2021.pdf site INSCRIERE PROVIZORIE DREPT DE PROPRIETATE -PÂRAIE

ABRUD HCL NR. 82 DIN 26.08.2021.pdf site MODIFICARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII

ABRUD HCL NR. 81 DIN 26.08.2021 site REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ABRUD

ABRUD HCL NR. 80 DIN 26.09.2021.pdf site prelungire contract de închiriere locuinţă

ABRUD HCL NR.79 DIN 26.08.2021.pdf site atribuire teren apartament de la bloc

INVENTARUL BUNURILOR DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI ABRUD

ABRUD HCL NR. 78 DIN 03.08.2021 SITE APROBARE TABARA DE CREATIE „ABRUD – TARA MOTILOR”

ABRUD HCL 77 DIN 22 07 2021 site DOCUMENTATIE CADASTRALA STR. AVRAM IANCU

ABRUD HCL 76 DIN 22 07 2021 site DOCUMENTATIE CADASTRALA STR. PANDURI

ABRUD HCL 75 DIN 22 07 2021 site COMISIE RECEPTIE LUCRARI REPARATII PAVAJE

ABRUD HCL 74 DIN 22 07 2021 site COMISIE RECEPTIE STRAZI AVRAM IANCU – GURA CORNEI

ABRUD HCL 73 DIN 22 07 2021 site APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 2021

ABRUD HCL 72 DIN 22 07 2021 site APROBARE CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL TRIM. II 2021

ABRUD HCL 71 DIN 22 07 2021 site bun MODIFICARE ORGANIGRAMA S.L.U.P. ABRUD

ABRUD HCL 70 DIN 22 07 2021 site ATRIBUIRE TEREN APARTAMENT DE LA BLOC

ABRUD HCL 69 DIN 22 07 2021 site SUPLIMENTARE POSTURI DE ASISTENT PERSONAL

ABRUD HCL 68 DIN 22 07 2021 site MODIFICARE HCL 51/31.07.2019 REORGANIZARE S.L.U.P. ABRUD

ABRUD HCL 67 DIN 22 07 2021 site SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

ABRUD HCL NR 66 DIN 22 07 2021 site bun REGULAMENT SPRIJIN FINANCIAR FORME DE CULT

ABRUD HCL NR. 65 DIN 17.06.2021 site APROBARE VALORIFICARE MATERIAL LEMNOS PADUREA ORASULUI ABRUD

ABRUD HCL NR. 64 DIN 17.06.2021 site APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL

ABRUD HCL NR. 63 DIN 17.06.2021 site APROBARE DOCUMENTATIE CF -DRUM STR. LT. ANCA VIRGIL

ABRUD HCL NR. 62 DIN 17.06.2021 site bun APROBARE FESTIVAL ~INIMI FIERBINTI IN TARA DE PIATRA~

ABRUD HCL NR. 61 DIN 17.06.2021 site APROBARE NOMENCLATOR ARHIVISTIC

ABRUD HCL NR. 60 DIN 17.06.2021 site APROBARE DOCUMENTATIE CF STR. LT. ANCA VIRGIL

ABRUD HCL NR. 59 DIN 17.06.2021 site APROBARE VANZARE CU DREPT DE PREEMPTIUNE

ABRUD HCL NR. 58 DIN 17.06.2021 site APROBARE PROCEDURA CUMPARARE TEREN PRIN NEGOCIERE DIRECTA

ABRUD HCL NR. 57 DIN 17.06.2021 site atribuire teren

ABRUD HCL NR. 56 DIN 17.06.2021 site SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL SCOALA GIMNAZIALA

ABRUD HCL NR. 55 DIN 17.06.2021 site REGULAMENT TITLU CETATEAN DE ONOARE

ABRUD HCL NR. 54 DIN 17.06.2021 site atribuire teren

HCL ABRUD NR. 53 DIN 09.06.2021 RECTIFICARE BUGET LOCAL 2021 SITE

HCL ABRUD NR. 52 DIN 20.05.2021 APROBARE ACTIVITATI ZIUA MONDIALA A MEDIULUI SITE

HCL ABRUD NR. 51 DIN 20.05.2021 APROBARE REGULAMENT VANZARE IMOBILE DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI ABRUD SITE

HCL ABRUD NR. 50 DIN 20.05.2021 PARTEA 2 APROBARE REGULAMENT SALUBRIZARE LA NIVELUL UAT ABRUD SITE

HCL ABRUD NR. 50 DIN 20.05.2021 PARTEA 1 APROBARE REGULAMENT DE SALUBRIZARE LA NIVELUL UAT ABRUD SITE

HCL ABRUD NR. 49 DIN 20.05.2021 APROBARE LOCATIE SANTIER SZA APUSENI SITE

HCL ABRUD NR. 48 DIN 20.05.2021 APROBARE CONT EXECUTIE TRIM 1 2021 SITE

HCL 47 DIN 22.04.2021 MODIFICARE HCL NR. 26 BURSE SCOLARE

HCL 46 DIN 22.04.2021 APROBARE PRELUNGIRE CONTRACT LOCUINTA

HCL 45 DIN 22.04.2021 SCHIMBARE TITULAR CONTRACT INCHIRIERE

HCL 44 DIN 22.04.2021 APROBARE INCHIRIERE LICITATIE PUBLICA IMOBIL

HCL 43 DIN 22.04.2021 INCHIRIERE LOCUINTE DOMENUL PRIVAT AL ORASULUI ABRUD

HCL 42 DIN 22.04.2021 ORGANIGRAMA SI STAT FUNCTII S.L.U.P. ABRUD

HCL 41 DIN 22.04.2021 BUGETUL S.L.U.P. ABRUD

HCL 40 DIN 22.04.2021 ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII

HCL 39 DIN 22.04.2021 BUGETUL ORASULUI ABRUD

HCL NR 38 ACORD REABILITARE DRUM STR. CRISTEA ÎN SARCINA GOLDRUSH MINING SRL

HCL NR 37 DIN 29.03.2021 APROBARE STRUCTURA ORGANIZATORICA TEMPORARA SPITAL ABRUD

HCL NR. 36 PRIVIND MODIF. ANEXEI 1 LA HCL 23 DIN 18.02.2021 PROIECT DEZVOLTARE INTEGRATA ORAS ABRUD

HCL NR 35 DIN 18.03.2021 INSUSIRE DOC CADASTRALA IMOBILE DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI ABRUD CATEG DE FOLOSINTA DRUM

HCL NR. 34 APROBARE VALORIFICARE MATERIAL LEMNOS PADUREA PROPRIETATE A ORASULUI ABRUD

HCL NR. 33 DIN 18.03.2021 INSUSIRE DOC CADASTRALA STR. PIATA EROILOR TEREN SI CONSTRUCTII DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI ABRUD

HCL 32 DIN 18.03.2021 NEASUMARE CONTRACT DERULARE PROGRAM SCOLI

HCL NR 31 DIN 18.03.2021 REGULAMENT DE SALUBRIZARE A LOCALITATILOR ADI SALUBRIS ALBA

HCL NR. 30 DIN 18.03.2021 APROBARE CONTRACT CU OCOLUL SILVIC PRIVAT ABRUD

HCL NR 29 DIN 18.03.2021 STR. PINILOR TEREN SI CONSTRUCTII DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI ABRUD

HCL NR 28 DIN 18.03.2021 REGULAMENT VANZARE IMOBILE DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI ABRUD

HCL 27 DIN 18.03.2021 CONTINUARE LISTA DE PRIORITATE REPARTIZARE LOCUINTE

HCL NR 26 DIN 18.03.2021 STABILIRE NR SI CUANTUM BURSE SCOALRE SEMESTRUL I AN SCOLAR 2021-2022

HCL NR 25 DIN 18.03.2021 APROBARE RETEA SCOLARA ORASUL ABRUD 2021-2022

HCL NR 24 DIN 23.02.2021 REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV IN CLADIREA FOSTEI BISERICI UNITARIENE SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIATA EROILOR, PIATA CUZA VODA SI STR. ION BUTEANU SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI INVENTARUL BUNURILOR DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI ABRUD

HOTĂRÂREA NR.23 REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV IN CLADIREA FOSTEI BISERICI UNITARIENE SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIATA EROILOR, PIATA CUZA VODA SI STR. ION BUTEANU

HOTĂRÂREA NR.22. APROBAREA ADERĂRII ORAŞULUI ABRUD LA NOUA CONVENŢIE A PRIMARILOR PENTRU CLIMĂ ŞI ENERGIE EXTINSĂ PÂNĂ ÎN ANUL 2030

HOTĂRÂREA NR.21 MODIFICAREA HCL 69 DIN 2019 REGULAMENT, CAIET DE SARCINI TARIFE S.L.U.P. ABRUD

HOTĂRÂREA NR.20 APROBARE PLAN DE ACŢIUNI SERVICII SOCIALE ADMINISTRATE ŞI FINANŢATE DIN BUGETUL LOCAL AL ORAŞULUI ABRUD

HOTĂRÂREA NR.19 ATRIBUIRE ÎN PROPRIETATE TEREN APARTAMENT DE LA BLOC

HOTĂRÂREA NR.18 APROABRE PLAN DE ACŢIUNI PENTRU BENEFICIARI AJUTOR SOCIAL 2021

HOTĂRÂREA NR.17.APROBAREA PRELUNGIRII DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE CU CABINET AVOCAT DRĂGOIU HOREA VIRGIL

HOTĂRÂREA NR.16 APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI NOU CONTRACT AVÂND CA OBIECT LOCUINŢĂ DIN FONDUL LOCATIV AL ORAŞULUI ABRUD

HOTĂRÂREA NR.15 PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII UNOR IMOBILE DIN FONDUL LOCATIV AL ORAŞULUI ABRUD

HCL NR 14 DIN 15.02.2021 APROBARE PROIECT

HCL NR. 13 DIN 21.01.2021 APROBARE MODIFICARE STAT DE FUNCTII APARAT DE SPECIALITATE PRIMAR SI SERVICII DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL

HCL NR. 12 DIN 21.01.2021 APROBARE CONTRACT LOCUINTA TIROI

HCL NR. 11 DIN 21.01.2021 APROBARE CONTRACT LOCUINTA RAZA

HCL NR. 10 DIN 21.01.2021 APROBARE CONTRACT LOCUINTA GURAN

HCL NR. 9 DIN 21.01.2021 APROBARE INCHEIERE CONTRACT BOKOR

HCL NR. 8 DIN 21.01.2021 APROBARE LISTA ODINE PRIORITATE REPARTIZARE LOCUINTE DIN FONDUL LOCATIV AL ORASULUI ABRUD

HCL NR. 7 DIN 21.01.2021 APROBARE CONT DE EXECUTIE TRIM IV 2020

HCL NR. 6 DIN 21.01.2021 APROBARE METODOLOGIE CALCUL PRET MASA LEMNOASA

HCL NR. 5 DIN 21.01.2021 APROBARE INROLARE GHISEUL.RO

HCL NR. 4 DIN 21.01.2021 APROBARE COTA TAIERE MASA LEMNOASA

HCL NR. 3 DIN 21.01.2021 APROBARE MODIFICARE IMPOZITE SI TAXE 2021

HCL NR. 2 DIN 21.01.2021 APROBARE MOD VALORIFICARE MASA LEMNOASA

HCL ABRUD NR. 1 DIN 06.01.2021

 HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ABRUD ANUL 2021

HCL ABRUD 97 DIN 21.12.2020

HCL ABRUD 96 DIN 17.12.2020

HCL ABRUD 95 DIN 17.12.2020

HCL ABRUD 94 DIN 17.12.2020

HCL ABRUD 93 DIN 17.12.2020

HCL ABRUD 92 DIN 17.12.2020

HCL ABRUD 91 DIN 17.12.2020

HCL ABRUD 90 DIN 17.12.2020

HCL ABRUD 89 DIN 17.12.2020 PARTEA 1

HCL ABRUD 89 DIN 17.12.2020 PARTEA 2

HCL ABRUD 88 DIN 17.12.2020

HCL ABRUD 87 DIN 17.12.2020

HCL ABRUD 86 DIN 17.12.2020

HCL ABRUD 85 DIN 17.12.2020

HCL ABRUD 84 DIN 19.11.2020

HCL ABRUD 83 DIN 19.11.2020

HCL ABRUD 82 DIN 19.11.2020

HCL ABRUD 81 DIN 19.11.2020

HCL ABRUD 80 DIN 19.11.2020

ABRUD HCL 79 DIN 19.11.2020

HCL ABRUD 78 DIN 19.11.2020

HCL ABRUD 77 DIN 19.11.2020

HCL ABRUD 76 DIN 19.11.2020

HCL ABRUD 75 DIN 19.11.2020

HCL ABRUD 74 DIN 19.11.2020

HCL ABRUD 73 DIN 19.11.2020

HCL ABRUD 72 DIN 19.11.2020

HCL ABRUD 71 DIN 19.11.2020

HCL ABRUD 70 DIN 19.11.2020

HCL ABRUD 69 DIN 19.11.2020

HCL ABRUD 68 DIN 19.11.2020

HCL ABRUD 67 DIN 19.11.2020

HCL 66 DIN 28.10.2020

HCL 65 DIN 28.10.2020

HCL 64 DIN 28.10.2020

HCL ABRUD NR. 63 DIN 25.09.2020

HCL ABRUD NR 62 DIN 17.09.2020

HCL ABRUD NR 61 DIN 17.09.2020

HCL ABRUD NR 60 DIN 17.09.2020

HCL ABRUD NR 59 DIN 17.09.2020

HCL ABRUD NR 58 DIN 17.09.2020

HCL ABRUD 57 31.08.2020

HCL ABRUD 56 31.08.2020

HCL ABRUD 55 31.08.2020

HCL ABRUD 54 31.08.2020

HCL ABRUD 53 31.08.2020

HCL ABRUD 52 31.08.2020

HCL  ABRUD 51 31.08.2020

HCL ABRUD 50 DIN 23.07.2020

HCL 49 DIN 23.07.2020

HCL 48 DIN 23.07.2020

HCL 47 DIN 23.07.2020

HCL 46 DIN 23.07.2020

HCL 45 DIN 23.07.2020

HCL NR. 44 APROBARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE LUCRARI SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI OBIECTIV INVESTITII MODERNIZARE SI REABILITARE ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL ABRUD

HCL 43 MODIFICARE HCL 37 DIN 2018 REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ABRUD

HCL 42 DIN 25.05.2020 APROBARE PROIECT ILUMINAT PUBLIC

HCL ABRUD 41 25.06.2020

HCL ABRUD 40 25.06.2020

HCL ABRUD 39 25.06.2020

HCL ABRUD 38 25.06.2020

HCL ABRUD 37 25.06.2020

HCL ABRUD 36 25.06.2020

HCL ABRUD 35 25.05.2020

HCL ABRUD 34 25.06.2020

HCL ABRUD 33 29.05.2020

HCL ABRUD 32 29.05.2020

Abrud HCL 31 21052020

Abrud HCL 30 21052020

Abrud HCL 29 21052020

HCL 26,27,28 30.04.2020 (2)

HCL 25 26.03.2020

HCL 24 26.03.2020

HCL 23 26.03.2020 PARTEA 2

 HCL 23 26.03.2020 PARTEA 1

HCL 22 26.03.2020

HCL 21 26.03.2020

HCL 20 26.03.2020 

ABRUD HCL 19 26.03.2020

ABRUD HCL 18 26.03.2020 (1)

ABRUD HCL 17 26.03.2020 (1)

ABRUD HCL 16 26.03.2020

ABRUD HCL 15 26.03.2020

HCL 13-14 ADOPTATE IN SEDINTA EXTRAORDINARA DIN 10.03.2020

REZULTAT FINAL PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

HCL 11-12 ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 27.02.2020

HCL 3-10 ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 30.01.2020

HCL 1-2 ADOPTATE IN SEDINTA EXTRAORDINARA DIN 09.01.2020

HOTĂRĂRI CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ABRUD ANUL 2020

HCL 93-94 ADOPTATE IN SEDINTA EXTRAORDINARA DIN 18.12.2019

HCL 86-92 ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 13.12.2019

HCL 80 – 85 ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 21.11.2019

HCL 78-79 ADOPTATE IN SEDINTA EXTRAORDINARA DIN 31.10.2019

HCL 70-77 ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 23.10.2019

HCL 67-69 ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 23.10.2019

HCL 64-66 ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 23.10.2019

HCL 57-63 ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 20.09.2019

HCL 52-56 ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 29.08.2019

HCL 45-51 ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 31.07.2019

HCL 44 ADOPTATA IN SEDINTA DE INDATA DIN 03.07.2019

HCL 40 – 43 ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 20.06.2019

HCL 39 ADOPTATA IN SEDINTA DE INDATA DIN 13.06.2019

HCL 38 ADOPTATA IN SEDINTA DE INDATA DIN 03.06.2019

HCL 32-37 ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 23.05.2019

HCL 30-31 ADOPTATE IN SEDINTA DE INDATA DIN 22.05.2019

HCL 29  ADOPTATA IN SEDINTA DE INDATA DIN 14.05. 2019

HCL 28 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 si a Listei obiectivelor de investitii propuse a se realiza in anul 2019

HCL 22-27 ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 18.04.2019

HCL 12-21 ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 21.03.2019

HCL 9 -11 ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 21.02.2019

HCL 2 – 8 ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 31.01.2019

      HOTĂRÂRI CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI ABRUD ANUL 2019

HCL 98-104 adoptate in sedinta ordinara din 20.12.2018

HCL 92-97 adoptate in sedinta ordinara din 20.12.2018

MINUTA SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOOCAL ABRUD DIN 20 DECEMBRIE 2018

HCL Abrud nr. 88-90 adoptate in sedinta de indata din 07.12.2018

HCL 83-87 SEDINTA DIN 22.11.2018

HCL 78-82 SEDINTA DIN 25.10.2018

MINUTA SEDINTEI DIN 25.10.2018

MINUTA SEDINTEI DIN 12.10.2018

HCL 70-76 SEDINTA 20.09.2018

HCL 67-69 SEDINTA 30.08.2018 

MINUTA SEDINTA 30.08.2018 

SEDINTA DE INDATA DIN 28.08.2018

HCL Abrud Nr. 62 si 63 adoptate in sedinta de indata din 31.07.2018

H.C.L. Abrud de la nr. 52 la nr. 53 adoptate în ședința de îndată din data de 29.06.2018

H.C.L. Abrud de la nr. 45 la nr.51 adoptate în ședința ordinară din data de 21.06.2018

H.C.L. Abrud de la nr. 39 la nr. 44 adoptate în ședința ordinară din data de 17.05.2018

HCL Abrud de la nr. 32 la nr.38 adoptate în ședința ordinară din data de 19 aprilie 2018

HCL Abrud de la nr.18 la nr. 31 adoptate in sedinta ordinara din data de 23 martie 2018

H.C.L. Abrud de la nr.10 la nr.17 adoptate în ședința ordinară din 15 februarie 2018

ANUNȚ -Ședința ordinară a Consiliului Local Abrud

HCL Abrud de la nr.2 la nr.9 adoptate în ședința ordinară din 31 ianuarie 2018

HCL nr. 1 adoptata in sedinta de indata din 05 ianuarie 2018

HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ABRUD ANUL 2018

Anul 2017

HCL Abrud de la nr.108 la 118, adoptate in sedinta ordinara din data de 20 decembrie 2017

HCL nr.107 adoptata in sedinta de indata din 06 decembrie 2017

HCL NR.94, NR.95, NR.96, NR.97, NR.98, NR.99, NR.100, NR.101, NR.102, NR.103, NR.104, NR.105, NR.106 adoptate in sedinta ordinara din 23 noiembrie 2017

HCL NR. 87, NR.88, NR.89, NR.90, NR.91, NR.92, NR.93 adoptate in sedinta ordinara din 12 octombrie 2017

HCL NR.82, NR.83, NR.84, NR.85, NR.86 adoptate in sedinta ordinara din data de 12 octombrie 2017

HCL NR.81 adoptata in sedinta ordinara din 25.09.2017

HCL NR.72, NR.73, NR.74, NR.75, NR.76, NR.77, NR.78, NR.79, NR.80 adoptate in sedinta ordinara din 21.09.2017

H.C.L. NR. 66, NR.67, NR.68, NR.69, NR.70, NR.71 ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 31.08.2017

HCL NR.63, NR.64, NR.65 ADOPTATE IN SEDINTA DE INDATA DIN 01.08.2017

HCL NR.56, NR.57, NR.58, NR.59, NR.60, NR.61, NR.62 ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 21.07.2017

HCL NR.51, NR.52, NR.53, NR.54, NR.55 ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 22.06.2017

HCL NR.1 ADOPTATA IN SEDINTA DE INDATA DIN 05.01.2017

HCL NR.2,NR.3,NR.4,NR.5,NR.6,NR.7,NR.8,NR.9 ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 26.01.2017

HCL NR.10,NR.11,NR.12,NR.13,NR.14 ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 23.02.2017

HCL NR.15,NR.16,NR.17,NR.18,NR.19,NR.20,NR.21 ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 14.03.2017

HCL NR.22,NR.23,NR.24,NR.25,NR.26,NR.27,NR.28,NR.29 ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 24.03.2017

HCL NR.30,NR.31,NR.32, NR.33 ADOPTATE IN SEDINTA EXTRAORDINARA DIN 30.03.2017

HCL NR.34,NR.35,NR.36,NR.37,NR.38,NR.39,NR.40,NR.41,NR.42,NR.43,NR.44 ADOPTATE IN SEDINTA EXTRAORDINARA DIN 27.04.2017

HCL NR.45 ADOPTATA IN SEDINTA EXTRAORDINARA DIN 18.06.2017

HCL NR.46,NR.47,NR.48,NR.49,NR.50  ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 31.05.2017

Anul 2016

HCL ABRUD NR. 112 DIN 24.11.2016 PRELUARE IMOBIL STR. AV. IANCU NR. 1 A DE LA CJ ALBA

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL 2016 

HCL – NOIEMBRIE 2016 CONTINUARE 

HCL – NR.100 NOIEMBRIE 2016

HCL – OCTOMBRIE CONTINUARE 2016

HCL- OCTOMBRIE 2016

HCL – SEPTEMBRIE CONTINUARE 2016

HCL – SEPTEMBRIE 2016

HCL – AUGUST 2016

HCL – IULIE CONTINUARE 2016

HCL – IULIE 2016

HCL- MAI 2016

HCL – APRILIE 2016

HCL – MARTIE 2016 CONTINUARE

HCL – MARTIE 2016

HCL – FEBRUARIE CONTINUARE

HCL – FEBRUARIE 2016, NR.13-23

HCL – IANUARIE 2016

HCL – DECEMBRIE 2015

HCL – NOIEMBRIE 2015

HCL – OCTOMBRIE 2015

HCL – SEPTEMBRIE 2015

HCL – AUGUST 2015

HCL – IULIE 2015

HCL – IUNIE 2015

HCL – MAI 2015

HCL – APRILIE 2015

HCL – MARTIE 2015

HCL – FEBRUARIE 2015

ANEXA 1,2,3 LA HCL NR.4 DIN IANUARIE 2015

HCL – IANUARIE 2015

 

HCL – DECEMBRIE 2014

HCL – NOIEMBRIE 2014

HCL – OCTOMBRIE 2014

HCL – SEPTEMBRIE 2014

HCL – AUGUST 2014

HCL – IULIE 2014

HCL – IUNIE 2014

HCL – NR. 39, 40 DIN MAI 2014

HCL – NR.38 DIN MAI 2014

ANEXELE NR.6, 7, 8, 9 LA HCL 37 DIN MAI 2014

ANEXA NR.5 LA HCL 37 DIN MAI 2014 

PLANUL P.A.A.R.,ANEXE 1,2,3,4 LA HCL 37 DIN MAI 2014

HCL – NR.37 DIN MAI 2014

HCL – NR.36 DIN MAI 2014

HCL – NR.35 DIN MAI 2014

HCL – NR.33-34 DIN MAI 2014

HCL – APRILIE 2014

HCL – MARTIE 2014

HCL – FEBRUARIE 2014

HCL- IANUARIE 2014

 

HCL – DECEMBRIE 2013

HCL – NOIEMBRIE 2013

HCL – OCTOMBRIE 2013

HCL – SEPTEMBRIE 2013

HCL – AUGUST 2013

HCL – IULIE 2013

HCL – IUNIE 2013

HCL – APRILIE 2013

HCL – MARTIE 2013

HCL – FEBRUARIE 2013

HCL – 8,9 DIN IANUARIE 2013

HCL – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 DIN IANUARIE 2013

 

HCL – DECEMBRIE 2012

HCL – NOIEMBRIE 2012

HCL – OCTOMBRIE 2012

HCL – SEPTEMBRIE 2012

HCL – AUGUST 2012

HCL- IULIE 2012

HCL – IUNIE 2012

HCL – MAI 2012

HCL – APRILIE 2012

HCL- MARTIE 2012

HCL – FEBRUARIE 2012

HCL – IANUARIE 2012

 

HCL – DECEMBRIE 2011

HCL – NOIEMBRIE 2011

 

 

HCL nr.47-privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Abrud în Consiliul de administraţie al celor două unităţi de învăţământ din oraşul Abrud  –  2010-09-30

HCL nr.48-privind aprobarea vânzării materialului lemnos din padurea proprietatea orasului Abrud,partida 989 Ilie Din Munte  –  2010-09-30

HCL nr.49 -privind darea în administrarea Serviciului Judeţean de Ambulanţă Alba a două imobile situate în orş.Abrud, str.1 Mai, nr.2  –  2010-09-30

HCL nr.50-privind aprobarea parteneriatului pentru implementarea proiectului ,,Amfiteatru cultural’’ între Asociaţia Eco Abrud, în calitate de solicitant, şi Consiliul Local Abrud, în cadrul programului Schema de Granturi Mici a Agenţiei R  –  2010-09-30

HCL nr.51-privind aprobarea parteneriatului pentru implementarea proiectului ,,Sport pentru comunitate’’ între Grupul de iniţiativă ,,Moţii Abrud’’, în calitate de solicitant, şi Consiliul Local Abrud, în cadrul programului ,,Schema de  –  2010-09-30

HCL nr.52-privind aprobarea vânzării unui teren în suprafaţă de 621 mp, situat în orş.Abrud, str.Avram Iancu, F.N., jud.Alba  –  2010-09-30

HCL nr.41 -privind completarea organigramei Consiliului Local Abrud  –  2010-08-26

HCL nr.42-Privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru eliberarea şi folosirea Permiselor de liberă trecere, pentru circulaţia autovehiculelor în   –  2010-08-26

HCL nr.43-Privind atribuirea în proprietatea solicitanţilor a terenului aferent   –  2010-08-26

HCL nr.44-cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Abrud a unor imobile   –  2010-08-26

HCL nr.45-privind însuşirea Documentaţiei tehnice pentru alipirea terenului aferent Spitalului Orăşenesc Abrud şi a terenului fostei Unităţi Militare.  –  2010-08-26

HCL nr.36 – privind rectificarea bugetului local, a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii  –  2010-07-29

HCL nr.37 -cu privire la completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Abrud şi modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Abrud, jud.Alba  –  2010-07-29

HCL nr.38-privind completarea Listei de investiţii din fondul de rulment ce vor fi realizate în oraşul Abrud în anul 2010  –  2010-07-29

HCL nr.39-privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Abrud în Consiliul de administraţie al Spitalului Orăşenesc Abrud  –  2010-07-29

HCL nr.40-privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii a aparatului de specialitate al Primarului oraşului Abrud şi a celorlalte servicii subordonate, conform OUG nr.63/2010  –  2010-07-29

HCL nr.31-privind rectificarea bugetului local si a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010.  –  2010-06-24

HCL nr.32-privind aprobarea dezmembrarii imobilului inscris in CF nr.72201 Abrud  –  2010-06-24

HCL nr.33-cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Abrud a unor imobile si modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Abrud  –  2010-06-24

HCL nr.34-privind aprobarea pretului pentru activitatea de transfer a deseurilor menajere si similare acestora prin statia de transfer proprie  –  2010-06-24

HCL nr.35-privind repartizarea cu chirie a apartamentelor cu nr.45 si 46 din blocul F, d-nei Toma Lucia  –  2010-06-24

HCL nr.25-cu privire la aprobarea organigramei,statului de personal si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului si ale Serviciului Public din subordinea Coniliului Local  –  2010-05-27

HCL nr.26-privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea,evidenta si radierea vehiculelor de pe raza orasului Abrud,care nu se supun inmatricularii  –  2010-05-27

HCL nr.27-privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului Cetatenesc de Urmarire a Executarii Lucrarilor (CCUEL)  –  2010-05-27

HCL nr.28-cu privire la completarea si modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Abrud si modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Abrud  –  2010-05-27

HCL nr.29-privind completarea Listei de investitii ce vor fi realizate in orasul Abrud in anul 2010  –  2010-05-27

HCL nr.30-privind modificarea art.2 din HCL nr.4/28.01.2010,pentru aprobarea parcelarii imobilului inscris in CF 70481 Abrud si cesiunea contractului de concesiune nr.948/12.05.1994,incheiat intra CL Abrud si RENEL-DGTDEE Bucuresti-FRE Alba  –  2010-05-27

HCL nr.21-privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2009  –  2010-03-25

HCL nr.22-privind aprobarea vanzarii materialului lemnos din padurea proprietatea orasului Abrud  –  2010-03-25

HCL nr.23-privind aprobarea documentatiei PUZ-Construire turn statie baza telefonie mobila in sistem GSM  –  2010-03-25

HCL nr.24-privind aprobarea rezilierii Contractului de concesiune nr.1979/25.04.2005  –  2010-03-25

HCL nr.19-privind rectificarea bugetului local aferent anului 2010  –  2010-03-08

HCL nr.20-privind modificarea art.2 din HCL nr.3 din 28 ianuarie 2010.  –  2010-03-08

HCL nr.10-privind aprobarea Planului anual de achizitii publice pe anul 2010.   –  2010-02-25

HCL nr.11-privind aprobarea Listei de investitii pe anul 2010  –  2010-02-25

HCL nr.12-privind aprobarea bugetului local pe anul 2010 si utilizarea fondului de rulment la finele anului 2009  –  2010-02-25

HCL nr.13-privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de repartizare a locuintelor cu chirie din fondul locativ de stat,proprietatea orasului Abrud.  –  2010-02-25

HCL nr.14-privind aprobarea incheierii unui contract de comodat intre Coniliul Local Abrud si APIA-Centru Judetean Alba  –  2010-02-25

HCL nr.15-privind aprobarea volumului de masa lemnoasa ce poate fi recoltata in anul 2010 din padurea proprietatea orasului Abrud precum si a modului de valorificare a materialului lemnos  –  2010-02-25

HCL nr.16-privind stabilirea unor restrictii de tonaj pentru autovehiculele care circula pe drumurile publice,poduri si podete in orasul Abrud  –  2010-02-25

HCL nr.17-privind aprobarea achizitionarii unui teren intravilan pe care este amplasat depozitul de deseuri a orasului Abrud  –  2010-02-25

HCL nr.18-privind aprobarea Programului de ocupare temporara a fortei de munca din randul somerilor, pe perioada martie-decembrie 2010  –  2010-02-25

HCL nr.2-privind primirea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,APA ALBA  –  2010-01-28

HCL nr.3-privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al orasului Abrud  –  2010-01-28

HCL nr.4-privind aprobarea parcelarii imobilului inscris in CF 70481 si cesiunea contractului de concesiune nr.948/12.05.1994 incheiat intre CL Abrud si RENEL-DGTDEE Bucuresti-FRE Alba  –  2010-01-28

HCL nr.5-privind avizare documentatie PUZ ,,Construire turn Statie baza telefonie mobila in sistem GSM  –  2010-01-28

HCL nr.6-privind acordul de principiu in vederea organizarii de licitatie publica pentru concesionarea grajdurilor fostei unitati militare  –  2010-01-28

HCL nr.7-privind ajustarea tarifelor pentru activitatea de colectare,transport si depozotare a deseurilor menajere si similare practicate de catre Serviciul Public de Salubritate din subordinea Consiliului Local Abrud  –  2010-01-28

HCL nr.8-cu privire la modificarea art.2 din HCL nr.57/2009  –  2010-01-28

HCL nr.9-privind modificarea HCL nr.50/24.09.2009  –  2010-01-24

HCL nr.1-privind majorarea pretului la apa potabila si a tarifului la canalizare, incepand cu luna ianuarie 2010,pentru orasul Abrud  –  2010-01-07

HCL nr.63 – privind rectificarea bugetului local aferent anului 2009  –  2009-12-14

HCL nr.59 – privind rectificarea bugetului local aferent anului 2009  –  2009-11-30
HCL nr.60 – privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de comert stradal de pe raza orasului Abrud  –  2009-11-30
HCL nr.61 – privind aprobarea devizului general recalculat pentru lucrarea ,,Modernizare sisteme alimentare cu apa oras Abrud-zone periurbane  –  2009-11-30
HCL nr.62 – privind atribuirea in proprietatea solicitantilor a terenului aferent apartamentelor de la blocuri  –  2009-11-30
HCL nr.54 – privind rectificarea bugetului local aferent anului 2009  –  2009-10-22

HCL nr.55 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010  –  2009-10-22
HCL nr.56 – privind completarea si modificarea Inventarului domeniului public al orasului Abrud  –  2009-10-22
HCL nr.57 -privind asumarea noii valori a proiectului ,,Modernizare, reabilitare si echipare corp cladire ambulatoriu de Spital Abrud”in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013  –  2009-10-22
HCL nr.58 – privind aprobarea parteneriatului incheiat intre Consiliul Local Abrud, Asociatia Sportiva ,,Viitorul „Abrud si Grupul Scolar h.c.c. Abrud  –  2009-10-22
HCL nr.53 – privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Consiliul Local Abrud si Inspectoratul Scolar Judetean Alba, pentru infiintarea unui Centru de Resurse pentru Educatie si Dezvoltare ( CRED )   –  2009-09-25
HCL nr.46 – privind reactualizarea Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a orasului Abrud  –  2009-09-24
HCL nr.48 – privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului si a SPCLEP din subordinea Consiliului Local A brud, pentru anul 2010  –  2009-09-24
HCL nr.49 – privind cuprinderea in domeniul privat al orasului a unor imobile, completarea si modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public a orasului Abrud  –  2009-09-24
HCL nr.50 – privind aprobarea concesionarii imobilului situat in Abrud,P-ta Petru Dobra, nr.10, jud.Alba  –  2009-09-24
HCL nr.52 – privind modificarea si completarea HCL Abrud nr.4/2009, privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care poate fi recoltata in anul 2009 si a preturilor de vanzare a materialului lemnos din padurea Primariei Abrud.  –  2009-09-24
HCL nr.45 – privind darea in administrarea Centrului Scolar de recuperare Abrud a spatiului situat la parterul imobilului ,,Internat”, situat in orasul Abrud,str. Republicii, nr.18, jud.Alba  –  2009-08-21

HCL nr.44 – privind rectificarea bugetului local aferent anului 2009  –  2009-08-21
HCL nr.43 – privind aprobarea cofinantarii proiectarii si executarii lucrarilor de reabilitare termica a Spitalului orasenesc Abrud, finantate in cadrul Programului Pilot de reabilitare termica a unor cladiri din domeniul public, cu functiunea de asistent  –  2009-08-10
HCL nr.35 – privind rectificarea bugetului local aferent anului 2009  –  2009-07-09
HCL nr.36 – privind completarea Listei de investitii pe anul 2009  –  2009-07-09
HCL nr.37 – privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a tichetelor cadou personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Abrud  –  2009-07-09
HCL nr.38 – privind atribuirea in proprietatea solicitantilor a terenului aferent apartamentelor de la blocuri  –  2009-07-09
HCL nr.39 – proiect de hotarare privind modificarea art.8, din HCL Abrud nr.47/17.07.2008, pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a transportului de persoane sau bunuri, in regim de taxi, in orasul Abrud  –  2009-07-09
HCL nr.40 – privind aprobarea documentatiei cadastrale si delimitarea corpului de proprietate situat in Abrud, str.Motilor, nr.2, in Dosar nr.2831/2009  –  2009-07-09
HCL nr.27 – privind rectificarea bugetului local aferent anului 2009  –  2009-05-28
HCL nr.28 – privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru anul 2009  –  2009-05-28
HCL nr.29 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010  –  2009-05-28
HCL nr.30 – privind aprobarea parcelarii imobilului inscris in C.F. nr.70211 Abrud, cu nr. top.2949/2  –  2009-05-28
HCL nr.31 – privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Abrud  –  2009-05-28
HCL nr.32 – privind atribuirea in proprietatea solicitantilor a terenului aferent apartamentelor de la blocuri  –  2009-05-28
HCL nr.33 – privind aprobarea efectuarii unei documentatii tehnice de parcelare a terenului inscris in C.F.70211 Abrud, cu nr. top. 2949/2/2  –  2009-05-28
HCL nr.21 – privind revocarea Hotararii Consiliului Local Abrud nr.15/2009  –  2009-04-30
HCL nr.22 – privind reorganizarea Serviciului Public de Salubritate din subordinea Consiliului Local Abrud  –  2009-04-30
HCL nr.23 – privind aprobarea caietelor de sarcini si darea in administrarea Serviciului public de salubritate   –  2009-04-30
HCL nr.24 – privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2008  –  2009-04-30
HCL nr.25 – privind rectificarea bugetului local aferent anului 2009  –  2009-04-30
HCL nr.26 – privind aprobarea organizarii si desfasurarii activitatilor prilejuite de sarbatoarea ,,Zilelor orasului Abrud”  –  2009-04-30
HCL nr.20 – privind aprobarea Programului de ocupare temporara a fortei de munca din randul somerilor, pe perioada aprilie-decembrie 2009   –  2009-04-08
HCL nr.6 – privind incetarea mandatului de viceprimar al orasului Abrud, d-l Pavel Nicolae Victor  –  2009-03-27
HCL nr.7 – privind alegerea viceprimarului orasului Abrud  –  2009-03-27
HCL nr.8 – privind alocarea din bugetul local a sumei de 1100 lei, reprezentand cotizatia Consiliului Local Abrud pentru anul 2009, ca membru al GAL MMTMM  –  2009-03-27

HCL nr.9 – privind aprobarea organigramei, statului de personal, statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor din subordinea Consiliului Local Abrud  –  2009-03-27
HCL nr.10 – privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2009  –  2009-03-27
HCL nr.11 – privind aprobarea Listei de investitii pentru anul 2009  –  2009-03-27
HCL nr.12 – privind aprobarea bugetului local pe anul 2009  –  2009-03-27
HCL nr.13 – privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Abrud  –  2009-03-27
HCL nr.14 – privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Consiliul Local Abrud, Bucium si Ciuruleasa pentru gestionarea eficienta a rezultatelor proiectului ,,Sistem de colectare selectiva si amenajare statie deseuri in zona turistica Abrud, Bucium,   –  2009-03-27
HCL nr.15 – privind reorganizarea Serviciului Public de Salubritate din subordinea Consiliul Local Abrud  –  2009-03-27
HCL nr.16 – privind aprobarea Master Planul proiectului ”Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Alba” si a Listei de investitii rezultate in urma prioritizarii pe o perioada de 30 ani  –  2009-03-27
HCL nr.17 – privind utilizarea fondului de rulment inregistrat la finele anului 2008  –  2009-03-27
HCL nr.18 – privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic a Consiliului Local si Primariei orasului Abrud  –  2009-03-27
HCL nr.19 – proiect de hotarare privind asocierea orasului Abrud cu Consiliul Judetean Alba si unitatile administrativ-teritoriale din judetul Alba pentru infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Salubris Alba  –  2009-03-27
HCL nr.1 – cu privire la acoperirea definitiva a deficitului bugetar din fondul de rulment la finele anului 2008  –  2009-01-29
HCL nr.2 – cu privire la modificarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei APA Alba   –  2009-01-29
HCL nr.3 – cu privire la stabilirea situatiilor care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decat cele stabilite de art.28 din Legea nr.416 / 2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.  –  2009-01-29
HCL nr.4 – privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care poate fi recoltata in anul 2009 si a pretului de vanzare a materialului lemnos din padurea proprietatea Primariei Abrud  –  2009-01-29
HCL nr.5 – cu privire la aprobarea asocierii Consiliului Local Abrud cu unele consilii locale, consilii judetene, ONG-uri, persoane fizice si juridice din judetul Alba, Cluj, Hunedoara si Mures pentru infiintarea Grupului de Actiune Locala din Muntii Meta  –  2009-01-29