ANUNTURI

 

2024

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PH PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2025 CU RATA INFLATIEI DE 10,4%

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PH PRIVIND CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PUZ ZONA IS- COMERT GENERAT DE OBIECTIVUL CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET

 

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PH PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2024, LA NIVELUL ORASULUI ABRUD

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PH PRIVIND APROB. REGULAMENT. PTR. UTILIZAREA PARCURILOR, LOCURILOR DE JOACA, LOCURILOR DE ODIHNA SI A TERENURILOR DE SPORT AFLATE PE DOMENIUL PUBLIC AL OR. ABRUD, JUD. ALBA

2023

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PH PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL REPREZENTANTULUI ORASULUI ABRUD PTR. A VOTA IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR ADI SALUBRIS ALBA

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PH PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SERVICIULUI SOCIAL DE ZI ,, CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE SI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ACESTUIA

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PH PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SERVICIULUI SOCIAL DE ZI ,, CANTINA SOCIALA SI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ACESTUIA

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PH PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SERVICIULUI SOCIAL ,,SERVICIU DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERS. VARSTNICE SI APROB. REGUL. DE ORGANIZ. SI FUNCTION. AL ACESTUIA

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PH PRIVIND APROBAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LA NIVELUL ORASULUI ABRUD PENTRU ANUL 2024

ANUNT FINAL REZULTATE CONCURS SOFER MICROBUZ

REZULTAT PROBA INTERVIU CONCURS SOFER MICROBUZ

REZULTAT PROBA SCRISA CONCURS SOFER MICROBUZ

REZULTAT SELECTIE DOSARE POST SOFER MICROBUZ

ANUNȚ PUBLICAȚIE CĂSĂTORIE NR. 2891 DIN 19.04.2023

ANUNT CONCURS POST SOFER MICROBUZ

anunt final rezultate concurs asistent medical scolar

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PH PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE ,,CENTRU DE RECUPERARE A VICTIMELOR VIOLENTEI DOMESTICE ABRUD SI APROB. REG. DE ORG. SI FUNCT.

REZULTAT PROBA INTERVIU POST ASISTENT MEDICAL SCOLAR

REZULTAT PROBA SCRISA POST ASISTENT MEDICAL SCOLAR

LISTA TUTUROR FUNCTIILOR DIN CADRUL PRIMARIEI L 153 – MARTIE

ANUNT – RELUARE CONCURS ASISTENT MEDICAL SCOLAR

ERATA ANUNT SUSPENDARE CONCURS

ANUNT-SUSPENDARE-CONCURS-ASISTENT-MEDICAL

DISPOZIȚIE PRIMAR NR. 70 DIN 2023 SUSPENDARE CONCURS ASISTENT MEDICAL ȘCOLAR

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PH PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2024 CU RATA INFLATIEI DE 13,8%

REZULTAT-SOLUTIONARE-CONTESTATIE-PROBA-SCRISA

REZULTATE-SELECTIE-DOSARE-DE-INSCRIERE

Anunt-concurs-post-vacant-primaria-Abrud

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PH PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE SI FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL AL ORASULUI ABRUD PTR. ANUL 2023

REZULTAT PROBA INTERVIU SEF SERVICIU SVSU

REZULTAT PROBA SCRISA SEF SERVICIU SVSU

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PH PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA CATRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL PENTRU ANUL 2023

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PH PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2023, LA NIVELUL ORASULUI ABRUD

2022

REZULTATE SELECTIE DOSARE CONCURS SEF SERVICIU SVSU

ANUNT CONCURS SERVICIU IN CADRUL SERVICIULUI VOLUNTAR PTR. SITUATII DE URGENTA

ANUNT IMPREUNA PENTRU UN ABRUD CURAT 

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PH PRIVIND APROBAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE LA NIVELUL ORASULUI ABRUD PENTRU ANUL 2023

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PH PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DIGITALIZARE A ORASULUI ABRUD 2022-2030

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PH PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ORGANIGRAMEI SI STAT. FUNCTII ALE APARAT. DE SPECIALITATE AL PRIMAR IN VEDEREA INFIINTARII UCA IN OR. ABRUD

ANUNT- DEZBATERE PUBLICA PH PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE INSTITUIRE A TAXELOR SPECIALE PTR. UNELE ACTIVITATI DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA PRESTATE DE SPCLEP ABRUD

LISTA TUTUROR FUNCTIILOR DIN CADRUL PRIMARIEI L153 – SEPTEMBRIE

ANUNT REZULTATE INTERVIU CONCURS DIRECTOR EXECUTTIV (1)

ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS DIRECTOR EXECUTTIV

ANUNT CONCURS – INSPECTOR IMPLEMENTARE PROIECTE

Anunt selectie dosare concurs director executiv

Anunt-concurs-director-executiv-Abrud

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PTR. MODIFICAREA SI INLOCUIREA ANEXELOR NR. 64 SI 65 LA HCL AL OR. ABRUD NR. 69 DIN 23.10.2019 PRIVIND APROBAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE, A CAIETELOR DE SARCINI ALE SLUP

PROCES VERBAL SELECTIE DOSARE SPRIJIN FINANCIAR CULTE SITE

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA 23.05.2022

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII ACORDULUI DE COOPERARE INTRE UAT OR. ABRUD, PRIN CONSILIUL LOCAL AL OR. ABRUD SI FILIALA JUD. ALBA A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA

ANUNT APIA

anunt buruiana ambrosia (2)

anunt buruiana ambrosia (3)

 

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROBAREA AMPLASARII UNOR INDICATOARE RUTIERE SI DE IDENTITATE LA CELE TREI INTRARI IN ORASUL ABRUD

ANUNȚ SELECȚIE PERSONAL PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

CERERE MODEL

ANUNT- DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACTIUNI PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE SI FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL AL ORASULUI ABRUD PTR. ANUL 2022

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PTR REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA CATRE BENEFICIARII DE AJ. SOCIAL PTR. 2022

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2022, LA NIVELUL ORASULUI ABRUD

dispozitie drepturi salariale 2022

 

 

2021

ANUNT FINAL PROBA CONCURS MUNCITOR

ANUNT REZULTATE PROBA INTERVIU MUNCITOR

ANUNT REZULTATE PROBA PRACTICA MUNCITOR (2)

ANUNȚ REZULTATE INTERVIU CONCURS

ANUNȚ REZULTATE CONCURS

PUBLICATIE CASATORIE NR. 4873 DIN 26.11.2021 (2)

ANUNT REZULTATE SELECTIE DOSARE MUNCITOR LA SADPP ABRUD

ANUNT REZULTATE SELECTIE DOSARE CONSILIER ACHIZITII SI INVESTITII

ANUNȚ APIA AJUTOR MINIMIS SECTOR APICOL

ANUNT CONCURS MUNCITOR CALIFICAT

ANUNT CONCURS CONSILIER ACIZITII SI INVESTITII PUBLICE

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE CALCUL AL PRETULUI DE REFERINTA AL MASEI LEMNOASE PE PICIOR PRODUCTIA ANULUI 2022

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PTR. OCUPAREA TEMPORARA A DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT IN OR. ABRUD

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A ORASULUI ABRUD

REZULTATE FINALE CONCURS

ANUNT REZULTAT INTERVIU CONCURS A.P.

ANUNT REZULTAT INTERVIU CONCURS SPCLEP

ANUNT REZULTATE CONTESTATII CONCURS 23.09.2021

ANUNT REZULTATE CONCURS 23.09.2021

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL PTR. ACTIVITATI NONPROFIT

ANUNT REZULTATE DOSARE CONCURS SPCLEP

ANUNT REZULTATE SELECTIE DOSARE CONCURS CONSILIER CLSA I

ANUNT TRANSFER LA CERERE ASISTENTI MEDICALI SCOLARI

ANUNT- CONCURS CONSILIER IN CADRUL SERVICIULUI SPCLEP

ANUNT – CONCURS MUNCITOR CALIFICAT

ANUNT REZULTAT FINAL CONCURS CONSILIER JURIDIC

REZULTAT PROBA INTERVIU CONSILIER JURIDIC

REZULTAT PROBA SCRISA CONSILIER JURIDIC

REZULTAT SELECTIE DOSAR INSCRIERE CONCURS CONSILIER JURIDIC

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL ABRUD

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI ABRUD

ANUNT CONCURS FUNCTIE PUBLICA

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PTR. APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA UNOR FORME DE SPRIJIN FINANCIAR DE LA BUGETUL LOCAL, UNITATILOR DE CULT DIN ABRUD

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PTR. APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA UNOR FORME DE SPRIJIN FINANCIAR DE LA BUGETUL LOCAL, UNITATILOR DE CULT DIN ABRUD

ANUNT LEMNE INCALZIRE

ANUNT SEMNARE DOSARE APIA 2021

REZULTATUL SOLUTIONARII CONTESTATIILOR PROBA SCRISA

REZULTATE SELECTIE DOSAR CONCURS

ANUNT FINAL REZULTATE CONCURS

REZULTAT PROBA INTERVIU CONCURS MUNCITOR

ANUNT – INTERVIU CONCURS MUNCITOR

REZULTATE PROBA PRACTICA CONCURS MUNCITOR

REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS MUNCITOR

ANUNT LICITATIE PUBLICA PTR. INCHIRIERE IMOBIL SITUAT IN ABRUD, STR. LT. ANCA VIRGIL, NR. 69

Anunt oameni de afaceri

anunt concurs muncitor calificat (1)

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIORA AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI OR. ABRUD SI AL SERVICIILOR SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL OR. ABRUD

Anunt achizitie teren 04.05.2021

ANUNT FERMIERI RESTANTIERI PROGRAMATI LA APIA PANA LA DATA DE 19.04.2021

ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA TRUPULUI DE PĂȘUNE 24-GURA CORNII CE APARȚINE DOMENIULUI PUBLIC AL ORAȘULUI ABRUD, JUDEȚUL ALBA

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROB. REG. SERV. DE SALUBRIZARE A LOCALIT. DIN JUD. ALBA APLICABIL PE RAZA UAT OR. ABRUD

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROB. REG. PRIVIND PROCEDURA DEE VANZARE A BUNURI. IMOBILE (TEREN SI CONSTR.) AFLATE IN DOM. PRIVAT AL OR. ABRUD

ANUNT- DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2021

REZULTAT FINAL CONCURS

ANUNT REZULTATE PROBA INTERVIU

DISPOZIȚIE CONVOCARE C.L. ABRUD 18.11.2021 site

PLAN DE INTERVIU

ANUNT INTERVIU

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ CONCURS

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

[pdf]https://primaria-abrud.ro/wp-content/uploads/2021/02/HOTĂRÂREA-nr.-23-DIN-01.02.2021.pdf[/pdf]

ANUNT PH PRIVIND APROBARE PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI INTERES LOCAL PTR REPARTIZARE ORE MUNCA CATRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL 2021

[pdf]https://primaria-abrud.ro/wp-content/uploads/2021/01/ANUNȚ-CONCURS-POSTURI-CONTRACTUALE.pdf[/pdf]

[pdf]https://primaria-abrud.ro/wp-content/uploads/2021/01/ANUNȚ-PUBLIC-„DETȚINEREA-DE-CÂINI-NEIDENTIFICAȚI-ȘI-NEÎNREGISTRAȚI-ESTE-INTERZISĂ”.pdf[/pdf]

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

ACTE NECESARE COMPLETARE DOSAR PTR REPARTIZARE LOCUINTA CU CHIRIE DIN FONDUL LOCATIV

PLAN LOCAL DE ACȚIUNE PENTRU PROTECȚIA APELOR ÎMPOTRIVA POLUĂRII CU NITRAȚI DIN SURSE AGRICOLE

Rezultat final concurs muncitor calificat treapta IV

REZULTATELE SELECȚIE DOSARELOR DE ÎNSCRIERE CONCURS PRIMARIA ORAȘULUI ABRUD

Anunț privind înscrierea datelor în registrul agricol pentru anul 2021

2020

ANUNT DEZBATERE PUBLICA- PH PRIVIND APROBARE REGULAMENT, CAIETE DE SARCINI SI FUNCTIONARE SLUP ABRUD

ANUNȚ CONCURS MUNCITOR CALIFICAT ÎN CADRUL SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT ABRUD

ANUNT TICHETE SOCIALE (1)

DISPOZIȚIE CONVOCARE C.L. ABRUD 18.11.2021 site

ANUNT COLECTARE STICLĂ

REZULTAT EXAMEN PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL PERSONAL CONTRACTUAL

ANUNT ORGANIZARE DE LICITATIE PUBLICA

ANUNT EXAMEN PROMOVARE (5)

PROIECT TEAM-UP PROGRES IN CALITATEA INGRIJIRII ALTERNATIVE A COPIILOR

ANUNT (1)

REZULTAT PROBA SCRISA CONCURS DE PROMOVARE

RAPORT FINAL CONCURS CONDUCATOR AUTOSPECIALA

REZULTAT PROBA INTERVIU

ANUNT PROBA INTERVIU.

REZULTATUL SOLUTIONARII CONTESTATILOR CONCURS CONDUCATOR AUTOSPECIALA

ANUNT RELUARE CONCURS CONDUCATOR AUTOSPECIALA

ANUNT CONCURS PROMOVARE FUNCTII PUBLICE

ANUNT SUSPENDARE CONCURS CONDUCATOR AUTOSPECIALA

REZULTAT PROBA SCRISA CONDUCATOR AUTOSPECIALA

REZULTATELE PROBEI PRACTICE CONCURS CONDUCATOR AUTOSPECIALA

INFORMARE PRIVIND REGISTRUL AGRICOL

ANUNT REZULTATE SELECTIE DOSARE DE INSCRIERE CONCURS CONDUCATOR AUTOSPECIALA

 

2019

MODIFICARE ANUNT CONCURS CONDUCATOR AUTOSPECIALA

ANUNT – CONCURS CONDUCATOR AUTOSPECIALA

ANUNT – AMANARE CONCURS POST EXECUTIE CONDUCATOR  AUTOSPECIALA SVSU

ANUNT CONCURS -POST DE EXECUTIE -CONDUCATOR AUTOSPECIALA-SVSU

ANUNT ORGANIZARE DE LICITATIE PUBLICA

ANUNȚ DEMARARE PROIECT- Reabilitare, modernizare și extindere ambulatoriu cu înglobare clădire C8 și amenajare incintă

ANUNT INVITATIE PARTICIPARE – PACHET MATERIALE DE CONSTRUCTII SI ARTICOLE CONEXE (REV.2) ABRUD

ANUNT INVITATIE DE PARTICIPARE – PACHET MATERIALE DE CONSTRUCTII SI ARTICOLE CONEXE (REV.2) ABRUD

DISPOZITIA NR. 175 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL IN SEDINTA ORDINARA DIN 23.10.2019

ANUNT-CONCURS-INSPECTOR-COMPARTIMENT-CONTABILITATE-LA-SERVICIUL-LOCAL-DE-UTILITATE-PUBLICA-ABRUD

ANUNT LICITATIE PUBLICA PRIVIND CONCESIONARE IMOBIL AFLAT IN ABRUD STR. P-TA CUZA VODA NR. 9

ANUNT LICITATIE PUBLICA PRIVIND INCHIRIERE IMOBIL SITUAT IN ABRUD STR. ION BUTEANU NR. 4 AP. 21

DISPOZITIA 149 – PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULI LOCAL IN SEDINTA ORDINARA DIN 20.09.2019 (2)

ANUNT – PH PRIVIND ANULAREA ACCESORIILOR IN CAZUL OBLIGATIILOR BUGETARE PRINCIP. RESTANTE LA 31 DECEMBRIE 2018 DATORATE BUGETULUI LOCAL ABRUD

ANUNT – PH PRIVIND INFIINTAREA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA A ORAS ABRUD

ANUNT – PH PRIVIND APROB. METODOLOGIEI DE CALCUL A PRET. DE REFERINTA A MASEI LEMN. PE PICIOR PROD. TRIM. IV 2019 SI IN CONTINUARE INCEPAND CU 01.01.2020

ANUNT – PH PRIVIND REORGANIZ. APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, APROB. ORGANIGRAMEI, STATUL DE FUNCTII SI NR. DE PERSONAL DIN APARAT DE SPECIALT. SI AL SERV. PUBLICE DIN SUBORDINEA CL

ANUNT – PH PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI ALE SLUP ABRUD PE ANUL 2019

ANUNT- PH PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERV. DE SALUBRIZ., CAIETE DE SARCINI SI MASURI CE PRIVESC FUNCTIONAREA SLUP ABRUD

Rezultat final concurs

Anunt- licitatie parcari

Anunt transfer personal contractual in cadrul Serviciului Local de Utilitate Publica Abrud

ANUNT RESTRICTIONARE FURNIZARE APA POTABILA

REZULTATE SELECTIE DOSARE CONCURS

ANUNT CONCURS SEPTEMBRIE 2019

Dispozitia Nr.118 privind convocarea Consiliului Local al Orasului Abrud in sedinta ordinara din data de 31.07.2019

INVITATIE DE PARTICIPARE- Achizitie piese si accesorii pentru vehicole si pentru motoare de autovehicule (nr. 10510/26.06.2019)

INVITATIE PARTICIPARE – Achizitie piese si accesorii pentru vehicole si pentru motoare de autovehicule (nr. 10501/26.06.2019)

Regulament concurs FESTIVALUL NAŢIONAL DE FOLCLOR „INIMI FIERBINȚI ÎN ȚARA DE PIATRĂ”,
Concurs de interpretare vocală a muzicii tradiționale românești , editia a XXXVI-a, ABRUD, Jud. ALBA
30 iunie 2019

Fisa de inscriere FESTIVALUL NAŢIONAL DE FOLCLOR „INIMI FIERBINȚI ÎN ȚARA DE PIATRĂ”
editia a XXXVI-a, ABRUD, 30 iunie 2019

Anunt sedinta ordinara a C.L. Abrud 20 iunie 2019

ANUNT angajare personal

ANUNT licitatie publica cu strigare pentru inchirierea locurilor de parcare

DISPOZITIA 87 Privind convocarea Consiliului Local Abrud in sedinta de indata din data de 22.05.2019

ANUNT SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL ABRUD DIN 23.05.2019

ANUNT SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 18.04.2019

ANUNT SEDINTA ORDINARA DIN 21.02.2019

Anunț -ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL ABRUD 31.01.2019

Erata la invitatia de participare nr. 14356

ANUNT LA LEGEA 18 DIN 1991

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.                Cerere de admitere in Corpul expertilor electorali din tara pe baza de aviz         favorabil
  2. Cerere de admitere in Corpul expertilor electorali din tara pe baza de examen
  3. Cerere pentru desemnarea ca operator de calculator al biroului electoral al sectiei de votare
 
 
 
 

Plan de masuri pentru gestionarea situatiilor de urgenta specifice sezonului rece 2016-2017

Anunt privind „Stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul orasului Abrud pentru anul 2017”

Anunt privind selectarea de parteneri entitati private 

Anunt concurs – Functionar public

Anunt selectare parteneri proiect POCU

Ajutor incalzire – depunere cereri

Anunt promovare trepte si grade

Delimitare sectii votare alegeri locale 2016

CONCURS RECRUTARE MEDICI SPECIALISTI DE CATRE SPITALUL ORASENESC ABRUD

Proiecte locale cu finantare de la bugetul local

Strategia de dezvoltare durabila a orasului Abrud

LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE IN DATA DE 18.03.2016

LICITATIE MAGAZII LEMNE

BILANT 31 Decembrie 2015

Buget – Consiliul Local al Orasului Abrud pentru anul 2016

Raport de evaluare a implementarii Legii Nr.544/2001 in anul 2015

Hotararea Nr.2 – Privind aprobarea Programului de achizitii publice pentru anul 2016

PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea bugetului orasului Abrud pentru anul 2016

Sinteza PUG

PROCES VERBAL – CONSULTARE PUBLICA PUG

Propuneri si observatii din partea cetatenilor pentru actualizari PUG

Hotararea Nr.83 Privind completarea listei de prioaritati pentru anul 2015, in vederea repartizarii cu chirie a locuintelor din fondul locativ de stat a orasului Abrud

HotarareaNr.64 Privind aprobarea listei de prioritati pentru anul 2015,in vederea repartizarii cu chirie din fondul locativ de stat a orasului Abrud

Prezentare PUG partea I

Prezentare PUG partea II

Propuneri PUG

DISPOZITIA privin inceperea procedurii de consultare a publicului cu privire la elaborarea PUG al orasului Abrud

Propuneri PUG-Consultare publica

Consultare asupra propunerilor preliminare cu privire la PLANUL URBANISTIC GENERAL AL ORASULUI ABRUD si regulamentul local aferent

Concurs recrutare asistent social debutant

Concurs recrutare asistent medical

Concurs recrutare sofer

Anunt inchiriere spatiu

Anunt publicitar inchiriere

Concurs recrutare conducator autospeciala Serviciul Public de Salubritate

Zilele Orasului Abrud 2015

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA FESTIVALULUI-CONCURS NATIONAL AL INTERPRETILOR CANTECULUI POPULAR ROMANESC „INIMI FIERBINTI IN TARA DE PIATRA”, EDITIA A XXXII-A

Anunț publicitar – Licitație publică pentru închirierea apartamentelor din clădirea fostei Policlinici

Anunț – ocuparea funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior