BUGET

 

Buget local previzionat 2023 si estimari pe anul 2024-2026

BUGET RECTIFICARE 2 (2)

BUGET RECTIFICARE 2

BUGET RECTIFICARE 1 (2)

BUGET RECTIFICARE 1

BUGET INITIAL (3)

BUGET INITIAL (2)

BUGET INITIAL

Raport de executie bugetara

Rectificare buget local HCL 52 din 29.08.2019

Rectificare buget local HCL 37 din 23.05.2019

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA pe luna 3, anul 2019

BILANT 31.03.2019

Contul de executie al bugetului local -cheltuieli 31.03.2019

Contul de executie al bugetului local -cheltuieli- sectiunea functionare 31.03.2019

Contul de executie al bugetului local- cheltuieli, sectiunea dezvoltare 31.03.2019

Contul de executie al bugetului local -VENITURI 31.03.2019

Contul de executie al bugetului local- venituri sectiunea de functionare 31.03.2019

Contul de executie al bugetului local- venituri sectiunea dezvoltare 31.03.2019

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri sectiunea de dezvoltare31.03.2019

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri 31.03.2019

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri sectiunea de functionare 31.03.2019

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local -cheltuieli 31.03.2019

Contul de rezultat patrimonial 31.03.2019

Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si suventii din bugetul local -sectiunea dezvoltare 31.03.2019

Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si suventii din bugetul local -sectiunea functionare 31.03.2019

Situatia fluxurilor de trezorerie 31.03.2019

BUGET 2019 si LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PROPUSE A SE REALIZA IN ANUL 2019, aprobate prin HCL 28 din 24.04.2019

HOTARAREA  CONSILIULUI LOCAL ABRUD   NR. 28 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 si a Listei obiectivelor de investitii propuse a se realiza in anul 2019

Bilant 31.12.2018

Calculul gradului de indatorare

Situatia indicatorilor privind executiea bugetelor locale -an 2018

Cont executie al bugetului local- venituri 31.12.2018

Cont executie institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local -venituri 31.12.2018

Cont rezultat patrimonial 31.12.2018

BILANT 31.12.2017

CONTUL DE EXECUTIE – CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.12.2017 CONTUL DE EXECUTIE – CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.12.2017 CONTUL DE EXECUTIE – VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.12.2017 CONTUL DE EXECUTIE – VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.12.2017 CONTUL DE EXECUTIE -CHELTUIELI 31.12.2017

CONTUL DE EXECUTIE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL- CHELTUIELI 31.12.2017

CONTUL DE EXECUTIE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL- VENITURI 31.12.2017

CONTUL DE EXECUTIE- VENITURI 31.12.2017

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31.12.2017

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

PLATI RESTANTE

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE 31.12.2017

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA 31.12.2017

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 2 LA 31.12.2017

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2017

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE 31.12.2017

BILANT 30.06.2017.

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2017    

BUGETUL INSITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017 

 

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI- 30.06.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL -CHELTUIELI- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30.06.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL -CHELTUIELI- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PRORII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL -CHELTUIELI- 30.06.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI – 30.06.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30.06.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL -VENITURI – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.2017

DETALIEREA INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DEZVOLTARE 30.06.2017

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURILE PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.2017

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.06.2017

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI AERIERATELOR 30.06.2017

BILANT 31.03.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI 31.03.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI – SECTIUNEA DEZVOLTARE 31.03.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL -VENITURI- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.03.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL – VENITURI 31.03.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL – VENITURI – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.03.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL – VENITURI – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.03.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.03.2017 

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.03.2017   

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL -CHELTUIELI 31.03.2017

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.03.2017

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.03.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI 31.03.2017

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31.03.2017

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA 31.03.2017

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.03.2017

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.03.2017.

PLATI RESTANTE 31.03.2017

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR 31.03.2017

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI SI A PERSOANELOR CU HANDICAP 31.03.2017

SITUATIE PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANE CU HANDICAP 31.05.2017