C.E.D.O.

PRINCIPII JURISPRUDENTA C.E.D.O.

Anexa  – “Sinteză principii ce rezultă din jurisprudenţa CEDO în cauzele privind neexecutareaa hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public” la “Memorandumul cu tema: Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public”.

Anexa sinteza principii neexecutare hotarari

Documente si hotarari C.E.D.O.

 • Ordin M.A.I. 58/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind proceduri referitoare la înmatricularea vehiculelor și permisul de conducere
 • Ordin A.N.C.P.I. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale
 • H.G. 777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale
 • H.G. 285/2017 pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului finanțelor publice locale
 • Ordin M.D.R.A.P.F.E. și M.F.P. 2.463/527/2017 pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, și al ministrului finanțelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanțe publice locale
 • O.U.G. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • Ordin M.D.R.A.P.F.E. 2.422/2017 privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • H.G. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • O.U.G. 2/2017 privind unele măsuri fiscal·bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative
 • Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 • O.U.G. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 • O.U.G. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
 • O.U.G. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal
 • H.G. 77/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale
 • Ordin M.D.R.A.P. nr. 2.594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale desfășurată de către organele fiscale locale

        TIPIZATELE ITL PENTRU ANUL 2016, utilizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, pot fi descărcate de la butonul „Tipizate ITL” regăsit în partea stângă a site-ului, sau accesând următorul link: Tipizate ITL


 • O.G. nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație
 • O.U.G. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Ordin nr. 2.158/2016 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 532/2016
 • Ordin M.D.R.A.P. și M.F.P. nr. 1.865/1.735/2016 pentru aprobarea Listei proiectelor finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013 și Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, pentru care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturi potrivit prevederilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și sumele aferente acestora
 • Legea nr. 112/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare
 • Ordin M.T., M.A.I. și M.F.P. nr. 26/36/542/2016 pentru aprobarea instrucțiunilor privind cartea de identitate a vehiculului
 • O.U.G. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • NOU!
  H.G. 159/2016 pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Ordin M.D.R.A.P. și M.F.P. nr. 137/94/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obținerii informațiilor necesare realizării schimbului automat obligatoriu de informații potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

       Acest ordin poate fi consultat accesând butonul „Tipizate ITL” regăsit în partea stângă a site-ului, sau accesând următorul link: Tipizate ITL

 • Ordin M.D.R.A.P. nr. 144/09.02.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, și de modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2068/22.12.2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale

       Acest ordin poate fi consultat accesând butonul „Tipizate ITL” regăsit în partea stângă a site-ului, sau accesând următorul link: Tipizate ITL

 • Legea 358/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

        TIPIZATELE ITL PENTRU ANUL 2016, utilizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, pot fi descărcate de la butonul „Tipizate ITL” regăsit în partea stângă a site-ului, sau accesând următorul link: Tipizate ITL


 • Legea 355/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
 • O.U.G. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele masuri fiscal-bugetare
 • H.G. 911/2015 privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale
 • O.U.G. 50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • O.U.G. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele masuri bugetare
 • O.U.G. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 • O.U.G. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale
 • O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Ordin M.D.R.A.P. și M.F.P. nr. 476/922/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltarii regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice nr. 159/38/2015 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitaților administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe județe și municipiul București
 • Ordin M.D.R.A.P. și M.F.P. nr. 876/506/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 401 „Declarație informativă privind proprietățile imobiliare deținute de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”
 • O.G. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
 • O.G. 18/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri pe anul 2015
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • H.G. nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de munca a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
 • O.U.G. nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • Ordin M.D.R.A.P. și M.F.P. nr. 761/470/2015 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, și al ministrului finanțelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanțe publice locale
 • H.G. nr. 234/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condițiile art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice
 • Ordin M.D.R.A.P. și M.F.P. nr. 159/38/2015 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe județe și municipiul București
 • H.G. nr. 14/2015 privind repartizarea pe unitaţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale
 • H.G. nr. 9/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar
 • Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015
 • Ordin M.D.R.A.P. si M.F.P. nr. 2.539/1.775/2014 al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti
 • O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • O.U.G. nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare
 • Ordin M.D.R.A.P. si M.F.P. nr. 2.425/1.656/2014 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judete si municipiul Bucuresti
 • Ordin M.D.R.A.P. si M.F.P. nr. 2.376/1.622/2014 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti
 • Comunicatul de presa al I.N.S. nr. 280/2014 referitor la coeficientul de creştere a câştigurilor salariale medii nete pe economie în luna septembrie 2014
 • O.U.G. nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative
 • O.U.G. nr. 65/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative – norma de hrană pentru poliţia locală
 • Ordin M.D.R.A.P. si M.F.P. nr. 1.920/1.408/2014 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti
 • Ordin M.D.R.A.P. si M.F.P. nr. 1.656/1.202/2014 pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale cu privire la destinaţia bugetară a amenzilor
 • H.G. nr. 855/2014 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale
 • O.U.G. nr. 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative

Principalele reglementări de interes pentru U.A.T-uri:

 • modul de finanţare a activităţii de salvamar;
 • suplimentarea posturilor U.A.T.-urilor cu posturi de şofer necesare deservirii microbuzelor şi autobuzelor şcolare;
 • stabilirea numărului maxim de posturi pentru comunele cu populaţia mai mare de 20.000 de locuitori;
 • introducerea posibilităţii finanţării unor activităţi sportive din bugetele locale;
 • modul de organizare şi de finanţare a aşezămintelor culturale;
 • finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap – de la 1 octombrie 2014;
 • interdicţia executării silite prin poprirea conturilor U.A.T-ului pe perioada existenţei situaţiei de criză financiară sau de insolvenţă.

 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1210/09.09.2014 pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2014 privind clarificarea corectei interpretări a încadrării turnurilor de susținere a turbinelor eoliene în categoria clădirilor
 • Ordin M.F.P. 1.234/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2014cu privire la destinaţia bugetară a amenzilor
 • Ordin M.D.R.A.P. şi M.F.P. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie
 • Ordin M.D.R.A.P. şi M.F.P. 1.560/1.051/2014 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti
 • O.G. nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – (de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale modificările prevăzute la Art. I punctul 5)
 • Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 3/2014 cu privire la destinaţia bugetară a amenzilor
 • O.G. Nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 • Ordin M.F.P. 1.071/2014 de aplicare a prevederilor art. 65 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
 • Ordin M.D.R.A.P. si M.F.P. 1.120/1.030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanţare prevăzute la art. 351 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • O.G. nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
 • Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat de informaţii potrivit art. 10912 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • Decizia Curţii Constituţionale nr. 270/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 114 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 126/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum ţi a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) fi (4) din aceeaşi ordonanţă
 • Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 10/2013 privind recursul în interesul legii referitor la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 27 teza I raportat la art. 14 alin. (1), art. 25 alin. (2) si art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001
 • Oodonanţa de urgenţă nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale;
 • Oodonanţa de urgenţă nr. 18/2014 pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Regiei Autonome, Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile si pentru modificarea unor acte normative
 • Ordin privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernulul nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • Ordin M.D.R.A.P. şi M.F.P. 64/39/2013 – privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti
 • Ordin M.D.R.A.P. şi M.F.P. 3.446/1.944/2013 – pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2013
 • Ordin M.D.R.A.P. şi M.F.P. 3.358/1.854/2013 – pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-minlstrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publlce, şi al viceprim-ministrulul, ministrul finanţelor publice, nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013
 • Ordin M.D.R.A.P. şi M.F.P. 3.246/1.714/2013 – pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a modului de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale
 • Ordin M.D.R.A.P. 2980/2013 – privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale
 • Ordin M.D.R.A.P. şi M.F.P. 2.954/1.349/2013 – pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al viceprim-ministrulul, ministrul finanţelor publice, nr. 246/248/2013 prtvind aprobarea nivelului maxim al cheituielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti
 • Ordin M.D.R.A.P. şi M.F.P. 2.338/1.454/2013 – privind stabilirea procedurilor de elaborare, avizare şi transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor la nivelul ordonatorilor principali de credite ai administraţiei publice locale
 • H.G. nr. 647/2013 privind stabilirea serviciilor publice esenţiale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale
 • Ordin M.F.P. şi M.D.R.A.P. 821/2.247/2013 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de criză financiară a unităţilor adminlstrativ-teritoriale, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale
 • O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor
 • O.U.G. nr. 46/2013 privind criza financiara şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale
 • ORDIN M.D.R.A.P. şi M.F.P. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti
 • O.U.G. nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene
 • Legea bugetului de stat pe anul 2013
 • ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
 • O.U.G. nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
 • O.G. nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • Ordin M.A.I. şi M.F.P. 279/1.736/2012 – privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de cooperare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală şi autorităţile administraţiei publice locale
 • O.G. nr. 1/2013 – pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale
 • H.G. nr. 1.309/2012 – privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013
 • Ordin M.A.I. şi M.F.P. 277/1.709/2012 – privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare