LEGISLATIE

LEGISLAȚIE

 

 • Legea nr. 148/2000 Privind publicitatea înșelătoare
 • Legea nr. 193/2000 Privind clauzele abuzive în contracte
 • Legea nr. 215/2001 Administrației publice
 • Legea nr. 247/2005 Privind reforma în domeniul proprietății
 • Legea nr. 544/2001 Privind liberul acces la informații de interes public
 • Legea nr. 1/2000 Privind retrocedarea pădurilor
 • Legea nr. 18/1991 republicată în 1998 Legea fondului funciar
 • Legea nr. 544/2004 Legea contenciosului administrativ
 • Legea nr. 188/1999 republicată în 2004 Legea funcționarului public
 • O.G. nr. 27/2002 Privind dreptul la petiționare
 • O.U.G. nr. 209/2005 Privind accelerarea retrocedărilor
 • Regulamentul privind aplicarea Legii 247/2005 Măsuri adiacente
 • Regulamentul privind aplicarea legilor proprietății