TRANSPARENTA DECIZIONALA

2024

LISTA TUTUROR FUNCTIILOR DIN CADRUL PRIMARIEI L 153 – MARTIE

 

2023

LISTA TUTUROR FUNCTIILOR DIN CADRUL PRIMARIEI ORASULUI ABRUD – L 153 SEPTEMBRIE

LISTA TUTUROR FUNCTIILOR DIN CADRUL PRIMARIEI L 153 – MARTIE

ANUNT – RELUARE CONCURS ASISTENT MEDICAL SCOLAR

ERATA ANUNT SUSPENDARE CONCURS

ANUNT SUSPENDARE CONCURS ASISTENT MEDICAL

REZULTAT SOLUTIONARE CONTESTATIE PROBA SCRISA

REZULTATE SELECTIE DOSARE DE INSCRIERE

Anunt concurs post vacant primaria Abrud

 

2022

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL PRIMARIEI ORAS ABRUD

LISTA TUTUROR FUNCTIILOR DIN CADRUL PRIMARIEI L153 – SEPTEMBRIE

LISTA FUNCTIILOR DIN PRIMARIA ORAS ABRUD- L153- LUNA MARTIE

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PTR REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA CATRE BENEFICIARII DE AJ. SOCIAL PTR. 2022

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2022, LA NIVELUL ORASULUI ABRUD

CODUL ETIC SI DE INTEGRITATE AL FUNCTIONARILOR PUBLICI SI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL

 

2021

ANUNT CONCURS MUNCITOR CALIFICAT

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE CALCUL AL PRETULUI DE REFERINTA AL MASEI LEMNOASE PE PICIOR PRODUCTIA ANULUI 2022

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PTR. OCUPAREA TEMPORARA A DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT IN OR. ABRUD

ANUNT PRIVIND DEPUNEREA CERERII PT. ACORDAREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI ABRUD

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PTR. APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA UNOR FORME DE SPRIJIN FINANCIAR DE LA BUGETUL LOCAL, UNITATILOR DE CULT DIN ABRUD

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIORA AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI OR. ABRUD SI AL SERVICIILOR SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL OR. ABRUD

ANUNT – ZILE LIBERE SARBATOARE PASACLA

ANUNT- DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2021

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ taxe si impozite pt 2021

2020

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIULUI CONSULTATIV AL SENIORILOR

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROBAREA MODALITATII DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PTR. ACTIVITATEA DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI DERATIZARE IN OR. ABRUD

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SLUP ABRUD PE ANUL 2020

ANUNT- DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI ABRUD PE ANUL 2020

 

2019

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROBAREA INITIERII PROCEDURII DE INCHIRIERE PRIN LICITATIE PUBLICA A TRUPURILOR DE PASUNE CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL ORASULUI ABRUD

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PTR. REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA CATRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL PTR. ANUL 2020

ANUNT – DEZBATERE PUBLICA PRIVIND MODIFICAREA TARIFELOR, TAXELOR PRACTICATE DE SLUP ABRUD PTR. ACTIVITATEA DE COLECTARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE A DESEURILOR MENAJERE SI SIMILARE ACESTORA IN ORAS ABRUD

DISPOZITIA 231- PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL IN SEDINTA ORDINARA DIN 13.12.2019

ANUNT – PH PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A ACTIVITATII DE VOLUNTARIAT DIN CADRUL PRIMARIEI ORASULUI ABRUD SI AL SERVICIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CL ABRUD

ANUNT – PH PRIVIND REORGANIZAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AFLAT IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI ABRUD (2)

DISPOZITIA NR. 205 privind convocarea Consiliului Local Abrud in sedinta ordinara in data 21 noiembrie 2019

ANUNT – PH PRIVIND STABILIREA COMPONENTEI ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENTIA DE URGENTA IN CAZURILE DE VIOLENTA DOMESTICA

ANUNT – PH PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE LA NIVELUL ORASULUI ABRUD PENTRU ANUL 2020

ANUNT- DEZBATERE PUBLICA PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT LA NIVEL ORAS ABRUD

ANUNT – PH PRIVIND ANULAREA ACCESORIILOR IN CAZUL OBLIGATIILOR BUGETARE PRINCIP. RESTANTE LA 31 DECEMBRIE 2018 DATORATE BUGETULUI LOCAL ABRUD

ANUNT – PH PRIVIND APROB. METODOLOGIEI DE CALCUL A PRET. DE REFERINTA A MASEI LEMN. PE PICIOR PROD. TRIM. IV 2019 SI IN CONTINUARE INCEPAND CU 01.01.2020

ANUNT – PH PRIVIND INFIINTAREA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA A ORAS ABRUD

ANUNT – PH PRIVIND REORGANIZ. APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, APROB. ORGANIGRAMEI, STATUL DE FUNCTII SI NR. DE PERSONAL DIN APARAT DE SPECIALT. SI AL SERV. PUBLICE DIN SUBORDINEA CL

ANUNT – PH PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI ALE SLUP ABRUD PE ANUL 2019

ANUNT- PH PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERV. DE SALUBRIZ., CAIETE DE SARCINI SI MASURI CE PRIVESC FUNCTIONAREA SLUP ABRUD

DISPOZITIA NR. 175 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL IN SEDINTA ORDINARA DIN 23.10.2019

DISPOZITIA 149 – PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULI LOCAL IN SEDINTA ORDINARA DIN 20.09.2019

ANUNT DEZBATERE PUBLICA PTR COMPLETAREA HCL 51 DIN 31.08.2019 PRIVIND REORGANIZAREA SERV. DE SALUBRIZARE SI INFIINTAREA SERV. DE UTILITATE PUBLICA

MINUTA Sedintei ordinara a Consiliului Local Abrud din 31.07.2019

Dispozitia Nr.118 privin convocarea Consiliului Local al Orasului Abrud in sedinta ordinara din data de 31.07.2019

ANUNT DEZBATERE PUBLICA PRIVIND REORGANIZAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE SI INFIINTAREA SERVICIULUI LOCAL DE UTILITATE PUBLICA

ANUNT DEZBATERE PUBLICA – PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DISTRIBUIRII EXTRASELOR DIN PROIECTUL DE AMENAJAMENT PASTORAL PTR. PAJISTILE PERMANENTE SITUATE IN EXTRAVILANUL UAT ORAS ABRUD

MINUTA SEDINTEI DE INDATA DIN 14.05.2019

ANUNT DEZBATERE PUBLICA – PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACTIUNI PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE SI FINANTATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL ABRUD PENTRU ANUL 2019

ANUNT DEZBATERE PUBLICA – PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL PTR. PAJISTILE DIN ABRUD JUD. ALBA

ANUNT DEZBATERE PUBLICA – PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU  ANUL 2019

MINUTA SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN 21.02.2019

DEZBATERE PUBLICA – PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE LA NIVELUL ORASULUI ABRUD PTR ANUL 2019

ANUNT SEDINTA ORDINARA DIN 21.02.2019

DEZBATERE PUBLICA – PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DELEGARII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE GESTIONARE A CAINILOR FARA STAPAN AL ORASULUI ABRUD , PRIN LICITATIE PUBLICA

Anunț -ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL ABRUD 31.01.2019

DEZBATERE PUBLICA PRIVIND ACORDAREA UNUI STIMULENT FINANCIAR PENTRU NOU – NASCUTI

 

MINUTA SEDINTEI DE INDATA DIN 07.01.2018

MINUTA SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOOCAL ABRUD DIN 20 DECEMBRIE 2018

ANUNT SEDINTA ORDINARA DIN 20.12.2018

MINUTA SEDINTEI DE INDATA DIN 13.12.201

ANUNT DEZBATERE PUBLICA TAXA SPECIALA SALUBRIZAREA

ANUNT DEZBATERE PUBLICA PROIECT HOTĂRÂRE CLĂDIRI NEÎNGRIJITE

ANUNT SEDINTA ORDINARA DIN 22.11.2018

Anunt – sedinta ordinara a Consiliului Local Abrud din 20 septembrie 2018

MINUTA SEDINTEI DIN 12.10.2018

MINUTA SEDINTEI ORDINARE DIN 20. 09.2018

DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII UNOR SERVICII DE STELIRIZARE A ANIMALELOR DE COMPANIE

MINUTA Ședinței ordinare a Consiliului Local Abrud din data de 19 iulie 2018

MINUTA Ședinței de îndată a Consiliului Local Abrud din data de 29.06.2018

MINUTA Sedintei ordinare a Consiliului Local Abrud din data de 21 iunie 2018

MINUTA Ședinței ordinare a C.L. Abrud din data de 17.05.2018

Dezbatere publica privind Organizarea si Functionarea Pietei Agroalimentare Abrud

ANUNȚ -ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL ABRUD 17.05.2018

MINUTA Ședinței ordinare a Consiliului Local Abrud din data de 19 aprilie 2018

ANUNȚ -ȘEDINȚA ORDINARĂ A C.L. ABRUD

MINUTA Ședinței ordinare a Consiliului Local Abrud din 15 februarie 2018

MINUTA Sedintei ordinare a C.L. Abrud din data de 31 ianuarie 2018

DEZBATERE PUBLICA PRIVIND PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND BUGETUL LOCAL AL ORASULUI ABRUD PENTRU ANUL 2018

DEZBATERE PUBLICA A PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018

PLAN DE INTEGRITATE AL ORASULUI ABRUD

DECLARAȚIE privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020

PLAN URBANISTIC GENARAL ORAS ABRUD- ECHIPARE TEHNICO EDILITARA

PLAN URBANISTIC GENERAL ORAS ABRUD- REPARTITIA UTR- urilor IN TERITORIU

PLAN URBANISTIC GENERAL ORAS ABRUD -CAI DE COMUNICATIE RUTIERA

PLAN URBANISTIC GENERAL ORASUL ABRUD- PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

PLAN URBANISTIC GENERAL ORASUL ABRUD SI COMUNA ROSIA MONTANA

PLAN URBANISTIC GENERAL ORAS ABRUD – parte scrisa

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ORAS ABRUD