Hotărâri 2021

 

ABRUD HCL NR. 146 DIN 16.12.2021 aprobarea valorii actualizate proiect ambulatoriu Spital Abrud site

ABRUD HCL NR. 145 DIN 16.12.2021 validare rectificare buget local prin Dispozitia primarului 349 site

ABRUD HCL NR. 144 DIN 16.12.2021 aprobare achiziționare teren site

ABRUD HCL NR. 143 DIN 16.12.2021 aprobare acord reabilitare drumuri SC Seby&Melek SRL site

ABRUD HCL NR. 142 DIN 16.12.2021 aprobare comisie receptie drumuri dupa calamitati site

ABRUD HCL NR. 141 DIN 16.12.,2021 aprobare cont de executie trim IV 2021 site

ABRUD HCL NR. 140 DIN 16.12.2021 aprobare rectificare buget al orașului Abrud 2021 site

ABRUD HCL NR. 139 DIN 16.12.2021 aprobare rectificare buget venituri si cheltuieli SLUP Abrud site

ABRUD HCL NR. 138 DIN 16.12.2021 aprobare cerere DGFP Brasov transmitere imobil site

ABRUD HCL NR. 137 DIN 16.12.2021 aproabre constituire drept de administrare Spital Abrud pentru imobil site

ABRUD HCL NR. 136 DIN 16.12.2021 aprobare cerere trasmitere imobil de la CJ Alba la UAT Abrud site

ABRUD HCL NR. 135 DIN 16.12.2021 aprobare burse scolare semestrul I 2021-2022 site

ABRUD HCL NR. 134 DIN 16.12.2021 aprobare zile de târg și zi de piață săptămânală site

ABRUD HCL NR. 133 DIN 16.12.2021 aprobare schimbare destinație imobil fosta Grădiniță nr. 2 site

ABRUD HCL NR. 132 DIN 16.12.2021 aprobare schimbare destinatie imobil (centrala scoala gimnaziala) site

ABRUD HCL NR. 131 DIN 16.12.2021 aprobare repartizare imobil în vederea inchirierii site

ABRUD HCL NR. 130 DIN 16.12.2021 aprobare portofoliu proiecte propus de UAT Abrud in Strategia Integrata de dezvoltare 20222-2030 site

ABRUD HCL NR. 129 DIN 16.12.2021 aprobare impozite si taxe 2022 site

ABRUD HCL NR. 128 DIN 18.11.2021 PROIECT BAZIN DE ÎNOT ABRUD SITE

ABRUD HCL NR. 127 DIN 18.11.2021 PROIECT STADION ABRUD SITE

ABRUD HCL NR. 126 DIN 18.11.2021 RECTIFICARE BUGET S.L.U.P. ABRUD SITE

ABRUD HCL NR. 125 DIN 18.11.2021 RECTIFICARE BUGET LOCAL 2021 SITE

ABRUD HCL NR. 124 DIN 18.11.2021 APROBARE SPRIJIN FINANCIAR UNITĂȚI DE CULT site

ABRUD HCL NR. 123 DIN 18.11.2021 PRELUNGIRE CONTRACT DE ÎNCHIRIERE LOCUINȚĂ SITE

ABRUD HCL NR. 122 DIN 18.11.2021 ATRIBUIRE TEREN LOCUINȚE MATICSEK IANOS SITE

ABRUD HCL NR. 121 DIN 18.11.2021 PROIECT REȚEA ȘCOLARĂ 2022-2023 SITE

ABRUD HCL NR. 120 DIN 18.11.2021 APROBARE METODOLOGIE CALCUL PREȚ MASĂ LEMNOASĂ 2022 SITE

ABRUD HCL NR. 119 DIN 18.11.2021 REGULAMENT OCUPARE DOMENIIUL PUBLIC ȘI PRIVAT SITE

ABRUD HCL NR. 118 DIN 28.10.2021 SITE DESEMNARE REPREZENTANT CONSILIUL LOCAL ABRUD ÎN COMISIA DE EVALUARE A PROBEI DE INTERVIU -DIRECTOR- UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ABRUD

ABRUD HCL NR. 117 DIN 28.10.2021 SITE APROBARE RECTIFICARE BUGET SERVICIUL LOCAL DE UTILITATE PUBLIĂ ABRUD

ABRUD HCL NR. 116 DIN 28.10.2021 SITE APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 2021

ABRUD HCL NR. 115 DIN 28.20.2021 SITE APROBARE LISTĂ ORDINE DE PRIORITATE LOCUINTE -CONTINUARE-2021

ABRUD HCL NR. 114 DIN 28.10.2021 SITE ATRIBUIRE TEREN FURDUI

ABRUD HCL NR. 113 DIN 28.202.2021 SITE APROBARE MODIFICARE ART. 1 HCL 99/2021

ABRUD HCL NR. 112 DIN 28.10.2021 SITE APROBARE VALIDARE RECTIFICARE BUGET LOCAL PRIN DISPOZIȚIA PRIMARULUI 273/2021

ABRUD HCL NR. 111 DIN 28.10.2021 SITE APROBARE CONT DE EXECUTIE TRIM III 2021

ABRUD HCL NR. 110 DIN 28.10.2021 SITE APROBARE REPARTIZARE LOCUINȚĂ

ABRUD HCL NR. 109 DIN 07.10.2021 SITE APROBARE DEVIZ ACTUALIZAT PROIECT MODERNIZARE STRAZI ORAȘUL ABRUD

ABRUD HCL NR. 108 DIN 07.10.2021 SITE APROBARE DEVIZ PROIECT AMBULATORIU SPITAL ABRUD

ABRUD HCL NR. 107 DIN 07.10.2021 SITE APROBARE DEVIZ CENTRU DE ZI

ABRUD HCL NR. 106 DIN 07.10.2021 SITE APROBARE DEVIZ REABILITARE STRADA SOHARU

ABRUD HCL NR. 105 DIN 07.10.2021 SITE APROBARE DEVIZ MODERINIZARE STRĂZI SECUNDARE

ABRUD HCL NR. 104 DIN 29.09.2021 APROBARE MODIFICARE STAT DE FUNCTII

ABRUD HCL NR. 103 DIN 29.09.2021 ACORDARE TITLU CETATEAN DE ONOARE JURCA IOAN

ABRUD HCL NR. 102 DIN 29.09.2021 APROBARE DOC. CADASTRALA STR. CRISAN

ABRUD HCL NR. 101 DIN 29.09.2021 APROBARE BURSE SEMESTRUL II 2020-2021

ABRUD HCL NR. 100 DIN 29.09.2021 ACORDARE PREMIU FAMIILII 50 DE ANI DE CASATORIE

ABRUD HCL NR. 99 DIN 29.09.2021 DESEMNARE MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA SCOLI

ABRUD HCL NR. 98 DIN 29.09.2021 DESEMNARE MEMBRI IN COMISIA DE EVALUARE A CALITATII INVATAMANTULUI SCOLI

ABRUD HCL NR. 97 DIN 29.09.2021 APROBARE STRATEGIE LOCALA DE DEZVOLTARE SERVICIU ILUMINAT PUBLIC

ABRUD HCL NR. 96 DIN 29.09.2021 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL

ABRUD HCL NR. 95 DIN 29.09.2021 APROBARE LISTA REPARTIZARE LOCUINTE-CONTINUARE

ABRUD HCL NR. 94 DIN 29.09.2021 APROBARE VALORIFICARE MATERIAL LEMNOS

ABRUD HCL NR. 93 DIN 29.09.2021 REGULAMENT FINANTARI NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT

ABRUD HCL NR. 92 DIN 29.09.2021 ATRIBUIRE TEREN APARTAMENT DE LA BLOC

ABRUD HCL NR. 91 DIN 29.09.2021 INDREPTARE EROARE MATERIALA HCL NR. 60 DIN 2021

ABRUD HCL NR. 90 DIN 29.09.2021 APROBARE PROTOCOL CU CRUCEA ROSIE

ABRUD HCL NR. 89 DIN 27.09.2021 ACTUALIZARE DEVIZ ,,REABILITARE STRADA SOHARU ABRUD, JUDEȚUL ALBA” SITE

ABRUD HCL NR. 88 DIN 27.09.2021 ACTUALIZARE DEVIZ ,,MODERNIZARE STRĂZI SECUNDARE ÎN ORAȘUL ABRUD” SITE

ABRUD HCL NR. 87 DIN 09.09.2021 SITE RECTIFICARE BUGET LOCAL PE ANUL 2021

ABRUD HCL NR. 86 DIN 0.09.2021 SITE ACCEPTARE DONATIE BUN IMOBIL

ABRUD HCL NR. 85 DIN 26.08.2021.pdf site RECTIFICARE BUGET SERVICIUL LOCAL DE UTILITATE PUBLICA ABRUD

ABRUD HCL NR. 84 DIN 26.082021.pdf site RECTIFICARE BUGET LOCAL AL ORASULUI ABRUD

ABRUD HCL NR. 83 DIN 26.08.2021.pdf site INSCRIERE PROVIZORIE DREPT DE PROPRIETATE -PÂRAIE

ABRUD HCL NR. 82 DIN 26.08.2021.pdf site MODIFICARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII

ABRUD HCL NR. 81 DIN 26.08.2021 site REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ABRUD

ABRUD HCL NR. 80 DIN 26.09.2021.pdf site prelungire contract de închiriere locuinţă

ABRUD HCL NR.79 DIN 26.08.2021.pdf site atribuire teren apartament de la bloc

INVENTARUL BUNURILOR DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI ABRUD

ABRUD HCL NR. 78 DIN 03.08.2021 SITE APROBARE TABARA DE CREATIE „ABRUD – TARA MOTILOR”

ABRUD HCL 77 DIN 22 07 2021 site DOCUMENTATIE CADASTRALA STR. AVRAM IANCU

ABRUD HCL 76 DIN 22 07 2021 site DOCUMENTATIE CADASTRALA STR. PANDURI

ABRUD HCL 75 DIN 22 07 2021 site COMISIE RECEPTIE LUCRARI REPARATII PAVAJE

ABRUD HCL 74 DIN 22 07 2021 site COMISIE RECEPTIE STRAZI AVRAM IANCU – GURA CORNEI

ABRUD HCL 73 DIN 22 07 2021 site APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 2021

ABRUD HCL 72 DIN 22 07 2021 site APROBARE CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL TRIM. II 2021

ABRUD HCL 71 DIN 22 07 2021 site bun MODIFICARE ORGANIGRAMA S.L.U.P. ABRUD

ABRUD HCL 70 DIN 22 07 2021 site ATRIBUIRE TEREN APARTAMENT DE LA BLOC

ABRUD HCL 69 DIN 22 07 2021 site SUPLIMENTARE POSTURI DE ASISTENT PERSONAL

ABRUD HCL 68 DIN 22 07 2021 site MODIFICARE HCL 51/31.07.2019 REORGANIZARE S.L.U.P. ABRUD

ABRUD HCL 67 DIN 22 07 2021 site SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

ABRUD HCL NR 66 DIN 22 07 2021 site bun REGULAMENT SPRIJIN FINANCIAR FORME DE CULT

ABRUD HCL NR. 65 DIN 17.06.2021 site APROBARE VALORIFICARE MATERIAL LEMNOS PADUREA ORASULUI ABRUD

ABRUD HCL NR. 64 DIN 17.06.2021 site APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL

ABRUD HCL NR. 63 DIN 17.06.2021 site APROBARE DOCUMENTATIE CF -DRUM STR. LT. ANCA VIRGIL

ABRUD HCL NR. 62 DIN 17.06.2021 site bun APROBARE FESTIVAL ~INIMI FIERBINTI IN TARA DE PIATRA~

ABRUD HCL NR. 61 DIN 17.06.2021 site APROBARE NOMENCLATOR ARHIVISTIC

ABRUD HCL NR. 60 DIN 17.06.2021 site APROBARE DOCUMENTATIE CF STR. LT. ANCA VIRGIL

ABRUD HCL NR. 59 DIN 17.06.2021 site APROBARE VANZARE CU DREPT DE PREEMPTIUNE

ABRUD HCL NR. 58 DIN 17.06.2021 site APROBARE PROCEDURA CUMPARARE TEREN PRIN NEGOCIERE DIRECTA

ABRUD HCL NR. 57 DIN 17.06.2021 site atribuire teren

ABRUD HCL NR. 56 DIN 17.06.2021 site SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL SCOALA GIMNAZIALA

ABRUD HCL NR. 55 DIN 17.06.2021 site REGULAMENT TITLU CETATEAN DE ONOARE

ABRUD HCL NR. 54 DIN 17.06.2021 site atribuire teren

HCL ABRUD NR. 53 DIN 09.06.2021 RECTIFICARE BUGET LOCAL 2021 SITE

HCL ABRUD NR. 52 DIN 20.05.2021 APROBARE ACTIVITATI ZIUA MONDIALA A MEDIULUI SITE

HCL ABRUD NR. 51 DIN 20.05.2021 APROBARE REGULAMENT VANZARE IMOBILE DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI ABRUD SITE

HCL ABRUD NR. 50 DIN 20.05.2021 PARTEA 2 APROBARE REGULAMENT SALUBRIZARE LA NIVELUL UAT ABRUD SITE

HCL ABRUD NR. 50 DIN 20.05.2021 PARTEA 1 APROBARE REGULAMENT DE SALUBRIZARE LA NIVELUL UAT ABRUD SITE

HCL ABRUD NR. 49 DIN 20.05.2021 APROBARE LOCATIE SANTIER SZA APUSENI SITE

HCL ABRUD NR. 48 DIN 20.05.2021 APROBARE CONT EXECUTIE TRIM 1 2021 SITE

HCL 47 DIN 22.04.2021 MODIFICARE HCL NR. 26 BURSE SCOLARE

HCL 46 DIN 22.04.2021 APROBARE PRELUNGIRE CONTRACT LOCUINTA

HCL 45 DIN 22.04.2021 SCHIMBARE TITULAR CONTRACT INCHIRIERE

HCL 44 DIN 22.04.2021 APROBARE INCHIRIERE LICITATIE PUBLICA IMOBIL

HCL 43 DIN 22.04.2021 INCHIRIERE LOCUINTE DOMENUL PRIVAT AL ORASULUI ABRUD

HCL 42 DIN 22.04.2021 ORGANIGRAMA SI STAT FUNCTII S.L.U.P. ABRUD

HCL 41 DIN 22.04.2021 BUGETUL S.L.U.P. ABRUD

HCL 40 DIN 22.04.2021 ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII

HCL 39 DIN 22.04.2021 BUGETUL ORASULUI ABRUD

HCL NR 38 DIN 29.03.2021 ACORD REABILITARE DRUM STR. CRISTEA ÎN SARCINA GOLDRUSH MINING SRL SITE

HCL NR 37 DIN 29.03.2021 APROBARE STRUCTURA ORGANIZATORICA TEMPORARA SPITAL ABRUD SITE

HCL NR. 36 PRIVIND MODIF. ANEXEI 1 LA HCL 23 DIN 18.02.2021 PROIECT DEZVOLTARE INTEGRATA ORAS ABRUD SITE

HCL NR 35 DIN 18.03.2021 INSUSIRE DOC CADASTRALA IMOBILE DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI ABRUD CATEG DE FOLOSINTA DRUM SITE

HCL NR. 34 APROBARE VALORIFICARE MATERIAL LEMNOS PADUREA PROPRIETATE A ORASULUI ABRUD SITE

HCL NR. 33 DIN 18.03.2021 INSUSIRE DOC CADASTRALA STR. PIATA EROILOR TREN SI CONSTRUCTII DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI ABRUD SITE

HCL NR. 32 DIN 18.03.2021 NEASUMARE CONTRACT DERULARE PROGRAM SCOLI SITE

HCL NR 31 DIN 18.03.2021 REGULAMENT DE SALUBRIZARE A LOCALITATILOR ADI SALUBRIS ALBA SITE

HCL NR. 30 DIN 18.03.2021 APROBARE CONTRACT CU OCOLUL SILVIC PRIVAT ABRUD SITE

HCL NR 29 DIN 18.03.2021 STR. PINILOR TEREN SI CONSTRUCTII DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI ABRUD SITE

HCL NR 28 DIN 18.03.2021 REGULAMENT VANZARE IMOBILE DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI ABRUD SITE

HCL NR. 27 DIN 18.03.2021 CONTINUARE LISTA DE PRIORITATE REPARTIZARE LOCUINTE SITE

HCL NR 26 DIN 18.03.2021 STABILIRE NR SI CUANTUM BURSE SCOALRE SEMESTRUL I AN SCOLAR 2021-2022 SITE

HCL NR 25 DIN 18.03.2021 APROBARE RETEA SCOLARA ORASUL ABRUD 2021-2022 SITE

HCL NR 24 DIN 23.02.2021 SITE

HORĂRÂREA NR.23 REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV IN CLADIREA FOSTEI BISERICI UNITARIENE SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIATA EROILOR, PIATA CUZA VODA SI STR. ION BUTEANU SITE

HOTĂRÂREA NR.22. APROBAREA ADERĂRII ORAŞULUI ABRUD LA NOUA CONVENŢIE A PRIMARILOR PENTRU CLIMĂ ŞI ENERGIE EXTINSĂ PÂNĂ ÎN ANUL 2030 SITE

HORĂRÂREA NR.21 MODIFICAREA HCL 69 DIN 2019 REGULAMENT, CAIET DE SARCINI TARIFE S.L.U.P. ABRUD SITE

HORĂRÂREA NR.20 APROBARE PLAN DE ACŢIUNI SERVICII SOCIALE ADMINISTRATE ŞI FIANANŢATE DIN BUGETUL LOCAL AL ORAŞULUI ABRUD SITE

HORĂRÂREA NR.19 ATRIBUIRE ÎN PROPRIETATE TEREN APARTAMENT DE LA BLOC SITE

HORĂRÂREA NR.18 APROBARE PLAN DE ACŢIUNI PENTRU BENEFICIARI AJUTOR SOCIAL 2021 SITE

HORĂRÂREA NR.17.APROBAREA PRELUNGIRII DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE CU CABINET AVOCAT DRĂGOIU HOREA VIRGIL SITE

HORĂRÂREA NR.16 APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI NOU CONTRACT AVÂND CA OBIECT LOCUINŢĂ DIN FONDUL LOCATIV AL ORAŞULUI ABRUD SITE

HORĂRÂREA NR.15 PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII UNOR IMOBILE DIN FONDUL LOCATIV AL ORAŞULUI ABRUD SITE

HCL NR 14 DIN 15.02.2021 APROBARE PROIECT SITE

HCL NR. 13 DIN 21.01.2021 APROBARE MODIFICARE STAT DE FUNCTII APARAT DE SPECIALITATE PRIMAR SI SERVICII DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL SITE

HCL NR. 12 DIN 21.01.2021 APROBARE CONTRACT LOCUINTA TIROI SITE

HCL NR. 11 DIN 21.01.2021 APROBARE CONTRACT LOCUINTA RAZA SITE

HCL NR. 10 DIN 21.01.2021 APROBARE CONTRACT LOCUINTA GURAN SITE

HCL NR. 9 DIN 21.01.2021 APROBARE INCHEIERE CONTRACT BOKOR SITE

HCL NR. 8 DIN 21.01.2021 APROBARE LISTA ODINE PRIORITATE REPARTIZARE LOCUINTE DIN FONDUL LOCATIV AL ORASULUI ABRUD SITE

HCL NR. 7 DIN 21.01.2021 APROBARE CONT DE EXECUTIE TRIM IV 2020 SITE

HCL NR. 6 DIN 21.01.2021 APROBARE METODOLOGIE CALCUL PRET MASA LEMNOASA SITE

HCL NR. 5 DIN 21.01.2021 APROBARE INROLARE GHISEUL.RO SITE

HCL NR. 4 DIN 21.01.2021 APROBARE COTA TAIERE MASA LEMNOASA SITE

HCL NR. 3 DIN 21.01.2021 APROBARE MODIFICARE IMPOZITE SI TAXE 2021 SITE

HCL NR. 2 DIN 21.01.2021 APROBARE MOD VALORIFICARE MASA LEMNOASA SITE

HCL ABRUD NR. 1 DIN 06.01.2021 SITE