Hotărâri 2022

 

ABRUD HCL NR. 181 DIN 22.12.2022 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL AL ORAȘULUI ABRUD PE ANUL 2022 site

ABRUD HCL NR. 180 DIN 22.12.2022 APROBARE MODIF. STAT DE FUNCȚII APARAT DE SPECIALITATE PRIMAR site

ABRUD HCL NR. 179 DIN 22.12.2022 APROBARE DOCUMENTAȚIE DEZLIPIRE IMOBIL STR. REPUBLICII NR. 2-4, ABRUD, ALBA site

ABRUD HCL NR. 178 DIN 22.12.2022 DARE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ IMOBIL CĂTRE PAROHIA ORTODOXĂ SOHARU site

ABRUD HCL NR. 177 DIN 22.12.2022 ÎNSCRIERE PROVIZORIE DR. DE PROPR. STR. AVRAM IANCU NR. 1A, ABRUD, ALBA site

ABRUD HCL NR. 176 DIN 22.12.2022 DATE DESFĂȘURARE TÂRGURI ȘI PIAȚĂ SĂPTĂMÂNALĂ site

ABRUD HCL NR. 175 DIN 22.12.2022 APROBARE CONT DE EXECUȚIE BUGET LOCAL PE TRIM. IV 2022 site

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 174 DIN 22.12.2022 site ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 174 DIN 22.12.2022 site ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 174 DIN 22.12.2022 site ANEXA NR. 4 LA HCL NR. 174 DIN 22.12.2022 site

ABRUD HCL NR. 174 DIN 22.12.2022 ÎNSUȘIRE RAPORT DE EVALUARE MIJLOACE FIXE CORPORALE DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL ORAȘULUI ABRUD site

ABRUD HCL NR. 173 DIN 22.12.2022 APROBARE PRELUNGIRE CONTRACT INCHIRIERE LOCUINȚĂ site

ABRUD HCL NR. 172 DIN 22.12.2022 ATRIBUIRE TEREN APARTAMENT DE LA BLOC LEGEA 18 DIN 1991 site

ABRUD HCL NR. 171 DIN 22.12.2022 APROBARE MODIF. ȘI COMPLETARE HCL NR. 147 DIN 2022 site

ABRUD HCL NR. 170 DIN 22.12.2022 APROBARE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE PENTRU ANUL 2023 site

ABRUD HCL NR. 169 DIN 20.12.2022 APROBARE RECTIF BUGET VENITURI ȘI CHELTUIELI S.L.UP. ABRUD site

ABRUD HCL NR. 168 DIN 20.12.2022 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL AL ORAȘULUI ABRUD PE ANUL 2022 site

ABRUD HCL NR. 166 DIN 09.12.2022 PROIECT „CREȘTEREA GRADULUI DE IND. EN. AL UAT ABRUD PRIN PRODUCEREA ENERGIEI DIN SURSE REG. PT. CONSUM PROPRIU” site

ABRUD HCL NR. 165 DIN 06.12.2022 APROBARE CONTRACTARE FINANȚARE DE 5.000.000 PENTRU FINANȚARE PROIECTE EUROPENE site

ABRUD HCL NR. 164 DIN 06.12.2022 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL PE AL ORAȘULUI ABRUD PE ANUL 2022 site

ABRUD HCL NR. 163 DIN 06.12.2022 MODIFICARE HCL NR. 125 DIN 2022 PROIECT INSULE ECOLOGICE site

ABRUD HCL NR. 162 DIN 06.12.2022 APROBARE PROIECT REȚEA ȘCOLARĂ ORAȘUL ABRUD site

ABRUD HCL NR. 161 DIN 24.11.2022 APROBARE PROIECT„REDUCEREA RISCULUI DE INFECȚII NOSOCOMIALE ÎN CADRUL SPITALULUI „DR. ALEXANDRU BORZA” ABRUD” site

ABRUD HCL NR. 160 DIN 24.11.2022 APROBARE MANDAT SPECIAL PRIMAR ÎN ADUNAREA SC APA ALBA site

ABRUD HCL NR. 159 DIN 24.11.2022 APROBARE EVENIMENT CULTURAL„SF. VARVARA – OCROTITOAREA ABRUDULUI” site

ABRUD HCL NR. 158 DIN 24.11.2022 APROBARE ACORDARE TITLU DE CETĂȚEAN DE ONOARE UNOR PERSOANE PERSONALITĂȚI site

ABRUD HCL NR. 157 DIN 24.11.2022 APROBARE MODIFICARE STAT DE FUNCȚII APARAT DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI site

ABRUD HCL NR. 156 DIN 24.11.2022 APROBARE RECTIF. BUGET VENITURI ȘI CHELTUILEI S.L.U.P. ABRUD PE ANUL 2022 site

ABRUD HCL NR. 155 DIN 24.11.2022 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL AL ORAȘULUI ABRUD PE ANUL 2022 site

ABRUD HCL NR. 154 DIN 24.11.2022 APROBARE DOC. CADASTRALĂ STR. REPUBLICII NR. 2-4, ABRUD site

ABRUD HCL NR. 153 DIN 24.11.2022 APROBARE PROTOCOL CU M.M.S.S. PROIECT HUB DE SERVICII site

ABRUD HCL NR. 152 DIN 24.11.2022 ATRIBUIRE ÎN PROPRIETATE TEREN APARTAMENT DE LA BLOC site

ABRUD HCL NR. 151 DIN 04.11.2022 STABILIRE CUANTUM BURSE ÎNV. PREUNIVERSITAR AN ȘCOLAR 2022-2023 site

ABRUD HCL NR. 150 DIN 04.11.2022 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 2022 site

ABRUD HCL NR. 149 DIN 04.11.2022 APROBARE DARE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE DGASPC IMOBIL CANTINĂ site

ABRUD HCL NR. 148 DIN 20.10.2022 APROBARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ ȘCOALA SOHARU site

ABRUD HCL NR. 147 DIN 20.10.2022 APROBARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ STR. GURA CORNEI site

ABRUD HCL NR. 146 DIN 20.10.2022 APROBARE PRELUNGIRE CONTRACT ÎNCHIRIERE LOCUINȚĂ site

ABRUD HCL NR. 145 DIN 20.10.2022 APROBARE PRELUNGIRE CONTRACT DE LOCAȚIUNE site

ABRUD HCL NR. 144 DIN 20.10.2022 APROBARE STRATEGIE DIGITALIZARE A ORAȘULUI ABRUD 2022-2030 site

ABRUD HCL NR. 143 DIN 20.10.2022 APROBARE REGULAMENT TAXE SPECIALE SPCLEP ABRUD site

ABRUD HCL NR. 142 DIN 20.10.2022 APROBARE CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL TRIMESTRUL III 2022 site

ABRUD HCL NR. 141 DIN 20.10.2022 APROBARE PRELUARE IMOBILE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL ORAȘULUI ABRUD site

ABRUD HCL NR. 140 DIN 20.10.2022 CONSTITUIRE CONSILIU COMUNITAR CONSULTATIV site

ABRUD HCL NR. 139 DIN 20.10.2022 APROBARE ACORD DE COLABORARE CU A..J.V.P.S. ALBA site

ABRUD HCL NR. 138 DIN 20.10.2022 APROBARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCȚII APARAT DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ÎNFIINȚARE U.C.A site

ABRUD HCL NR. 137 DIN 20.10.2022 APROABRE DEVIZ FINAL TABĂRĂ CREAȚIE EDIȚIA A VII A site

ABRUD HCL NR. 136 DIN 20.10.2022 ACORDARE PREMIU 50 DE ANI CĂSĂTORIE UNEI FAMILII site

ABRUD HCL NR. 135 DIN 13.10.2022 APROBARE PARTICIPARE UAT ABRUD LA PROIECT Modernizaredigitalizare stații de transport public, treceri de pietoni, intersecții de drumuri și a serviciului public site

ABRUD HCL NR. 134 DIN 10.10.2022 MODIF HCL NR. 125 DIN 2022 PROIECT „CONSTRUIRE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE ÎN ORAȘUL ABRUD, JUD. ALBA” site

ABRUD HCL NR. 133 DIN 10.10.2022 MODIF ȘI ÎNLOCUIRE ANEXA 1 LA HCL NR. 61 DIN 2022 PROIECT site

ABRUD HCL NR. 132 DIN 05.10.2022 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL PE ANUL 2022 site

ABRUD HCL NR. 131 DIN 05.10.2022 VALIDARE DISPOZIȚIE PRIMAR RECTIFICARE BUGET LOCAL site

ABRUD HCL NR. 130 DIN 05.10.2022 APROBARE DOC. TEHNICĂ DEMOLARE CORP CLĂDIRE C1,C2, C6-C10 site

ABRUD HCL NR. 129 DIN 05.10.2022 COMPLETAREA HCL NR. 74 DIN 2022 site

ABRUD HCL NR. 128 DIN 05.10.2022 – aprobarea listei consumatorilor – persoane fizice care beneficiază de reducere 1012-1604 site

ABRUD HCL NR. 127 DIN 05.10.2022 aprobarea listei consumatorilor – persoane fizice care beneficiază de reducere 507-1011 site

ABRUD HCL NR. 126 DIN 05.10.2022 aprobarea listei consumatorilor – persoane fizice și care beneficiază de reducere 1-506 site

ABRUD HCL NR. 125 DIN 05.10.2022 APROBARE PROIECT „CONSTRUIRE INSULE ECOLOGICE ÎN ORAȘUL ABRUD JUD. ALBA” site

ABRUD HCL NR. 124 DIN 22.09.2022 APROBARE AJUSTĂRI PREȚURI ȘI DEVIZ GENERAL PROIECT REABILITARE BISERICA, PIAȚA CUZA VODĂ, PIAȚA EROILOR, STR. I. BUTEANU site

ABRUD HCL NR. 123 DIN 22.09.2022 APROBARE AJUSTĂRI PREȚURI ȘI DEVIZ GENERAL PROIECT P.O.R. CENTRU DE ZI site

ABRUD HCL NR. 122 DIN 22.09.2022 APROBARE AJUSTĂRI PREȚURI ȘI DEVIZ GENERAL PROIECT P.O.R. AMBULATORIU SPITAL site

ABRUD HCL NR. 121 DIN 22.09.2022 APROBARE DOCUMENTAȚIE ȘI IND. TEHN-EC „REABILITARE ȘI AMENAJARE LOC DE JOACĂ ÎN ORAȘUL ABRUD, JUDEȚUL ALBA” site

ABRUD HCL NR. 120 DIN 22.09.2022 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 2022 site

ABRUD HCL NR. 119 DIN 22.09.2022 DESEMNARE MEMBRI C.L. ÎN COMISIA ASIG. CALITĂȚII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ȘCOLI site

ABRUD HCL NR. 118 DIN 22.09.2022 DESEMNARE MEMBRI C.L. ÎN C.A. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT site

ABRUD HCL NR. 117 DIN 22.09.2022 ACORDARE PREMIU FAMILII 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE site

ABRUD HCL NR. 116 DIN 22.09.2022 ACORD VÂNZARE CONSTRUCȚIE SC PO-COLA SRL ȘI TRANSMITERE DR. CONCESIUNE site

ABRUD HCL NR. 115 DIN 22.09.2022 ATRIBUIRE TEREN APARTAMENT DE LA BLOC site

ABRUD HCL NR. 114 DIN 22.09.2022 ATRIBUIRE TEREN APARTAMENT DE LA BLOC site

ABRUD HCL NR. 113 DIN 22.09.2022 ATRIBUIRE TEREN APARTAMENT DE LA BLOC site

ABRUD HCL NR. 112 MODIF ȘI ÎNLOC. ANEXĂ LA HCL NR. 60 DIN 2022 PROIECT CREȘTERE EF. ENERGETICĂ LICEUL H.C.C. ABRUD site

ABRUD HCL NR. 111 MODIF ȘI ÎNLOC ANEXĂ LA HCL NR. 62 DIN 2022 PROIECT CONTRUIRE LOCUINȚĂ PENTRU TINERI site

ABRUD HCL NR. 110 DIN 07.09.2022 ÎNCUVIINȚARE CERERE ADRESATĂ CJ ALBA TRANSMITERE TERENURI site

ABRUD HCL NR. 109 DIN 07.09.2022 MODIF. HCL 65 DIN 2022 STAȚII VEHICULE ELECTRICE site

ABRUD HCL NR. 108 DIN 18.08.2022 COMPLETARE HCL NR. 66 DIN 2022 PROIECT DOCUMENTAȚII PMUD site

ABRUD HCL NR. 107 DIN 18.08.2022 PRELUNGIRE CONTRACT DE ÎNCHIRIERE LOCUINȚĂ site

ABRUD HCL NR. 106 DIN 18.08.2022 PRELUNGIRE CONTRACT DE ÎNCHIRIERE LOCUINȚĂ site

ABRUD HCL NR. 105 DIN 18.08.2022 PRELUNGIRE CONTRACT DE ÎNCHIRIERE LOCUINȚĂ site

ABRUD HCL NR. 104 DIN 18.08.2022 APROBARE DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ STR. CETĂȚII NR. 1 site

ABRUD HCL NR. 103 DIN 18.08.2022 APROBARE DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ ALEEA PARCULUI site

ABRUD HCL NR. 102 DIN 18.08.2022 ATRIBUIRE TEREN APARTMENT DE LA BLOC site

ABRUD HCL NR. 101 DIN 18.08.2022 ATRIBUIRE TEREN APARTAMENT DE LA BLOC site

ABRUD HCL NR. 100 DIN 18.08.2022 APROBARE MODIFICARE ANEXE LA HCL 69 DIN 2019 SLUP ABRUD site

ABRUD HCL NR. 99 DIN 28.07.2022 APROBARE RECTIFICARE BUGET AL ORAȘULUI ABRUD 2022 site

ABRUD HCL NR. 98 DIN 21.07.2022 ACORD DE REABILITARE CU S.C. GOLDRUSH MINING S.R.L. site

ABRUD HCL NR. 97 DIN 21.07.2022 MODIFICARE ART. 1 DIN H.C.L. ABRUD NR 76 DIN 2022 site

ABRUD HCL NR. 96 DIN 21.07.2022 APROBARE ACORD DE COLABORARE CU AVP CERBUL CARPATIN ZLATNA-FOND CINEGETIC site

ABRUD HCL NR. 95 DIN 21.07.2022 APROBARE DOCUMENTAȚIE TEH-EC ȘI INDICATORI FAZA DALI REFACERE SAU REABILITARE POD ȘERBINA site

ABRUD HCL NR. 94 DIN 21.07.2022 APROBARE CONT DE EXECUȚIE BUGET LOCAL TRIM II 2022 site

ABRUD HCL NR. 93 DIN 21.07.2022 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL AL ORAȘULUI ABRUD 2022 site

ABRUD HCL NR. 92 DIN 21.07.2022 APROBARE RECTIFICARE VENITURI ȘI CHELTUIELI SLUP ABRUD site

ABRUD HCL NR. 91 DIN 21.07.2022 ATRIBURIRE DENUMIRE „MARIN PREDA” BIBILIOTECA site

ABRUD HCL NR. 90 DIN 21.07.2022 APROBARE TABĂRĂ DE CREAȚIE EDIȚIA A VII A site

ABRUD HCL NR. 89 DIN 21.07.2022 STABILIRE LOCAȚII COLECTARE DEȘEURI DE LA LOCUITORII ORAȘULUI ABRUD site

ABRUD HCL NR. 88 DIN 21.07.2022 STABILIRE CONTRAVENȚII ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII ORAȘULUI ABRUD site

ABRUD HCL NR. 87 DIN 21.07.2022 APROBARE PRELUNGIRE CONTRACT ÎNCHIRIERE CU S.C. LIOVET S.R.L site

ABRUD HCL 86 DIN 08.07.2022 APROBARE DEVIZ ZIUA MEDIULUI-BIOS ABRUD EDIȚIA A II A site

ABRUD HCL 85 DIN 08.07.2022 AROBARE FESTIVAL „INIMI FIERBINȚI ÎN ȚARA DE PIATRĂ” EDIȚIA 38 site

ABRUD HCL NR. 84 DIN 30.06.2022 MODIFICARE ANEXA 3 LA HCL NR. 7 DIN 2020 site

ABRUD HCL NR. 83 DIN 30.06.2022 APROBARE PARTICIPARE LA SVSU ABRUD LA CONCURS ÎN JUD. HARGHITA site

ABRUD HCL NR. 82 DIN 30.06.2022 DESEMNARE MEMBRI COMISII DE CONCURS SPITAL ABRUD site

ABRUD HCL NR. 81 DIN 30.06.2022 ACORDARE SPRIJIN FINANCIAR UNITĂȚI DE CULT site

ABRUD HCL NR. 80 DIN 25.05.2022 APROBARE TEMĂ PROIECTARE REABILITARE ȘI AMENJARE LOC DE JOACĂ ORAȘ ABRUD site

ABRUD HCL NR. 79 DIN 25.05.2022 APROBARE ACTIVITĂȚI ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI-BIOS ABRUD site

ABRUD HCL NR. 78 DIN 25.05.2022 APROBARE MODIFICARE STRATEGIE SIDU ORAȘ ABRUD site

ABRUD HCL NR. 77 DIN 25.05.2022 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL AL ORAȘULUI ABRUD 2022 site

ABRUD HCL NR. 76 DIN 25.05.2022 CONSTITUIRE COMISIE RECEPȚIE LUCRĂRI ASFALT ORAȘUL ABRUD site

ABRUD HCL NR. 75 ATRIBUIRE ÎN PROPRIETATE TEREN APARTAMENT DE LA BLOC site

ABRUD HCL NR. 74 DIN 25.05.2022 APROBARE PREDARE MDLPA TEREN PROIECT CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1 STR. 1 MAI NR. 2 site

ABRUD HCL NR. 73 DIN 25.05.2022 APROBARE PLAN ASIGURARE RESURSE UMANE, MATERIALE, FINANCIARE SITUAȚII DE URGENȚĂ ABRUD site

ABRUD HCL NR. 72 DIN 25.05.2022 ÎNCETARE INTERES PUBLIC ȘI TRECERE ÎN DOM. PRIVAT ÎN VEDEREA DEMOLĂRII IMOBIL PIAȚA CUZA VODĂ NR. 9 site

ABRUD HCL NR. 71 DIN 25.05.2022 MODIF ȘI COMPLET HCL 37 DIN 2022 PROIECT CONSTRUIRE CREȘĂ MICĂ STR. 1 MAI NR. 2 site

ABRUD HCL NR. 70 din 25.05.2022 MODIF ȘI COMPLET HCL 27 DIN 2022 PROIECT BAZIN DE ÎNOT STR. 1 MAI NR. 2 site

ABRUD HCL NR. 69 DIN 25.05.2022 APROBARE ACORD DE COOPERARE CU ASOCIAȚIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA FILIALA JUDEȚEANĂ ALBA site

ABRUD HCL NR. 68 DIN 25.05.2022 APROBARE MONTARE INDICATOARE RUTIERE ȘI IDENTITATE ORAȘUL ABRUD site

ABRUD HCL NR. 67 DIN 16.05.2022 APROBARE PROIECT ACHIZIȚIE SISTEM INTEGRAT T.I.C. site

ABRUD HCL NR. 66 DIN 16.05.2022 APROBARE PROIECT ELABORARE DOCUMENTAȚII TEHNICE FAZA PMUD, PUZ, PUG site

ABRUD HCL NR. 65 DIN 16.05.2022 APROBARE PROIECT STAȚII ÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE site

ABRUD HCL NR. 64 DIN 16.05.2022 APROBARE PROIECT PISTE DE BICICLETE site

ABRUD HCL NR. 63 DIN 16.05.2022 APROBARE PROIECT ACHIZIȚIONARE AUTOBUZ ELECTRIC site

ABRUD HCL NR. 62 DIN 16.05.2022 APROBARE PROIECT CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PENTRU TINERI site

ABRUD HCL NR. 61 DIN 13.05.2022 APROBARE PROIECT PIAȚA CUZA VODĂ NR. 9 SITE

ABRUD HCL NR. 60 DIN 13.05.2022 APROBARE PROIECT LICEU „H.C.C. ABRUD” SITE

ABRUD HCL NR. 59 DIN 28.04.2022 APROBARE VALORIFICARE MATERIAL LEMNOS DIN PĂDUREA PROPRIETATE A ORAȘULUI ABRUD site

ABRUD HCL NR. 58 DIN 28.04.2022 APROBARE NOTĂ CONCEPTUALĂ PROIECT „REABILITARE STRĂZI ORAȘ ABRUD” site

ABRUD HCL NR. 57 DIN 28.04.2022 APROBARE RECTIFICARE BUGET VENITURI ȘI CHELTUIELI SLUP ABRUD 2022 site

ABRUD HCL NR. 56 DIN 28.04.2022 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL AL ORAȘULUI ABRUD PE ANUL 2022 site

ABRUD HCL NR. 55 DIN 28.04.2022 PENTRU MODIFICAREA ART. 4 ȘI 5 DIN HCL 39 DIN 2021 site

ABRUD HCL NR. 54 DIN 28.04.2022 APROBARE VALOARE ACTUALIZATĂ A PROIECTULUI REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ site

ABRUD HCL NR. 53 DIN 28.04.2022 ATRIBUIRE TEREN APARTAMENT GÎTA site

ABRUD HCL NR. 52 DIN 28.04.2022 ATRIBUIRE TEREN APARTAMENT STANCA MARIETA site

ABRUD HCL NR. 51 DIN 28.04.2022 APROBARE ORGANIZĂRII APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN ORAȘUL ABRUD site

ABRUD HCL NR. 50 DIN 28.04.2022 APROBARE CONT DE EXECUȚIE BUGET LOCAL 2022 TRIM I site

ABRUD HCL NR. 49 DIN 28.04.2022 APROBARE STRATEGIE S.I.D.U. ABRUD 2022-2030 site

ABRUD HCL NR. 48 DIN 26.04.2022 aprobarea PROIECT„ ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN ORAȘUL ABRUD, JUDEȚUL ALBA”

ABRUD HCL NR. 47 DIN 06.04.2022 APROBARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-EC ȘI IND PROIECT MODERNIZARE, REABILITARE CLĂDIRE PIAȚA CUZA VODĂ NR. 9 site

ABRUD HCL NR. 46 DIN 06.04.2022 APROBARE NOTĂ CONCEPTUALĂ ȘI TEMĂ PROIECTARE MODERNIZARE, REABILITARE CLĂDIRE PIAȚA CUZA VODĂ NR. 9 site

ABRUD HCL NR. 45 DIN 2022 APROBARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-EC ȘI IND PROIECT CREȘTERE EFICENȚĂ ENERGETICĂ CLĂDIRE LICEU HCC ABRUD site

ABRUD HCL NR. 44 DIN 06.04.2022 COMPLETARE HCL 27 DIN 2022 PROIECT TIP BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC ȘI AGREMENT site

ABRUD HCL NR. 43 DIN 31.03.2022 APROBARE ADERARE LA ASOCIAȚIA ORAȘELOR DIN ROMÂNIA site

ABRUD HCL NR. 42 DIN 24.03.2022 APROBARE TEMĂ PROIECTARE REFACERE POD STR. ȘERBINA site

ABRUD HCL NR. 41 DIN 24.03.2022 RECTIFICARE BUGET LOCAL 2022 site

ABRUD HCL NR. 40 DIN 24.03.2022 PRELUNGIRE CONTRACT DE ÎNCHIRIERE LOCUINȚĂ site

ABRUD HCL NR. 39 DIN 24.03.2022 ATRIBUIRE TEREN APARTAMENT DE LA BLOC site

ABRUD HCL NR 38 DIN 24.03.2022 APROBARE BURSE SEM II 2021-2022 site

ABRUD HCL NR 37 DIN 24.03.2022 APROBARE PROIECT TIP ,,CREȘĂ MICĂ” site

ABRUD HCL NR 36 DIN 24.03.2022 MODIF HCL 27 PROIECT BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC ȘI DE AGREMENT site

ABRUD HCL NR 35 DIN 24.03.2022 DARE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ ASOCIAȚIA FILANTROPIA ORTODOXĂ ALBA IULIA site

ABRUD HCL NR 34 DIN 24.03.2022 APROBARE PRELUNGIRE CONTRACT ÎNCHIRIERE CU AV. DRĂGOIU site

ABRUD HCL NR 33 DIN 24.03.2022 PLAN ANUAL ACȚIUNI SERVICII SOCIALE site

ABRUD HCL NR. 32 DIN 24.02.2022 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL AL ORAȘULUI ABRUD PE ANUL 2022 SITE

ABRUD HCL NR. 31 DIN 24.02.2022 APROBARE CONT DE EXECUȚIE BUGET LOCAL LA DATA DE 31.12.2021 SITE

ABRUD HCL NR. 30 DIN 24.02.2022 APROBARE AMPLASAMENT STAȚIEI PUBLICE TRANSPORT RUTIER PERSOANE SITE

ABRUD HCL NR. 29 DIN 24.02.2022 APROBARE REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE APARAT DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SITE

ABRUD HCL NR. 28 DIN 24.02.2022 DESEMNARE RESPEREZENTANȚI C.L. ABRUD ÎN COMISIA DE EVALUARE A PROBEI DE INTERVIU PT FUNCȚIA DE DIRECTOR, DIRECTOR ADJ. LA UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SITE

ABRUD HCL NR. 27 DIN 24.02.2022 APROBARE PREDARE MDLPA PRIN CNI PROIECT ,,BAZIN DE ÎNOT, DIDACTIC ȘI DE AGREMENT” SITE

ABRUD HCL NR. 26 DIN 24.02.2022 ATRIBUIRE TEREN LOCUINȚĂ RUSU NICOLAE SITE

ABRUD HCL NR. 25 DIN 24.02.2022 APROBARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCȚII APARAT DE SPECIALITATE PRIMAR ȘI SERVICII SUBORDONATE C.L. SITE

ABRUD HCL NR. 24 DIN 24.02.2022 APROBARE PELUARE IMOBILE-TERENURI DE LA CJ ALBA SITE

ABRUD HCL NR. 23 DIN 24.02.2022 APROBARE VÂNZARE IMOBIL CU DREP DE PREEMPȚIUNE SITE

ABRUD HCL NR. 22 DIN 24.02.2022 APROBARE PLAN DE ACȚIUNI BENEFICIARI AJUTOR SOCIAL 2022 SITE

ABRUD HCL NR. 21 DIN 24.02.2022 ÎNCETARE INTERES PUBLIC FOSTA GRĂDINIȚĂ NR. 2 ȘI DEMOLARE site

ABRUD HCL NR. 20 DIN 24.02.2022 ÎNCETARE INTERES PUBLIC IMOBIL STR. CLOȘCA NR. 3-5 ÎN VEDEREA DEMOLĂRII SITE

ABRUD HCL NR. 19 DIN 24.02.2022 ACORD PARTENERIAT CU CENTRUL DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” ALBA IULIA SITE

ABRUD HCL NR. 18 DIN 11.02.2022 APROBARE VALOARE ACTUALIZATĂ PROIECT CENTRU DE ZI, CENTRU DE PREPARARE A HRANEI SITE

ABRUD HCL NR. 17 DIN 11.02.2022 APROBARE VALOARE ACTUALIZATĂ PROIECT AMBULATORIU SPITAL SITE

ABRUD HCL NR. 16 DIN 11.02.2022 APROBARE BUGET SLUP ABRUD 2022 SITE

ABRUD HCL NR. 15 DIN 11.02.2022 APROBARE BUGET LOCAL ORAȘ ABRUD 2022 SITE

ABRUD HCL NR. 14 DIN 04.02.2022 APROBARE MĂSURI COMPENSATORII REDUCERE DISTANȚE MINIME PROIECT ȘCOALA GIMNAZIALĂ ABRUD

ABRUD HCL NR. 13 DIN 20.01.2022 DESEMNARE REPREZENTANȚI CONSILIU LOCAL ÎN COMISII DE CONCURS ȘI CONTESTAȚII LA SPITAL

ABRUD HCL NR. 12 DIN 20.01.2022 SITE APROBARE PROIECT CONSOLIDARE INFRASTRUCTURA MEDICALĂ ȘI CRESTERE SIGURANȚĂ PACIENTI SPITAL ABRUD

ABRUD HCL NR. 11 DIN 20.01.2022 ÎNSUȘIRE DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ DE DEZLIPIRE PT. STR. AVRAM IANCU

ABRUD HCL NR. 10 DIN 20.01.2022 APROBARE CONSTITUIRE DREPT DE ADMINISTRARE PENTRU SPITALUL ABRUD IMOBILE TEREN+CONSTRUCTII

ABRUD HCL NR. 9 DIN 20.01.2022 APROBARE COTĂ DE TĂIERE MASĂ LEMNOASĂ PĂDUREA ORAȘULUI ABRUD 2022

ABRUD HCL NR. 8 DIN 20.01.2022 DESEMNARE CONSILIERI PENTRU EVALUARE SECRETAR GENERAL

ABRUD HCL NR. 7 DIN 20.01.2022 APROBARE AGENDĂ CULTURALĂ ABRUD 2022

ABRUD HCL NR. 6 DIN 20.01.2022 SITE MODIFICARE ANEXĂ LA HCL. NR. 120 DIN 2021

ABRUD HCL NR. 5 DIN 20.01.2022 SITE APROBARE REȚEA ȘCOLARĂ 2022-2023 BUN

ABRUD HCL NR. 4 DIN 20.01.2022 SITE ATRIBUIRE TEREN APARTAMENT DE LA BLOC

ABRUD HCL. NR. 3 PRIVIND ACORDAREA ACCEPTULUI DE ÎNFIINȚARE A CONSORȚIULUI PREUNIVERSITAR ABRUD DIN ORAȘUL ABRUD SITE

ABRUD HCL NR. 2 DIN 07.01.2022 aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2021 site

ABRUD HCL NR. 1 DIN 07.01.2022 validare rectificare buget local pe anul 2021 prin Dispozitia Primarului site