HOTĂRÂRI 2023

HCL ABRUD NR. 141 DIN 21.12.2023 aprobarea încadrării  proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale în scopul creșterii siguranței pacienților  în cadrul Spitalului Orășenesc ,,Dr. Alexandru Borza” Abrud”, Cod SMIS: 154294 ca nefinalizat si prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii si atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor proiectului

HCL ABRUD NR. 140 DIN 20.12.2023 APROBARE RECTIFICARE BUGETL LOCAL AL ORAȘULUI ABRUD PE ANUL 2023 site

HCL ABRUD NR. 139 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2023 site

HCL ABRUD NR. 138 DIN 14.12.2023 VALIDARE RECTIFICARE BUGET LOCAL PRIN DISPOZIȚIA PRIMARULUI ORAȘULUI ABRUD NR. 458 DIN 08.12.2023 site

HCL ABRUD NR. 137 DIN 14.12.2023 APROBARE NOTĂ CONCEPTUALĂ ȘI TEMĂ DE PROIECTARE PROIECT „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PENTRU TINERI ÎN ORAȘUL ABRUD” site

HCL ABRUD NR. 136 DIN 14.12.2023 ACORD DE REABILITARE DRUM STR. CRISTEA CU SC GOLDRUSH MINING SRL site

HCL ABRUD NR. 135 DIN 14.12.2023 ÎMPUTERNICIRE OCOLUL SILVIC ABRUD RA INIȚIERE PARCURGERE ETAPA AVIZARE MEDIU AMENAJAMENTE SILVICE site

HCL ABRUD NR. 134 DIN 14.12.2023 APROBAREA MODULUI DE VALORIFICARE A MATERIALULUI LEMNOS DIN PĂDUREA PROPRIETATE A ORAȘULUI ABRUD site

HCL ABRUD NR. 133 DIN 14.12.2023 APROBARE CONT DE EXECUȚIE BUGET LOCAL TRIM IV 2023 site

HCL ABRUD NR. 132 DIN 14.12.2023 APROBARE PROIECT REȚEA ȘCOLARĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE PE RAZA ORAȘULUI ABRUD 2024-2025 site

HCL ABRUD NR. 131 DIN 14.12.2023 APROBAREA LISTEI CU ORDINEA DE PRIORITATE PENTRU REPARTIZAREA LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV PENTRU ANUL 2024 site

HCL ABRUD NR. 130 DIN 14.12.2023 APROBARE DATE DEFĂȘURARE TÂRGURI ȘI STABILIREA ZILEI SĂPTĂMÂNALE DE PIAȚĂ PENTRU ANUL 2024 ORAȘUL ABRUD JUD. ALBA site

HCL ABRUD NR. 129 DIN 14.12.2023 APROBAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE LA NIVELUL ORAȘULUI ABRUD PENTRU ANUL 2024 site

HCL ABRUD NR. 128 DIN 14.12.2023 APROBARE REDUCERE CU 10% A NR DE POSTURI site

HCL ABRUD NR. 127 DIN 14.12.2023 APROBAREA METODOLOGIEI DE CALCUL A PREȚULUI DE REFERINȚĂ AL MASEI LEMNOASE PRODUCȚIA ANULUI 2024 site

HCL ABRUD NR. 126 DIN 14.12.2023 APROBAREA COTEI DE TĂIERE A MASEI LEMNOASE DIN PĂDUREA PROPRIETATEA ORAȘULUI ABRUD PENTRU ANUL 2024 site

HCL ABRUD NR. 125 DIN 14.12.2023 PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ IMOBIL CLĂDIRE PAVILION B CĂTRE ASOCIAȚIA FILANTROPIA ORTODOXĂ ALBA IUIA site

HCL ABRUD NR. 124 DIN 07.12.2023 APROBAREA CONTRACTĂRII UNUI ÎMPRUMUT site

HCL ABRUD NR. 123 DIN 07.12.2023 APROBAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI CENTRU DE ZI CA NENEFINALIZAT ȘI PRELUNGIREA DURATEI PESTE 31.12.2023 site

HCL ABRUD NR. 122 DIN 07.12.2023 APROBARE IMPLEMENTARE ETAPA A II A PROIECT AMBULATORIU SPITAL ABRUD site

HCL ABRUD NR. 121 DIN 07.12.2023 APROBAREA IMPLEMENTARE ETAPA A II A PROIECT DEZVOLTARE ORAȘ ABRUD site

HCL ABRUD NR. 120 DIN 07.12.2023 APROBARE IMPLEMENTARE ETAPA A II A PROIECT ȘCOALA GIMNAZIALĂ site

HCL Abrud nr. 119 din 05.12.2023 modif și complet HCL nr. 103 din 13.1.2023 proiect centrala fotovoltaica site

HCL ABRUD NR. 118 DIN 23.2023 MODIFICARE ANEXĂ LA HCL NR. 49 DIN 18.05.2023 CENTRU DE RECUPERARE A VICTIMELOR VIOLENȚEI DOMESTICE site

HCL ABRUD NR. 117 DIN 23.11.2023 STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE ȘI CONTRACTUALE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI ABRUD ÎNCEPÂND CU LUNA DEC site

HCL ABRUD NR. 116 DIN 23.11.2023 COMPLETARE HCL NR. 103 DIN 13.11.2023 PROIECT CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ site

HCL ABRUD NR. 115 DIN 23.11.2023 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI ABRUD PE ANUL 2023 site

HCL ABRUD NR. 114 DIN 23.11.2023 APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE LOCUINȚĂ site

HCL ABRUD NR. 113 APROBARE NOU CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CU SC BRIANA UNIVERSAL site

HCL ABRUD NR. 112 DIN 23.2023 APROBAREA PRELUNGIRII VALABILITĂȚII PUG ȘI A REGULAMENTULUI DE URBANISM site

HCL ABRUD NR. 111 DIN 23.11.2023 APROBARE VÂNZARE TEREN CU DREPT DE PREEMPȚIUNE CĂTRE FREZZA LUCA site

HCL ABRUD NR. 110 DIN 23.11.2023 ACORDARE MANDAT SPECIAL PRIMAR PT A VOTA ÎN ADUNAREA GENERALĂ ADI SALUBRIS ALBA site

HCL ABRUD NR. 109 DIN 23.12.2023 APROBARE CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CU OCOLUL SILVIC RA ABRUD site

HCL ABRUD NR. 108 DIN 23.11.2023 APROBARE ÎNFIINȚARE SERVICIU CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI REGULAMENT site

HCL ABRUD NR. 107 DIN 23.11.2023 APROBARE ÎNFIINȚARE SERVICIU CANTINĂ SOCIALĂ ȘI REGULAMENT site

HCL ABRUD NR. 106 DIN 23.11.2023 APROBARE ÎNFIINȚARE SERVICIU DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI REGULAMENT site

HCL ABRUD NR. 105 DIN 13.11.2023 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL AL ORAȘULUII ABRUD 2023 site

HCL ABRUD NR. 104 DIN 13.11.2023 REVOCARE DREPT DE AMINISTRARE TEREN SPITAL ABRUD site

HCL ABRUD NR. 103 DIN 13.11.2023 PROIECT CENTRALA FOTOVOLTAICA site

HCL ABRUD NR. 102 DIN 26.10.2023 APROBARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ DEZLIPIRE IMOBIL STR. OBOR NR. 8A ORAȘUL ABRUD site

HCL ABRUD NR. 101 DIN 26.10.2023 APROBARE ACTUALIZARE LISTĂ CONSUMATORI – REDUCERE 50% PREȚ FINAL ENERGIE ELECTRICĂ site

HCL ABRUD NR. 100 DIN 26.10.2023 PUNEREA LA DISPOZIȚIA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A UNUI IMOBIL site

HCL ABRUD NR. 99 DIN 26.10.2023 COMPLETARE ANEXA LA HCL ABRUD NR. 86 DIN 22.09.2023 ACORDARE PREMIU CĂSĂTORIE NEÎNTRERUPTĂ 50 ANI site

HCL ABRUD NR. 98 DIN 26.10.2023 APROBARE MOD DE VALORIFICARE A MATERIALULUI LEMNOS DIN PĂDUREA PROPRIETATEA ORAȘULUI ABRUD site

HCL ABRUD NR. 97 DIN 26.10.2023 APROBARE CONT DE EXECUȚIE TRIM III BUGET LOCAL site

HCL NR. 96 DIN 13.10.2023 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUILOCAL AL ORA;ULUI ABRUD PE ANUL 2023 SITE

HCL ABRUD NR. 95 DIN 22.09.2023 MODIFICARE HCL ABRUD NR. 37 DIN 2022 PROIECT „CONSTRUIRE CREȘĂ MICĂ STR. 1 MAI NR. 2 ORAȘUL ABRUD, JUDEȚUL ALBA” site

HCL ABRUD NR. 94 DIN 22.09.2023 APROBARE STATUT A.D.I. „ALBA APUSENI” site

HCL ABRUD NR. 93 DIN 22.09.2023 MODIF HCL 146 DIN 2021 VALOARE ACTUALIZATĂ A PROIECTULUI AMBULATORIU SPITAL ABRUD site

HCL ABRUD NR. 92 DIN 22.09.2023 APROBARE ACTUALIZARE DEVIZ GENERAL OBIECTIV DE INVESTIȚII ”REABILITARE STRADA SOHARU, ABRUD” site

HCL ABRUD NR. 91 DIN 22.09.2023 APROBARE PROTOCOL DE COLABORARE CU FRAS PRIN ASOCIAȚIA CLUB OFF ROAD BRAD EVENIMENT TOAMNA ÎN APUSENI site

HCL ABRUD NR. 90 DIN 22.09.2023 APROBARE AJUSTARE PREȚURI ȘI VALORI DEVIZE GENERALE PROIECT CENTRU SOCIAL STR. 1 MAI NR. 2 site

HCL ABRUD NR. 89 DIN 22.09.2023 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL AL ORAȘULUI ABRUD PE ANUL 2023 site

HCL ABRUD NR. 88 DIN 22.09.2023 DESEMNARE REPREZENTANȚI C.L. ABRUD ÎN COMISIA DE EVALUARE A CALITĂȚII EDUCAȚIEI site

HCL ABRUD NR. 87 DIN 22.09.2023 DESEMNARE REPREZENTANȚI C.L. ABRUD ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT site

HCL ABRUD NR. 86 DIN 22.09.2023 ACORDARE PREMIU FAMILII 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE site

HCL ABRUD NR. 85 DIN 22.09.2023 ATRIBUIRE ÎN PROPRIETATE TEREN APARTAMENT DE LA BLOC site

HCL NR.78 DIN 31.08.2023 privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din Orașul Abrud, Judeţul Alba, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.  

HCL NR.79 DIN 31.08.2023 pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Abrud nr.30 din 23.03.2023 privind aprobarea depunerii proiectului ,, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din orașul Abrud, județul Alba” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI Politici pentru noua generație, Componenta C15 : Educație

HCL NR.80 DIN 31.08.2023 privind aprobarea  modificării structurii organizatorice  a Spitalului Orășenesc ,,Dr. Alexandru Borza” Abrud

HCL NR.81 DIN 31.08.2023 privind  aprobarea devizului final de cheltuieli pentru organizarea activităților prilejuite cu ocazia Festivalului Național de Folclor ,,Inimi Fierbinți în Țara de Piatră”, ediția a XXXIX-a

HCL NR.82 DIN 31.08.2023 privind  aprobarea devizului final de cheltuieli pentru organizarea activităților prilejuite cu ocazia Taberei de creație ,,Abrud – Țara Moților”, ediția a VIII – a.

HCL NR.83 DIN 31.08.2023 privind rectificarea bugetului local al Orașului Abrud pe anul 2023

HCL NR.84 DIN 31.08.2023 privind  avizarea constituirii comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestației la concursul de ocupare a funcției de Director medical din cadrul Spitalului Orășenesc ,, Dr. Alexandru Borza” Abrud

HCL ABRUD NR. 77 DIN 10.08.2023 APROBARE TABĂRĂ DE CREAȚIE EDIȚIA A VIII A site

HCL ABRUD NR. 76 DIN 27.07.2023 APROBARE RECTIF BUGET LOCAL PE ANUL 2023 site

HCL ABRUD NR. 75 DIN 27.07.2023 APROBARE PROIECT SPITAL ABRUD site

HCL ABRUD NR. 74 DIN 27.07.2023 APROBARE VÂNZARE APARTAMENT site

HCL ABRUD NR. 73 DIN 27.07.2023 APROBARE CONT DE EXECUȚIE TRIM II 2023 site

HCL ABRUD NR. 72 DIN 27.07.2023 APROBARE FESTIVAL „INIMI FIERBINȚI ÎN ȚARA DE PIATRĂ” site

HCL ABRUD NR. 71 DIN 27.07.2023 ACORDARE MANDAT SPECIAL PRIMAR ADI APA ALBA site

HCL ABRUD NR. 70 DIN 27.07.2023 ATRIBUIRE TEREN LOCUINȚĂ DAVID site

HCL ABRUD NR. 69 DIN 27.07.2023 APROBARE DOC. CADASTRALĂ PIAȚA PETRU DOBRA site

HCL ABRUD NR. 68 DIN 27.07.2023 ATRIBUIRE TEREN APARTAMENT CIOARA site

HCL ABRUD NR. 67 DIN 27.07.2023 REVOCARE ART. 4 DIN HCL ABRUD NR. 50 DIN 18.05.2023 site

HCL ABRUD NR. 66 DIN 25.07.2023 APROBARE CONTRACTARE ÎMPRUMUT 4.000.000 LEI PRIN TREZORERIA STATULUI site

HCL ABRUD NR. 65 DIN 11.07.2023 MODIFICARE ȘI COMPLETARE ANEXA LA HCL 67 DIN 2022 PROIECT ACHIZITIE SITEM T.I.C. PNRR site

HCL ABRUD NR. 64 DIN 29.06.2023 APROBARE RECTIFICARE BUGET AL ORAȘULUI ABRUD site

HCL ABRUD NR. 63 DIN 29.06.2023 APROBARE PARTICIPARE LOT SVSU ABRUD LA CONCURS LA SIBIU site

HCL ABRUD NR. 62 DIN 29.06.2023 MODIFICARE ANEXA 3 HCL 7 DIN 2020 TABEL SVSU ABRUD site

HCL ABRUD NR. 61 DIN 29.06.2023 APROBARE PLAN P.A.R.U.M.F. GESTIONARE SIT. URG. ABRUD site

HCL ABRUD NR. 60 DIN 29.06.2023 APROBARE DOC. CADASTRALĂ PARCELARE TEREN PĂDURE SOHARU site

HCL ABRUD NR. 59 DIN 29.06.2023 ATRIBURE TEREN AFERENT APARTAMENT LEGEA 18 DIN 1991 MIHEȚIU MARIN site

HCL ABRUD NR. 58 DIN 29.06.2023 APROBARE VÂNZARE CU DREPT DE PREEMPȚIUNE TEREN 95 MP CĂTRE SICOIE HOREA ȘI SICOIE NATAȘA site

HCL ABRUD NR. 57 DIN 29.06.2023 ATRIBUIRE TEREN AFERENT LOCUINȚEI RÎNCIOG ELENA, BURAN FLORENTINA ȘI BURAN DANIEL site

HCL ABRUD NR. 56 DIN 18.05.2023 APROBARE VALORIFICARE MATERIAL LEMNOS DIN PĂDUREA PROPRIETATEA ORAȘULUI ABRUD JUDEȚUL ALBA site

HCL ABRUD NR. 55 DIN 18.05.2023 MODIFICARE HCL ABRUD NR. 125 DIN 2022 PROIECT INSULE ECOLOGICE ABRUD site

HCL ABRUD NR. 54 DIN 18.05.2023 ÎNSUSIRE DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ IMOBIL STR. REPUBLICII NR. 18 ABRUD site

HCL ABRUD NR. 53 DIN 18.05.2023 APROBARE EVENIMENT ZIUA COPILULUI ȘI ZIUA MEDIULUI BIOS ABRUD EDIȚIA A III-A site

HCL ABRUD NR. 52 DIN 18.05.2023 ÎNCETARE CONTRACT DE CONCESIUNE IMOBIL CU DR. MOGOI GEORGETA site

HCL ABRUD NR. 51 DIN 18.05.2023 NEEXERCITARE DREPT DE PREEMPȚIUNE IMOBIL MONUMENT ISTORIC STR. GĂRII ABRUD site

HCL ABRUD NR. 50 DIN 18.05.2023 ÎNCETARE INTERES PUBLIC ȘI TRECERE ÎN DOMENIUL PRIVAT CONSTRUCȚIE STR. DETUNATA NR. 8 site

HCL ABRUD NR. 49 DIN 18.05.2023 APROABRE INFIINȚARE SERVICIU VICTIME VIOLENȚE DOMESTICE ABRUD site

HCL ABRUD NR. 48 DIN 27.04.2023 APROBARE PROIECT TEHNIC, IND. TEHN-EC, DEVIZ PROIECT SPITAL site

HCL ABRUD NR. 47 DIN 27.04.2023 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL PE ANUL 2023 site

HCL ABRUD NR. 46 DIN 27.04.2023 APROBARE MODIFICARE STAT DE FUNCȚII APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI site

HCL ABRUD NR. 45 DIN 27.04.2023 APROBARE MOD VALORIFICARE MATERIAL LEMNOS site

HCL ABRUD NR. 44 DIN 27.04.2023 APROBARE CONT DE EXECUȚIE BUGET LOCAL TRIM. I 2023 site

HCL ABRUD NR. 43 DIN 27.04.2023 APROBARE CONT DE EXECUȚIE BUGET LOCAL LA 31.12.2022 site

HCL ABRUD NR. 42 DIN 27.04.2023 APROBARE PARTENERIAT CU ASOCIAȚIA ROTARY CLUB ARIEȘENI ALPIN, LICEUL H.C.C. ABRUD ȘI ȘCOALA GIMNAZIALĂ AVRAM IANCU ABRUD site

HCL ABRUD NR. 41 DIN 27.04.2023 PARTICIPARE PROGRAM LEADER G.A.L. VALEA AMPOIULUI ȘI MUREȘULUI site

HCL ABRUD NR. 40 DIN 27.04.2023 APROBARE PARTICIPARE UAT ABRUD PROGRAMUL VEHICULE UZATE site

HCL ABRUD NR. 39 DIN 27.04.2023 COMPLETARE HCL 140 DIN 2022 CONSILIU COMUNITAR CONSULTATIV site

HCL ABRUD NR. 38 DIN 27.04.2023 ATRIBUIRE TEREN LOCUINȚĂ DAVID ȘTEFAN ȘI ANGELA site

HCL ABRUD NR. 37 DIN 27.04.2023 INDEXARE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE PE ANUL 2024 CU 13,8% site

HCL ABRUD NR. 36 DIN 12.04.2023 DESEMNARE PERSOANĂ RESPONSABILĂ REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE ȘI REGISTRUL GARANȚIILOR site

HCL ABRUD NR. 35 DIN 12.04.2023 APROBARE PROIECT PNRR LICEU FAZA DALI ȘI DEVIZ ACTUALIZAT site

HCL ABRUD NR. 34 DIN 05.04.2023 CONSTITUIRE COMISIE RECEPȚIE LUCRĂRI ÎNLOCUIRE 7 GURI DE CANAL ORAȘ ABRUD site

HCL ABRUD NR. 33 DIN 05.04.2023 APROBARE ORGANIZARE EVENIMENT „VENIȚI CREȘTINI LA RUGĂCIUNE” ȘI CHELTUIELI site

HCL NR.32 DIN 23.03.2023 APROBARE DEVIZ ACTUALIZAT PROIECT AMBULATORIU SPITAL ABRUD site

HCL ABRUD NR. 31 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL AL ORAȘULUI ABRUD 2023 site

HCL ABRUD NR. 30 DIN 23.03.2023 APROBARE DEPUNERE PROIECT DOTARE ECHIP. DIGITAL ȘCOLI site

HCL ABRUD NR. 29 DIN 23.03.2023 APROBARE VALORIFICARE MATERIAL LEMNOS PĂDUREA PROPRIETATE A ORAȘULUI ABRUD site

HCL ABRUD NR. 28 DIN 23.03.2023 ATRIBUIRE TEREN APARTAMENT DE LA BLOC BUFALINI IRINA-DELIA site

HCL ABRUD NR. 27 DIN 23.03.2023 ATRIBUIRE TEREN APARTAMENT DE LA BLOC CLIM MARIANA site

HCL ABRUD NR. 26 DIN 20.03.2023 AVIZARE DOC ȘI IND TEHNICO-EC PROIECT „MODERNIZARE STRĂZI ORAȘUL ABRUD” PROGRAM „ANGHEL SALIGNY” site

HCL ABRUD NR. 25 DIN 20.03.2023 APROBARE DOC. CADASTRALĂ, PRIMĂ ÎNREGISTRARE STR. REPUBLICII, NR. 18, ABRUD, JUD. ALBA site

HCL ABRUD NR. 24 DIN 20.03.2023 APROBARE DOC. ACTUALIZARE DATE IMOBIL STR. REPUBLICII NR. 18 ABRUD, JUD. ALBA site

HCL ABRUD NR. 23 DIN 23.02.2023 MODIFICARE HCL ABRUD 165 DIN 2022 FINANȚARE RAMBURSABILĂ site

HCL ABRUD NR. 22 DIN 23.02.2023 MODIFICARE HCL NR. 146 DIN 2021 PROIECT SPITAL ABRUD site

HCL ABRUD NR. 21 DIN 23.02.2023 APROBARE BUGET VENITURI ȘI CHELTUIELI SERVICIUL LOCAL DE UTILITATE PUBLICĂ ABRUD PE ANUL 2023 site

HCL ABRUD NR. 20 DIN 23.02.2023 APROBARE ACTUALIZARE IND. TEHN-EC ȘI DEVIZ GEN. PROIECT REABILITARE ȘI AMENAJARE LOC DE JOACĂ ÎN ORAȘUL ABRUD JUD. ALBA site

HCL ABRUD NR. 19 DIN 23.02.2023 APROBARE METODOLOGIE DE CALCUL A PREȚULUI DE REFERINȚĂ AL MASEI LEMNOASE PE PICIOR PRODUCȚIA ANULUI 2023 site

HCL ABRUD NR. 18 DIN 23.02.2023 APROBAREA COTEI DE TĂIERE A MASEI LEMNOASE PE ANUL 2023 site

HCL ABRUD NR. 17 DIN 23.02.,2023 REVOCARE DREPT DE ADMINISTRARE IMOBIL SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ ALBA site

HCL ABRUD NR. 16 DIN 23.02.2023 DARE ÎN ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE IMOBIL SC APA CTTA ALBA site

HCL ABRUD NR. 15 DIN 23.02.2023 APROBARE CHELTUIELI CARE NU SE FINANȚEAZĂ PRIN PROGRAMUL „ANGHEL SALIGNY” site

HCL ABRUD NR. 14 DIN 23.02.2023 APROBARE PLAN DE ACȚIUNE SERVICII SOCIALE FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL site

HCL ABRUD NR. 13 DIN 23.02.2023 APROBARE PLAN DE ACȚIUNI BENEFICIARI AJUTOR SOCIAL 2023 site

HCL ABRUD NR 12 DIN 23.02.2023 ATRIBUIRE TEREN DE LA BLOC APARTAMENT site

HCL ABRUD NR. 11 DIN 02.02.2023 APROBARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCȚII APARAT DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI PE ANUL 2023 site

HCL ABRUD NR. 10 DIN 02.02.2023 APROBARE BUGET LOCAL AL ORAȘULUI ABRUD PE ANUL 2023 site

HCL ABRUD NR. 9 DIN 26.01.2023 RETRAGERE DREPT DE FOLOSINȚĂ APA CTTA ALBA CONSTRUCȚIE C4 STR. 1 MAI NR. 2 site

HCL ABRUD NR. 8 DIN 26.01.2023 ÎNSUȘIRE DOC. CADASTRALĂ DEZLIPIRE IMOBIL STR. REPUBLICII NR. 2-4 site

HCL ABRUD NR. 7 DIN 26.01.2023 ÎNSUȘIRE ȘI APROBARE PLAN PAEDC 2030 site

HCL ABRUD NR. 6 DIN 26.01.2023 NEASUMARE CONTRACT ACHIZIȚIE ȘCOLI site

HCL ABRUD NR. 5 DIN 26.01.2023 APROBARE PARTICIPARE PROGRAM LEADER G.A.L. VALEA MUREȘULUI ȘI VALEA AMPOIULUI site

HCL ABRUD NR. 4 DIN 26.01.2023 APROBARE ACORDARE MANDAT SPECIAL PRIMAR ÎN ASOCIAȚIA APA ALBA site

HCL ABRUD NR. 3 DIN 26.01.2023 APROBARE TRECERE TEREN ÎN DOM. PRIVAT site

HCL ABRUD NR. 2 DIN 26.012.2023 APROBARE REȚEA ȘCOLARĂ site

ABRUD HCL NR. 1 DIN 04.01.2023 APROBARE UTILIZARE EXECEDENT BUGET LOCAL ORAȘ ABRUD ȘI UNITĂȚI SUBORDONATE site