HOTĂRÂRI 2023

HCL ABRUD NR. 56 DIN 18.05.2023 APROBARE VALORIFICARE MATERIAL LEMNOS DIN PĂDUREA PROPRIETATEA ORAȘULUI ABRUD JUDEȚUL ALBA site

HCL ABRUD NR. 55 DIN 18.05.2023 MODIFICARE HCL ABRUD NR. 125 DIN 2022 PROIECT INSULE ECOLOGICE ABRUD site

HCL ABRUD NR. 54 DIN 18.05.2023 ÎNSUSIRE DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ IMOBIL STR. REPUBLICII NR. 18 ABRUD site

HCL ABRUD NR. 53 DIN 18.05.2023 APROBARE EVENIMENT ZIUA COPILULUI ȘI ZIUA MEDIULUI BIOS ABRUD EDIȚIA A III-A site

HCL ABRUD NR. 52 DIN 18.05.2023 ÎNCETARE CONTRACT DE CONCESIUNE IMOBIL CU DR. MOGOI GEORGETA site

HCL ABRUD NR. 51 DIN 18.05.2023 NEEXERCITARE DREPT DE PREEMPȚIUNE IMOBIL MONUMENT ISTORIC STR. GĂRII ABRUD site

HCL ABRUD NR. 50 DIN 18.05.2023 ÎNCETARE INTERES PUBLIC ȘI TRECERE ÎN DOMENIUL PRIVAT CONSTRUCȚIE STR. DETUNATA NR. 8 site

HCL ABRUD NR. 49 DIN 18.05.2023 APROABRE INFIINȚARE SERVICIU VICTIME VIOLENȚE DOMESTICE ABRUD site

HCL ABRUD NR. 48 DIN 27.04.2023 APROBARE PROIECT TEHNIC, IND. TEHN-EC, DEVIZ PROIECT SPITAL site

HCL ABRUD NR. 47 DIN 27.04.2023 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL PE ANUL 2023 site

HCL ABRUD NR. 46 DIN 27.04.2023 APROBARE MODIFICARE STAT DE FUNCȚII APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI site

HCL ABRUD NR. 45 DIN 27.04.2023 APROBARE MOD VALORIFICARE MATERIAL LEMNOS site

HCL ABRUD NR. 44 DIN 27.04.2023 APROBARE CONT DE EXECUȚIE BUGET LOCAL TRIM. I 2023 site

HCL ABRUD NR. 43 DIN 27.04.2023 APROBARE CONT DE EXECUȚIE BUGET LOCAL LA 31.12.2022 site

HCL ABRUD NR. 42 DIN 27.04.2023 APROBARE PARTENERIAT CU ASOCIAȚIA ROTARY CLUB ARIEȘENI ALPIN, LICEUL H.C.C. ABRUD ȘI ȘCOALA GIMNAZIALĂ AVRAM IANCU ABRUD site

HCL ABRUD NR. 41 DIN 27.04.2023 PARTICIPARE PROGRAM LEADER G.A.L. VALEA AMPOIULUI ȘI MUREȘULUI site

HCL ABRUD NR. 40 DIN 27.04.2023 APROBARE PARTICIPARE UAT ABRUD PROGRAMUL VEHICULE UZATE site

HCL ABRUD NR. 39 DIN 27.04.2023 COMPLETARE HCL 140 DIN 2022 CONSILIU COMUNITAR CONSULTATIV site

HCL ABRUD NR. 38 DIN 27.04.2023 ATRIBUIRE TEREN LOCUINȚĂ DAVID ȘTEFAN ȘI ANGELA site

HCL ABRUD NR. 37 DIN 27.04.2023 INDEXARE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE PE ANUL 2024 CU 13,8% site

HCL ABRUD NR. 36 DIN 12.04.2023 DESEMNARE PERSOANĂ RESPONSABILĂ REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE ȘI REGISTRUL GARANȚIILOR site

HCL ABRUD NR. 35 DIN 12.04.2023 APROBARE PROIECT PNRR LICEU FAZA DALI ȘI DEVIZ ACTUALIZAT site

HCL ABRUD NR. 34 DIN 05.04.2023 CONSTITUIRE COMISIE RECEPȚIE LUCRĂRI ÎNLOCUIRE 7 GURI DE CANAL ORAȘ ABRUD site

HCL ABRUD NR. 33 DIN 05.04.2023 APROBARE ORGANIZARE EVENIMENT „VENIȚI CREȘTINI LA RUGĂCIUNE” ȘI CHELTUIELI site

HCL NR.32 DIN 23.03.2023 APROBARE DEVIZ ACTUALIZAT PROIECT AMBULATORIU SPITAL ABRUD site

HCL ABRUD NR. 31 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL AL ORAȘULUI ABRUD 2023 site

HCL ABRUD NR. 30 DIN 23.03.2023 APROBARE DEPUNERE PROIECT DOTARE ECHIP. DIGITAL ȘCOLI site

HCL ABRUD NR. 29 DIN 23.03.2023 APROBARE VALORIFICARE MATERIAL LEMNOS PĂDUREA PROPRIETATE A ORAȘULUI ABRUD site

HCL ABRUD NR. 28 DIN 23.03.2023 ATRIBUIRE TEREN APARTAMENT DE LA BLOC BUFALINI IRINA-DELIA site

HCL ABRUD NR. 27 DIN 23.03.2023 ATRIBUIRE TEREN APARTAMENT DE LA BLOC CLIM MARIANA site

HCL ABRUD NR. 26 DIN 20.03.2023 AVIZARE DOC ȘI IND TEHNICO-EC PROIECT „MODERNIZARE STRĂZI ORAȘUL ABRUD” PROGRAM „ANGHEL SALIGNY” site

HCL ABRUD NR. 25 DIN 20.03.2023 APROBARE DOC. CADASTRALĂ, PRIMĂ ÎNREGISTRARE STR. REPUBLICII, NR. 18, ABRUD, JUD. ALBA site

HCL ABRUD NR. 24 DIN 20.03.2023 APROBARE DOC. ACTUALIZARE DATE IMOBIL STR. REPUBLICII NR. 18 ABRUD, JUD. ALBA site

HCL ABRUD NR. 23 DIN 23.02.2023 MODIFICARE HCL ABRUD 165 DIN 2022 FINANȚARE RAMBURSABILĂ site

HCL ABRUD NR. 22 DIN 23.02.2023 MODIFICARE HCL NR. 146 DIN 2021 PROIECT SPITAL ABRUD site

HCL ABRUD NR. 21 DIN 23.02.2023 APROBARE BUGET VENITURI ȘI CHELTUIELI SERVICIUL LOCAL DE UTILITATE PUBLICĂ ABRUD PE ANUL 2023 site

HCL ABRUD NR. 20 DIN 23.02.2023 APROBARE ACTUALIZARE IND. TEHN-EC ȘI DEVIZ GEN. PROIECT REABILITARE ȘI AMENAJARE LOC DE JOACĂ ÎN ORAȘUL ABRUD JUD. ALBA site

HCL ABRUD NR. 19 DIN 23.02.2023 APROBARE METODOLOGIE DE CALCUL A PREȚULUI DE REFERINȚĂ AL MASEI LEMNOASE PE PICIOR PRODUCȚIA ANULUI 2023 site

HCL ABRUD NR. 18 DIN 23.02.2023 APROBAREA COTEI DE TĂIERE A MASEI LEMNOASE PE ANUL 2023 site

HCL ABRUD NR. 17 DIN 23.02.,2023 REVOCARE DREPT DE ADMINISTRARE IMOBIL SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ ALBA site

HCL ABRUD NR. 16 DIN 23.02.2023 DARE ÎN ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE IMOBIL SC APA CTTA ALBA site

HCL ABRUD NR. 15 DIN 23.02.2023 APROBARE CHELTUIELI CARE NU SE FINANȚEAZĂ PRIN PROGRAMUL „ANGHEL SALIGNY” site

HCL ABRUD NR. 14 DIN 23.02.2023 APROBARE PLAN DE ACȚIUNE SERVICII SOCIALE FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL site

HCL ABRUD NR. 13 DIN 23.02.2023 APROBARE PLAN DE ACȚIUNI BENEFICIARI AJUTOR SOCIAL 2023 site

HCL ABRUD NR 12 DIN 23.02.2023 ATRIBUIRE TEREN DE LA BLOC APARTAMENT site

HCL ABRUD NR. 11 DIN 02.02.2023 APROBARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCȚII APARAT DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI PE ANUL 2023 site

HCL ABRUD NR. 10 DIN 02.02.2023 APROBARE BUGET LOCAL AL ORAȘULUI ABRUD PE ANUL 2023 site

HCL ABRUD NR. 9 DIN 26.01.2023 RETRAGERE DREPT DE FOLOSINȚĂ APA CTTA ALBA CONSTRUCȚIE C4 STR. 1 MAI NR. 2 site

HCL ABRUD NR. 8 DIN 26.01.2023 ÎNSUȘIRE DOC. CADASTRALĂ DEZLIPIRE IMOBIL STR. REPUBLICII NR. 2-4 site

HCL ABRUD NR. 7 DIN 26.01.2023 ÎNSUȘIRE ȘI APROBARE PLAN PAEDC 2030 site

HCL ABRUD NR. 6 DIN 26.01.2023 NEASUMARE CONTRACT ACHIZIȚIE ȘCOLI site

HCL ABRUD NR. 5 DIN 26.01.2023 APROBARE PARTICIPARE PROGRAM LEADER G.A.L. VALEA MUREȘULUI ȘI VALEA AMPOIULUI site

HCL ABRUD NR. 4 DIN 26.01.2023 APROBARE ACORDARE MANDAT SPECIAL PRIMAR ÎN ASOCIAȚIA APA ALBA site

HCL ABRUD NR. 3 DIN 26.01.2023 APROBARE TRECERE TEREN ÎN DOM. PRIVAT site

HCL ABRUD NR. 2 DIN 26.012.2023 APROBARE REȚEA ȘCOLARĂ site

ABRUD HCL NR. 1 DIN 04.01.2023 APROBARE UTILIZARE EXECEDENT BUGET LOCAL ORAȘ ABRUD ȘI UNITĂȚI SUBORDONATE site