SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT