SERVICIUL URBANISM AMENAJAREA TERITORIULUI DEZVOLTARE DURABILĂ ACHIZIȚII PUBLICE