Anunt concurs sef serviciu in cadrul SLUP Abrud

Serviciul Local de Utilitate Publica Abrud  ( S.L.U.P.)  organizeaza concurs , in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unui post de conducere , de natura contractuala , vacant , de sef serviciu , in cadrul Serviciului Local de Utilitate Publica Abrud  ( S.L.U.P.) din subordinea Consiliului Local al Orasului Abrud organizat in baza art. 2 din Legea nr 203/2020 pentru modiificarea si completarea Legii nr 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Continutul complet al anuntului poate fi descarcat accesand link-ul de mai jos.

[pdf]https://primaria-abrud.ro/wp-content/uploads/2020/11/Anunt-concurs-sef-serviciu-in-cadrul-SLUP-Abrud-1.pdf[/pdf]

DISPOZITIA NR.154 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in Orasul Abrud la alegerea Presedintelui Romaniei in anul 2019

DISPOZITIA NR.154
privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in Orasul Abrud la alegerea Presedintelui Romaniei in anul 2019

Primarul orasului Abrud, jud.Alba;

Avand in vedere :
> Pct.43 din HG nr.630/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea
actiunilor necesare pentru alegerea Presedintelui Romaniei in anul 2019 coroborat cu
art.41 alin(l) din Legea nr.370/2004, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 155, alin. (I), lit. (a), alin.(2) lit.(b) si art.196 alin.(I) lit.(b) din
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE

ART.1 Pentru buna organizare si desfasurare a alegerii Presedintelui Romaniei in anul 2019, in Orasul Abrud se stabilesc locurile speciale de afisaj electoral, dupa cum urmeaza :
– Piata Eroilor, nr. 1 – langa Primarie ;
– Str.Republicii, nr. 1 – langa fostul Oficiu PTTR ;
– Piata Cuza- Voda, nr.9 – langa cladirea fostului Centru de Ingrijire si Asistenta Abrud ;
– Str.Republicii, la intersectia cu Aleea Zorilor, vis-a-vis de Spitalul Orasenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud,
ART.2 Primarul Orasului Abrud, cu sprijinul Politiei Orasului Abrud, este obligat sa asigure integritatea panourílor, afiselor electorale si altor materiale de propaganda electorala” amplasate in locuri
autorizate.
ART.3 Prezenta Dispozítie se comunica:
– Institutiei Prefectului Judetului Alba;
– Politiei Orasului Abrud ;
– Dosar dispozítiii ;
– lex. se va afisa la sediul Primariei.

DISPOZITIA NR.154 PRIVIND STABILIREA LOCURILOR SPECIALE DE AFISAJ IN ORASUL ABRUD LA ALEGEREA PRESEDINTELUI ROMANIEI IN ANUL 2019

TABARA DE CREATIE ABRUD 2017

Primaria Orasului Abrud in colaborare cu ROTARY CLUB „Floarea de Colt ” Abrud -Campeni organizeaza editia a III-a  a Taberei de creatie in perioada 25 august -3 septembrie 2017.

Ne vor onora cu participarea la aceasta tabara urmatorii:

DOREL GAINA -prof univ Cluj Napoca
ANDREA BERNADTH -Sibiu
MARIUS COMAN -SIPEANU -Sibiu
OLIMPIA COMAN -SIPEANU – Sibiu
ALEXANDREU CIOBOTARIU- Satu Mare
CLAUDIU DONCUTIU – Sibiu
MARIA OLTEANU- Satu Mare
ANGELA SZABO -Oradea
KALMAN SZTRHARSZKY – Deva
MIHAELA TATULESCU -Oradea
RADU TIRNOVEAN -Oradea
CRISTINA GLORIA OPRISA, conducator tabara