DISPOZITIA NR.154 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in Orasul Abrud la alegerea Presedintelui Romaniei in anul 2019

DISPOZITIA NR.154
privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in Orasul Abrud la alegerea Presedintelui Romaniei in anul 2019

Primarul orasului Abrud, jud.Alba;

Avand in vedere :
> Pct.43 din HG nr.630/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea
actiunilor necesare pentru alegerea Presedintelui Romaniei in anul 2019 coroborat cu
art.41 alin(l) din Legea nr.370/2004, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 155, alin. (I), lit. (a), alin.(2) lit.(b) si art.196 alin.(I) lit.(b) din
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE

ART.1 Pentru buna organizare si desfasurare a alegerii Presedintelui Romaniei in anul 2019, in Orasul Abrud se stabilesc locurile speciale de afisaj electoral, dupa cum urmeaza :
– Piata Eroilor, nr. 1 – langa Primarie ;
– Str.Republicii, nr. 1 – langa fostul Oficiu PTTR ;
– Piata Cuza- Voda, nr.9 – langa cladirea fostului Centru de Ingrijire si Asistenta Abrud ;
– Str.Republicii, la intersectia cu Aleea Zorilor, vis-a-vis de Spitalul Orasenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud,
ART.2 Primarul Orasului Abrud, cu sprijinul Politiei Orasului Abrud, este obligat sa asigure integritatea panourílor, afiselor electorale si altor materiale de propaganda electorala” amplasate in locuri
autorizate.
ART.3 Prezenta Dispozítie se comunica:
– Institutiei Prefectului Judetului Alba;
– Politiei Orasului Abrud ;
– Dosar dispozítiii ;
– lex. se va afisa la sediul Primariei.

DISPOZITIA NR.154 PRIVIND STABILIREA LOCURILOR SPECIALE DE AFISAJ IN ORASUL ABRUD LA ALEGEREA PRESEDINTELUI ROMANIEI IN ANUL 2019