TAXE SI IMPOZITE

TAXA SPECIALA DE SALUBRIZARE PRIVIND HCL NR. 95 PRECUM SI REGULAMENTUL DE INSTITUIRE SI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE

CONT UNIC AMENZI

CERERE pentru eliberarea certificatelor fiscale pt. persoane fizice privind impozite/ taxe locale si alte venituri datorate Bugetului local

CERERE pentru eliberarea certificatelor fiscale pt. persoanele juridice privind impozite/ taxe locale si alte venituri datorate Bugetului local

Certificat de atestare fiscala pentru persoanele fizice privind impozitele/ taxele locale si alte venituri datorate Bugetului local

Certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice privind impozitele/ taxele locale si alte venituri datorate Bugetului local

Decizie de impunere -persoane fizice

Decizie de impunere -persoane juridice

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/ taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice

Declaratie fiscala si Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pt. afisaj in scop de reclama si publicitate

Declaratie fiscală si Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pt. servicii de reclama si publicitate persoane juridice

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice

CHITANȚĂ pentru încasarea creanțelor bugetare locale

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/ taxei pe clădirile rezidențiale/  nerezidențiale cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/ taxei pe mijloace de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice( PF) / persoanelor juridice ( PJ)

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/ taxei pe teren în cazul persoanelor fizice

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/ taxei pe teren în cazul persoanelor juridice

Anexa- la declaratia fiscala pt. stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice

Anexa- la declaratia fiscala pt. stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor juridice

Anexa- la declaratia fiscala pt. stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/ nerezidentiale cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice

Anexa- la declaratia fiscala pt. stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/ nerezidentiale cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice

Protocol- cadru de cooperare privind schimbul de informații

Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării sau înregistrării (REMTÎI)

Contract de înstrăinare- dobândire a unui mijloc de transport

Anexa-1 Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport ITL 016

Anexa-2 Decont impozit pe spectacole ITL 017

Anexa-3 Nota de plata ITL 018

Anexa-4 Borderou desfasurator al incasarilor ITL 019

Anexa-5 Proces verbal de verificare casier ITL 020

Anexa-6 Registru de rol nominal unic ITL 021

Anexa-7 Registru rol alte venituri ITL 022

Anexa-8 Extras de rol ITL 023

Anexa-9 Matricola evidenta centralizate ITL 024

Anexa-10 Borderou debite scaderi ITL 025

Anexa-11 Confirmare de primire a debitului ITL 026

Anexa-12 Anunt individual pentru comunicarea prin publicitate ITL 027

Anexa-13 Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate ITL 028

Anexa-15 Legitimatie functionar public -OFL ITL 030

Anexa-16 Ordin de serviciu ITL 031

Anexa-17 Aviz de inspectie fiscala ITL 032

Anexa-18 Invitatie ITL 033

Anexa-19 Proces verbal de retinere- restituire de inscrisuri ITL 034

Anexa-20 Decizie de impunere inspectie fiscala ITL 035

Anexa-21 Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ITL 036

Anexa-22 Somatie ITL 037

Anexa-23 Titlu executoriu ITL 038

Anexa-24 Proces -verbal privind comunicarea somatiei ITL 039

Anexa-25 Proces verbal privind calculul sumelor prevazute prin titlul executoriu ITL 040

Anexa-26 Decizie de instituirea masurilor asiguratorii ITL 041

Anexa-27 Decizie de ridicare a masurilor asiguratorii ITL 042

Anexa-28 Adresa de infiintare a popririi asiguratorie ITL 043

Anexa-29 Adresa de infiintare a popririi ITL 044

Anexa-30 Instiintare privind infiintarea popririi ITL 045

Anexa-31 Proces-verbal de constatare a contraventiei ITL 046

Anexa-32 Proces -verbal de identificare bunuri mobile ITL 047

Anexa-33 Proces- verbal de identificare bunuri imobile ITL 048

Anexa-34 Proces- verbal de sechestru asupra bunurilor mobile ITL 049

Anexa-35 Proces- verbal de sechestru asupra bunurilor imobile ITL 050

Anexa-36 Proces- verbal adjudecare bunuri mobile ITL 051

Anexa-37 Proces- verbal adjudecare bunuri imobile ITL 052

 

Anexa nr. 1 – Proces verbal control inopinat și constatare la fața locului ITL 055

Anexa nr. 2 – Raport de inspecție fiscală ITL 056

Anexa nr. 3 – Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local ITL 057

Anexa nr. 4 – Proces-verbal privind cheltuielile de executare ITL 058

Anexa nr. 5 -Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită ITL 059

 

Anexa nr. 11 – Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile ITL 065

Anexa nr. 12 – Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile ITL 066

Anexa nr. 13 – Proces-verbal licitație bunuri mobile ITL 067

Anexa nr. 14 – Proces-verbal licitatie bunuri imobile sau ansambluri de bunuri ITL 068

Anexa nr. 15 – Proces-verbal valorificare bunuri mobile sechestrate ITL 069

Anexa nr. 16 – Proces-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile ITL 070

Anexa nr. 17 – Proces-verbal de transfer al obligațiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil ITL 071

Anexa nr. 18 – Anexa certificat de atestare fiscală ITL 072

Anexa nr. 19 – Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii ITL 073

Anexa nr. 20 – Proces-verbal de scădere din evidență a obligațiilor fiscale ITL 074

Anexa nr. 21 – Proces-verbal de constatare și declarare a insolvabilității ITL 075