ANUNȚ

Primăria orașului Abrud anunță cetățenii, cu domiciliul pe raza Unității Administrativ Teritoriale – Oraș Abrud, că termenul de depunere a cererilor/ declarațiilor pentru reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice/gazelor naturale s-a prelungit până în data de 26.08.2022.

Cererile se depun la Serviciul Local de Utilitate Publică (S.L.U.P.) Abrud, str. Piața Eroilor, nr. 1 sau pe adresa de mail slupabrud@yahoo.com

 

 

Anunț

Primăria orașului Abrud, anunță cetățenii cu domiciliul pe raza Unității Administrativ Teritoriale – Oraș Abrud, că beneficiază de reducerea cu 50% a prețului final al energiei electrice/gazelor naturale aferent contractului de furnizare încheiat.

Cetățenii care beneficiază de facilitățile menționate, în nume propriu sau, după caz, al familiei pe care o reprezintă, vor depune o cerere la primărie, prin care solicită acordarea facilităților ce li se cuvin.

Cererea va fi insoțită de următoarele acte doveditoare:

1. Documentul de atestare a domiciliului stabil (buletinul/cartea de identitate).

2. Declarație pe propria răspundere, sancționabilă conform legii, pentru declarații false cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru acordarea facilităților.

3. Copia ultimei facturi emise de furnizor gaz/energie electrica (în scopul identificării furnizorului).

Cererea însoțită de documentele enumerate la punctele 1,2 și 3 se pot depune până în data de 15 august 2022 sau după dobândirea dreptului de a beneficia de această facilitate.
Cererile se depun la Serviciul Local de Utilitate Publică (S.L.U.P.), Abrud, str. Piața Eroilor, nr. 1 sau pe adresa de mail slupabrud@yahoo.com

Nu beneficiază de aceste reduceri persoanele fizice care nu și-au achitat facturile scadente la termen.

Cererea și declarația pe propria răspundere se pot descărca din următorul link:

https://docs.google.com/document/d/1jjVe_v7_nQA6HZ_or2AMEenKhaCUDjy-HkkzoBP1ahk/edit?usp=sharing

MĂSURI GENERALE DE PREVENIRE A APARIȚIEI UNOR SITUAȚII DE URGENȚĂ – PERIOADE CANICULARE

Anexă la HCNSU nr. 31 din 20.07.2022

Măsuri generale de prevenire a apariției unor situații de urgență precum și pentru limitarea efectelor acestora, necesar a fi aplicate în perioadele caniculare

 1. La nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale
 • adaptarea programului de lucru și limitarea activităților desfășurate în aer liber;
 • amenajarea unor puncte medicale de prim ajutor și de adăpostire a populație, dotate cu apă potabilă care să fie distribuită gratuit;
 • informarea preventivă a populației cu privire la importanța respectării recomandărilor pe timpul perioadelor caniculare precum și interdicția utilizării focului deschis la arderea de miriști și vegetație uscată;
 • monitorizarea zonelor forestiere și în special a celor frecventate de turiști de către personalul ocoalelor silvice, administratorii sau proprietarii acestora;
 • desfășurarea de controale de prevenire și stingere a incendiilor la nivelul zonelor forestiere, precum și la nivelul localităților și operatorilor economici deținători de culturi agricole;
 • continuarea aplicări dispoziției șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 894 din 20.06.2021;
 • identificarea și monitorizarea persoanelor vulnerabile;
 • asigurarea operativității tuturor mijloacelor din înzestrare, cu accent pe cele utilizate pentru acordarea asistenței medicale de urgență, pentru stingerea incendiilor sau intervenției la accidentele pe căile rutiere sau feroviare.
 1. La nivelul populației
 • evitarea deplasărilor sau alternarea acestora cu repausul, în spații dotate cu aer condiționat (magazine, spații publice);
 • evitarea spațiilor aglomerate, a expunerii la soare și a efortului fizic intens între orele 11.00-18.00;
 • asigurarea unei hidratări și alimentații corespunzătoare adaptate sezonului compusă în special din apă, sucuri naturale din fructe, ceaiuri călduțe, fructe, legume sau iaurturi;
 • adaptarea vestimentației prin purtarea unor haine lejere, subțiri, deschise la culoare, pălării și ochelari de soare;
 • evitarea consumului de alimente cu un conținut sporit de grăsimi, în special de origine animală, precum și a băuturilor alcoolice și a celor care conțin cofeină (cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase) în cantitate mare.

ANUNȚ PUBLIC

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR ORAȘULUI ABRUD

RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR – RPL 2021

TERMENUL DE AUTORECENZARE PE INTERNET ȘI RECENZARE ASISTATĂ ÎN CADRUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI ABRUD  S-A PRELUNGIT PÂNĂ LA DATA DE 27 MAI 2022 INCLUSIV